Rozwiązania pomiarowe TPI (6) System sterowania Topcon 2D (Sonic)

Ocena: 0
5570
Jak rozwiązać problem precyzyjnej niwelacji przy remoncie dróg? Jak szybko i dokładnie przygotować podbudowę drogi? Jak uzyskać szybki zwrot z inwestycji, zwiększając efektywność pracy równiarki? Firma TPI proponuje kolejne rozwiązanie, które z pewno-ścią rozwiąże te problemy.

Poszczególne elementy składowe systemu Topcon 2D (Sonic) montowane na maszynie
Fot. TPI


System Topcon 2D z czujnikami ultradźwiękowymi (Sonic) umożliwia automatyczne sterowanie pracą równiarki. System zapewnia wzrost wydajności przy wszelkich pracach ziemnych, m.in. budowa i remonty dróg. Wysokość lemiesza ustalana jest na podstawie sygnałów z czujników ultradźwiękowych od linki referencyjnej, krawężnika lub istniejącej nawierzchni. Wartość ta wraz z sygnałami z czujników skrętu obrotnicy i pochylenia lemiesza jest przekazywana do kabinowego panelu sterującego – komputera. Komputer porównuje parametry rzeczywiste z wprowadzonymi przez operatora i za pośrednictwem zaworów hydraulicznych automatycznie ustawia położenie lemiesza (wysokość i spadek). Uzyskuje wysoką dokładność realizowanej pracy. Ten bardzo popularny na polskich budowach system jest prosty w obsłudze i łatwy w nawiązaniu referencji przy wszelkich pracach terenowych – bez problemu system „prowadzi” lemiesz maszyny na zadanej wysokości i zadanym spadku (także na zakrętach).


Równiarka z zainstalowanym systemem Topcon 2D (Sonic)
Fot. TPI

Efekt widoczny po pierwszych przejazdach
System z czujnikami ultradźwiękowymi umożliwia wyrównywanie nawierzchni w drugim-trzecim przejeździe, a zakończenie równania odbywa się już po pierwszym przejeździe. System jest prosty w obsłudze, minimalizuje możliwość popełnienia błędu, eliminuje konieczność kontroli pośrednich przez geodetę.
A oto najważniejsze korzyści zastosowania automatycznego systemu Topcon 2D (Sonic):
  • szybsza praca, wyższa wydajność;
  • oszczędność czasu i pieniędzy – gładka, dokładnie wyprofilowana nawierzchnia w mniejszej liczbie przejazdów;
  • wysoka dokładność – precyzyjna kontrola wykonanej pracy;
  • oszczędność na kosztach materiałów wynikająca z dokładnego równania nawierzchni;
  • automatyczna, bardzo dokładna kontrola wysokości i pochylenia lemiesza (system sam steruje hydrauliką równiarki);
  • prosta obsługa, nawet operator o niższych kwalifikacjach może wykonać trudniejsze zadania lub pracować szybciej;
  • minimalne ryzyko popełnienia błędu przez operatora;
  • mniejsza ilość pomiarów pośrednich, ograniczenie liczby kontroli w trakcie pracy (pracę można kontrolować nie wychodząc z kabiny);
  • modułowa konstrukcja umożliwiająca zmianę konfiguracji czujników lub rozbudowę np. do systemu sterowania 3D.


System Topcon 2D (Sonic) oparty jest na automatycznej kontroli wysokości, wyznaczanej za pośrednictwem czujnika ultradźwiękowego montowanego do lemiesza równiarki
Rys. TPI


Specyfika działania
System Topcon 2D (Sonic) oparty jest na automatycznej kontroli wysokości, wyznaczanej za pośrednictwem czujnika ultradźwiękowego montowanego do lemiesza równiarki. Czujnik ten wysyła cykliczne sygnały, które napotykając na przeszkodę, w tym przypadku stanowiącą referencję dla systemu (linka, krawężnik, istniejąca nawierzchnia, itp.), zostają odbite i powracają z powrotem do czujnika. Czas, w którym sygnał przebywa tę drogę jest podstawą do wyliczenia odległości, pomiędzy czujnikiem a przeszkodą. Odbywa się to automatycznie (w trybie rzeczywistym) i „bezdotykowo”.


Panel kontrolny w kabinie operatora
Fot. TPI

Dodatkowo na poszczególnych elementach roboczych równiarki zamontowane są czujniki, kontrolujące ich położenie. Dane z czujnika ultradźwiękowego, czujnika pochylenia ramy, czujnika skrętu obrotnicy i czujnika pochylenia lemiesza przekazywane są do komputera sterującego (panelu kontrolnego) znajdującego się w kabinie operatora. Komputer porównuje dane i na tej podstawie steruje hydrauliką siłową oraz położeniem lemiesza.

System Topcon działa z proporcjonalnymi zaworami hydraulicznymi, które
umożliwiają precyzyjny ruch siłownika i ustawiają lemiesz na dokładnie zadanej pozycji.


Efekt zastosowania systemu widoczny jest już po pierwszych przejazdach równiarki
Fot. TPI


Sterowanie proporcjonalne przekłada się na płynne prowadzenie lemiesza, bez uskoków. Maszyna pracuje spokojnie i bez przeciążeń hydrauliki. Na panelu w kabinie można ustawić wymagane wartości spadków i wysokości, według których system będzie automatycznie realizował zadanie. Operator może w każdej chwili przełączyć sterowanie automatyczne na ręczne.

Ten w pełni automatyczny system sterowania do kontroli wysokości i spadku poprzecznego lemiesza równiarki daje możliwość właściwej realizacji wszystkich warstw równanych przez maszynę. Już przy niewielkich nakładach finansowych, uzyskuje się wzrost efektywności realizowanej pracy.

Źródło: Forum Budowlane, nr 8 (183) 2011
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -

Polecane firmy

Polecamy

- Reklama -


Najczęściej czytane

Które z niżej wymienionych minikoparek są Ci najlepiej znane?GŁOSUJ

Jakie znasz koparki kołowe z napędem elektrycznym?

GŁOSUJ