Stacje recyklingu resztek betonu

Ocena: 0
4982
Ideą Strzegomskich Zakładów Mechanicznych ZREMB S.A., znanych z budowy węzłów betoniarskich, jest produkcja urządzeń, które chronią środowisko naturalne. Jednym z przejawów tej tendencji jest wprowadzenie do produkcji urządzeń przeznaczonych do recyklingu resztek betonu.

Stacja recyklingu ślimakowego typ SS-1V/5L/1S ze zbiornikiem betonowym (z lewej) i stalowym
Fot. SZM ZREMB


Podstawowym zadaniem recyklingu jest ekonomiczne oraz ekologiczne wykorzystanie odpadów z produkcji masy betonowej (w tym popłuczyn powstałych w wyniku czyszczenia betonomieszarek, mieszarek, pomp oraz taczek, łopat itp.). Wytwórnie dzięki urządzeniom do recyklingu odzyskują do powtórnej produkcji wodę, piasek, żwir z resztek betonu i ponownie wykorzystują mleczko cementowe jako wodę recyklingową do produkcji betonu. SZM ZREMB produkuje dwa typy urządzeń do recyklingu.

Pierwszy to jednostanowiskowa stacja recyklingu resztek betonu z separatorem ślimakowym o symbolu SS-1V/5L/1S, o wydajności 10 m3. Sercem urządzenia jest separator, w którym ruchem obrotowym obraca się spirala ślimaka wykonana ze stali o wysokiej odporności na ścieranie, powodując oddzielanie się, dzięki wodzie popłuczynowej, cementu od ziaren kruszywa.


Stacja recyklingu grabkowego typ SG-4V/6,7L/2S
Fot. SZM ZREMB


Drugi typ oznaczony jest symbolem SG-4V/6.7L/2S. Sercem tego urządzenia jest separator grabkowy. Zespołem wygarniającym jest wygarniacz grabkowy, poruszany napędem elektrycznym, przez czworobok przegubowy. Wydajność dla betonu zwykłego w tym przypadku wynosi 16 m3/godz., a przeciętny czas mycia betonomieszarki 20–30 min.

Cykl pracy stacji do recyklingu resztek betonu rozpoczyna się od ustawienia samochodu betonomieszarki pod lejem załadowczym. Po przyciśnięciu przycisku w szafie sterowniczej następuje wlanie do bębna betonomieszarki ok. 400–500 l wody recyklingowej pobranej ze zbiornika. Następuje płukanie bębna, a następnie wylot materiału płynnego do leja załadowczego. Stamtąd materiał trafia do separatora, w którym frakcja (piasek + żwir > 0,2 mm) jest płukana i przesuwana do krawędzi górnej koryta. Nadmiar wody oraz drobne cząsteczki materiału, mniejsze od 0,2 mm zostają wydalone na zewnątrz separatora do zbiornika wody recyklingowej (przez przyłącze odpływu).

Zamontowane mieszadło w zbiorniku wody recyklingowej, uniemożliwia osadzanie się drobnych cząstek na dnie zbiorników. Mieszadło pracuje niezależnie od separatora w swoim własnym (nastawnym) cyklu pracy. Pompa w zbiorniku podaje wodę: do wagi nad mieszarką, do natrysku koryta separatora, leja załadowczego oraz do słupa podającego.


Stacja SG-4V/6,7L/2S widok od przodu
Fot. SZM ZREMB


Płukanie betonomieszarki następuje na ogół za pomocą wody recyklingowej ze zbiornika. W ten sposób zagwarantowany jest obieg zamknięty, a co za tym idzie obrót i wykorzystanie stałej ilości wody. W celu zabezpieczenia ciągłej pracy stacji (przy większej ilości betonomieszarek) zaleca się powiększenie stacji o drugi zbiornik z mieszadłem i pompą.

Źródło: Forum Budowlane, nr 3 (166) 2010
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -

Polecane firmy

Polecamy

- Reklama -


Które z niżej wymienionych minikoparek są Ci najlepiej znane?GŁOSUJ

Jakie znasz koparki kołowe z napędem elektrycznym?

GŁOSUJ