Graco: Konsekwentnie realizujemy naszą misję

Ocena: 0
3842

Rozmowa z Krzysztofem Pawluczukiem, prezesem zarządu Graco Sp. z o.o.

Fot. Forum Budowlane

Artur Kuźmiuk: Czy mijający rok może już Pan zaliczyć do udanych dla Graco?

Krzysztof Pawluczuk: Rok 2019 się jeszcze nie skończył, więc nie chciałbym dokonywać jego wszechstronnej oceny. Na podsumowanie przyjdzie jeszcze czas. W tej chwili mogę powiedzieć, że realizowana konsekwentnie misja firmy Graco, która polega na dostarczaniu produktów i usług spełniających wymagania naszych klientów przynosi oczekiwane efekty. W dalszym ciągu cieszymy się bardzo dużym zaufaniem, co świadczy o tym, że osiągamy zakładane cele. W tym kontekście uważam, że dotychczasowe wyniki pracy zespołu Graco w mijającym roku można ocenić pozytywnie.


AK: Jak ocenia Pan polski rynek? Czy widoczne są symptomy spowolnienia?

KP: Również pozytywnie. Uważam, że ma w dalszym ciągu olbrzymie rezerwy wzrostu i jest rynkiem bardzo obiecującym. Jak do tej pory nie obserwujemy symptomów spowolnienia. Sytuacja na rynku jest stabilna, co nie oznacza, że jest stała. Popyt w poszczególnych segmentach zmienia się dynamicznie pod wpływem różnych czynników, w jednym okresie jest większy, w drugim słabszy. Nie można jednak z całą pewnością powiedzieć, że słabszy popyt w niektórych segmentach jest pierwszą oznaką długotrwałego spowolnienia rynku.


AK: Czy np. planowany wzrost płacy minimalnej może mieć wpływ na wyniki firmy?

KP: Wprowadzenie wzrostu płacy minimalnej nie powinno mieć w krótkiej perspektywie żadnego bezpośredniego wpływu na wyniki firmy Graco, ponieważ poziom wynagrodzeń wszystkich jej pracowników znacząco przewyższa poziom płacy minimalnej.

Nie jest pewne natomiast, jak rynek w dłuższej perspektywie zareaguje na planowany wzrost płacy minimalnej, i jakie będą konsekwencje tej reakcji dla naszej firmy. Możliwe są różne scenariusze.

Generalnie rzecz ujmując staramy się myśleć pozytywnie i jeden z bardziej optymistycznych scenariuszy zakłada wzrost przychodów. Od 1991 roku firma Graco zajmuje się sprzedażą zaawansowanych technologicznie żurawi hydraulicznych Palfinger, służących głównie do przemieszczania ładunków. Żurawie Palfinger automatyzują procesy przeładunku towarów i w dużym stopniu zastępują człowieka. Dlatego też na rynkach rozwiniętych, na których praca ludzkich rąk jest droga, istnieje silna presja a nawet konieczność zastępowania jej pracą maszyn roboczych. W tym kontekście upatrujemy szanse na zwiększenie sprzedaży naszych produktów, a tym samym na poprawę wyników firmy.


AK: Jakie zabudowy Graco były zamawiane najczęściej w 2019 roku? Z jakimi modelami żurawi Palfinger?

KP: W roku 2019 dużą popularnością cieszyły się zabudowy Graco przeznaczone dla sektora budowlanego. Klienci najczęściej wybierali pojazdy ciężkie trzy- lub czteroosiowe o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 26 t. Integralną częścią takich zabudów były skrzynie ładunkowe i żurawie Palfinger o momencie udźwigu co najmniej 17 tm. Przeważały uniwersalne modele żurawi w różnych klasach wyposażenia dodatkowego – EH, SH, SLD3, SLD5 i TEC3. Niektórzy przedsiębiorcy specjalizujący się w transporcie spaletyzowanych materiałów budowlanych wybierali modele specjalne typu „L”, standardowo wyposażone w długie ramię główne, poprawiające kinematykę żurawi podczas rozładunku spaletyzowanych towarów.


AK: Poza sektorem budowlanym zabudowy Graco są popularne także w innych branżach...

KP: Wśród których można wymienić m.in. branżę energetyczną, komunalną, wodociągową, recyklingową i leśną.

 

Zabudowa skrzyniowa Graco z żurawiem Palfinger PK19.001 SLD5 do przewozu materiałów budowlanych (ta sama również na naszej okładce)

Fot. Forum Budowlane

 

AK: Graco ma dwa zakłady – w Płochocinie i Gliwicach. Jak wygląda ich program produkcyjny?

KP: W obu zakładach specjalizujemy się w produkcji skompletowanych pojazdów ciężarowych i specjalnych, które wyposażamy w hydrauliczne urządzenia przeładunkowe firmy Palfinger, głównie w żurawie oraz hakowce kontenerowe. Przeważają pojazdy projektowane i produkowane na konkretne zamówienie.

Klient ostatecznie wybiera markę i model podwozia, rodzaj i wyposażenie urządzenia przeładunkowego firmy Palfinger, a także rodzaj i specyfikację zabudowy służącej do przewozu ładunków np. skrzynię stałą, skrzynię z mechanizmem wywrotu lub platformę kłonicową.


AK: Z gotową zabudową nierozerwalnie związane są odbiory, gwarancja oraz serwis. Jak Graco dba o klienta w tym zakresie?

KP: Nasi klienci mają możliwość skorzystania z kompleksowej oferty, która obejmuje również odbiory wyprodukowanych zabudów.

Każda zabudowa Graco jest odbierana przez zakładową kontrolę jakości. W celu dopuszczenia do ruchu drogowego i zarejestrowania skompletowanego pojazdu zgodnie z przepisami, jest możliwość zamówienia bezpośrednio w firmie Graco kompletu niezbędnej w tym celu dokumentacji - w procedurze świadectwa homologacji lub w procedurze dopuszczenia jednostkowego. Obie procedury wymagają przeprowadzenia badań zabudów przez osoby trzecie – wyspecjalizowane i uprawnione jednostki badawcze. Klient ma również możliwość zamówienia przedstawienia w jego imieniu do odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego urządzeń Palfingera, zamontowanych na pojazdach, w ramach wykonanych przez Graco zabudów. Zgodnie z przepisami badania takie są niezbędne w celu zarejestrowania i dopuszczenia do eksploatacji urządzeń transportu bliskiego.

Na zabudowy Graco i sprzedawane przez nas urządzenia Palfinger udzielamy oczywiście gwarancji, w ramach której zapewniamy pełny serwis. Jest również możliwość skorzystania z naszego serwisu pogwarancyjnego, zarówno stacjonarnego jak i mobilnego.


AK: Jaki wg Pana będzie przyszły, 2020 rok? Co w planach ma firma Graco?

KP: Przede wszystkim mam nadzieję, że rok 2020 będzie dla nas wszystkich szczęśliwy i udany. Zakładamy, że gospodarka w dalszym ciągu będzie rosła. Już teraz cieszymy się na nowe wyzwania w Nowym Roku. Nasze plany przewidują dalszy rozwój przedsiębiorstwa i doskonalenie produktów oraz procesów obsługi posprzedażnej. Celem pozostaje dostarczanie produktów i usług, spełniających oczekiwania naszych klientów. Przy tej okazji chciałbym życzyć naszym klientom oraz redakcji i czytelnikom „Forum Budowlanego” szczęśliwego Nowego Roku 2020.


AK: Dziękuję za życzenia i rozmowę.

Źródło: Forum Budowlane, nr 12 (283) 2019

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Polecane firmy

PolecamyKtóre z niżej wymienionych minikoparek są Ci najlepiej znane?GŁOSUJ

Jakie znasz koparki kołowe z napędem elektrycznym?

GŁOSUJ