Nowe wymagania dla operatorów wózków widłowych

Ocena: 5
8264

W tym roku weszły w życie istotne zmiany w przepisach regulujących zasady bhp dla operatorów wózków widłowych. Zmiany te standaryzują oraz doprecyzowują regulacje w zakresie wydawania uprawnień (w kategorii 2WJO). Co to oznacza dla osób podejmujących pracę oraz dla tych, którzy są zatrudnieni przy obsłudze wózków i mają już imienne zezwolenia?

Kwalifikacje z zakresu obsługi wózków widłowych można uzupełnić w firmie Riwal, która organizuje kursy w kategorii 2WJO w dziewięciu oddziałach na terenie kraju

Fot. Riwal

Od 10 sierpnia 2018 roku nowi pracownicy muszą posiadać uprawnienia określone w przepisach §4 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Przypomnijmy, do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia dopuszcza się osobę, która ukończyła 18 lat i ma zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych uzyskane na podstawie przepisów dotyczących trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych. Do obsługi wózków jezdniowych, innych niż wymienione w ust. 1, dopuszcza się osobę, która:

  • ukończyła 18 lat i ma zaświadczenie ukończenia odpowiedniego szkolenia potwierdzającego nabyte umiejętności w oparciu o programy opracowane lub zatwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego;
  • posiada dokumenty stwierdzające uprawnienie do kierowania pojazdami silnikowymi lub zespołami składającymi się z pojazdu silnikowego i przyczepy lub naczepy uzyskane na podstawie przepisów w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami;
  • spełnia warunki, o których mowa w ust. 1.

Operator wózka zasilanego gazem oraz osoba dokonująca wymiany butli z gazem w tych wózkach muszą być przeszkoleni w zakresie bezpiecznego użytkowania butli, w tym ich bezpiecznej wymiany. Zakres tematyki szkolenia, o którym mowa w ust. 3, jest określony w programie szkolenia dla operatorów wózków zasilanych gazem.

Inaczej sprawa wygląda dla osób pracujących już przy obsłudze wózków widłowych na podstawie imiennego zezwolenia. Takie osoby będą musiały uzupełnić kwalifikacje w celu dostosowania się do nowych przepisów. Przewidziano dla nich okresy przejściowe, w zależności od daty wystawienia zezwoleń:

  • wystawione do 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do 31 grudnia 2019 r.,
  • wystawione do 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.,
  • wystawione od 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do 31 grudnia 2021 r.

Warto zatem zwrócić uwagę, czy posiadane uprawnienia wynikają z dokumentu potwierdzającego nadane pracownikowi uprawnienia (zaświadczenia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego). Informacje powinny znaleźć się w treści wydanego zaświadczenia.

W przypadku braku takiej informacji właściciel zaświadczenia, na wniosek pracodawcy, może zwrócić się do organizatora szkolenia z prośbą o pisemne potwierdzenie tego faktu. Programy dla operatorów wózków jezdniowych z napędem silnikowym zasilanych gazem powinny dodatkowo obejmować zagadnienia związane z bezpiecznym użytkowaniem butli, w tym ich bezpiecznej wymiany.

Jeśli jednak okaże się, że operator nie ma uprawnień wydanych przez UDT, będzie zmuszony do uzupełnienia swoich kwalifikacji i odbycia szkolenia z zakresu obsługi wózków widłowych.

Profesjonalnie przeprowadzone kursy w kategorii 2WJO z obsługi wózków widłowych odbywają się w Riwal, firmie z branży podestów ruchomych i ładowarek teleskopowych. Wykwalifikowani szkoleniowcy mają wieloletnie doświadczenie oraz fachową wiedzę na temat przepisów i obsługi maszyn. Szkolenia odbywają się w Centrach Szkoleniowych Riwal rozlokowanych w dziewięciu oddziałach w całej Polsce. Jeżeli jest takie zapotrzebowanie, kursy mogą być przeprowadzane również bezpośrednio u użytkowników.
 

Źródło: Forum Budowlane, nr 12 (271) 2018

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -

Polecane firmy

Polecamy

- Reklama -


Które z niżej wymienionych minikoparek są Ci najlepiej znane?GŁOSUJ

Jakie znasz koparki kołowe z napędem elektrycznym?

GŁOSUJ