Dostawy pod kontrolą

Ocena: 5
3130
Moduł dostarczeń w aplikacji FM Professional powstał w związku z zapotrzebowaniem firm trudniących się sprzedażą lub przewozem materiałów sypkich. Może być oczywiście wykorzystany dla innych produktów. Umożliwia sprawowanie nadzoru nad przewożonym towarem zarówno w czasie transportu, jak i wyładunku oraz rozliczanie kierowców lub podwykonawców.
Dzięki funkcjonalności umożliwiającej sprawdzanie w czasie rzeczywistym statusu np. kruszywa, wiadomo, czy w danej chwili jest wykonywany transport czy jego wyładunek. Stan realizacji przedstawiany jest on-line. Narzędzie pozwala na raportowanie w wybranym okresie czasu o zdarzeniach pomiędzy miejscem załadunku, a dostawą kruszywa. Zawiera informacje dotyczące:
  • czasu i miejsca załadunku/rozładunku produktu;
  • rodzaju przewożonego produktu (np. kruszywo grube, drobne, wypełniacz);
  • dystansu przejechanego pomiędzy punktami załadunku/rozładunku;
  • czasu trwania dostarczenia liczonego od załadunku do wyładunku kruszywa;
  • numeru strefy/miejsca dostarczenia, w której nastąpił rozładunek (strefy wprowadzone są na stałe i modyfikowane na żądanie). Istnieje możliwość wprowadzenia wariantu cenowego, w zależności od numeru strefy;
  • czasu rozładunku kruszywa liczonego od chwili rozpoczęcia tej czynności;
  • szczegółów przejazdu (z możliwością wizualizowania na mapie).
Moduł dostarczeń pozwala na elektroniczną kontrolę i weryfikację, zastępując dokumenty papierowych dostarczeń („WZ”), na podstawie których rozliczają się kierowcy za wykonaną pracę (w opcji, wymaga integracji z wagami). Przystosowany jest do integracji z systemem wag najazdowych i rozliczania ilości materiału przewiezionych przez dany pojazd.


FM Professional – Moduł dostarczeń. Przykładowa trasa dostarczenia i raport
Rys. FM Solutions


Dodatkowo w podsumowaniu raport informuje o ilości wykonanych rozładunków przez zdefiniowany pojazd w poszczególnych strefach. Raport można wygenerować w formie PDF, XLS. W celu łatwiejszego identyfikowania miejsc dostarczeń – standardowo jest to miejscowość i ulica – istnieje możliwość zaimportowania przez administratora stref dostarczeń za pomocą szablonowego pliku XLS. Raport pozwala na kontrolę, rozliczenie oraz wizualizację postępów inwestycji budowlanych (budowa dróg, wałów przeciwpowodziowych itp.).

Źródło: Forum Budowlane, nr 11 (258) 2017
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -

Polecane firmy

Polecamy

- Reklama -


Które z niżej wymienionych minikoparek są Ci najlepiej znane?GŁOSUJ

Jakie znasz koparki kołowe z napędem elektrycznym?

GŁOSUJ