Cemex Polska dzieli się dobrymi praktykami w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Ocena: 5
3215

Ponownie aż 10 inicjatyw Cemex Polska zostało zaprezentowanych w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2022. Dobre praktyki”. Twórcy publikacji docenili projekty firmy związane z ochroną środowiska, budowaniem zaangażowania społecznego i rozwojem społeczności lokalnej, a także działania Cemex Polska w roli pracodawcy. Premiera najnowszej edycji raportu, publikowanego corocznie przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, odbyła się 17 kwietnia.

 

 

„Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to największy przegląd działań z zakresu ESG, CSR i zrównoważonego rozwoju w Polsce. Raport został opublikowany już po raz 21.

Tradycyjnie, w publikacji zaprezentowano przykłady wielu działań realizowanych przez Cemex Polska. Autorzy raportu uwzględnili dobre praktyki firmy w obszarach: „Środowisko”, „Praktyki z zakresu pracy” oraz „Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej”.

Obszar: Środowisko

Wśród opisanych w raporcie inicjatyw dotyczących środowiska, znalazły się aż cztery przykłady praktyk realizowanych przez Cemex Polska. Pierwsza z nich, „Cemex dla Planety”, to kampania edukacyjna poświęcona problemom środowiskowym i ciekawostkom przyrodniczym, skierowana do pracowników firmy. W ramach kolejnej – „Zielonych Warsztatów” – Cemex zorganizował zajęcia na temat zrównoważonego rozwoju. Uczestniczyła w nich młodzież z miejscowości, w których firma prowadzi działalność biznesową.

Uznanie w oczach twórców raportu znalazły też działania Cemex podejmowane na rzecz ochrony bioróżnorodności. „Pustułki – sokoły Cemex-u” to program wsparcia pustułek, realizowany na terenie cementowni w Chełmie i Rudnikach, gdzie utrzymywane są  skrzynie lęgowe dla przedstawicieli tego gatunku. Program obejmuje również badania ornitologiczne oraz edukację ekologiczną, w tym transmisję na żywo z gniazd za pośrednictwem strony internetowej. Cemex prowadzi ponadto działania wspierające owady zapylające. W ramach projektu „Pszczoły i trzmiele – nasi przyjaciele”, w chełmskiej cementowni powstały m.in. łąki kwietne, hotele dla owadów i tablice edukacyjne, a lokalna społeczność uczestniczyła w zajęciach edukacyjnych.

Obszar: Praktyki z zakresu pracy

Czytelnicy tegorocznego raportu poznają także trzy praktyki Cemex Polska z zakresu pracy.

Na „Strategię zdrowia – Wellbeing Model” składa się szereg kompleksowych działań prozdrowotnych, uwzględniających ogólny dobrostan pracowników. W ramach strategii, Cemex wdrożył m.in. szkolenia

z zakresu zdrowia mentalnego i konsultacje z psychologiem, badania profilaktyczne stanu zdrowia podczas Dni Zdrowia, kampanię „Twój zdrowy ruch” zachęcającą do aktywności fizycznej, program antynikotynowy oraz profilaktykę onkologiczną, w tym kampanię z CARDI-O mającą na celu edukację

i zapobieganie chorobom układu sercowo-naczyniowego.

Celem kolejnej praktyki jest eliminacja wypadków. Do działań zrealizowanych pod hasłem „Zero wypadków dzisiaj i każdego dnia” zaliczają się m.in. spotkania dla pracowników, zmierzające do wzmocnienia świadomości i kultury BHP w firmie. Wspólne bezpieczeństwo było także motywem przewodnim projektu pt. „Bezpiecznie na spacerze i rowerze z Cemex”. Dzięki wydarzeniu zorganizowanemu przez firmę w szkołach, dzieci z Chełma mogły poszerzyć swoją wiedzę, a także przyswoić pożądane bezpieczne zachowania na drodze i w jej najbliższym otoczeniu.

Obszar: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej

W raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2022. Dobre praktyki” nie zabrakło także działań realizowanych przez Cemex w obszarze zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej. W publikacji przygotowanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu zaprezentowano programy społeczne „Lato z Cemex” i „Zima z Cemex”, obejmujące serię ciekawych warsztatów dla dzieci i młodzieży oraz seniorów. Czytelnikom raportu przybliżony został również dialog z interesariuszami. Spotkania organizowane przez Cemex od 2013 roku stanowią okazję do dyskusji i planowania wspólnych działań na przyszłość przez przedstawicieli firmy i społeczności lokalnej.

Twórcy raportu docenili także reakcję Cemex na wybuch wojny w Ukrainie, w tym pomoc udzieloną uchodźcom i długofalowe działania, w ramach których Fundacja Cemex „Budujemy przyszłość” dofinansowała projekty włączające ukraińskie dzieci do polskiego systemu edukacji, a także inne inicjatywy integrujące środowiska polskie i ukraińskie.

O Raporcie

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana od 2002 roku. Raport jest przeglądem aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR, oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce.

O Cemex

Cemex to globalna firma z branży materiałów budowlanych, która troszczy się o lepszą przyszłość dla kolejnych pokoleń, dzięki zrównoważonym produktom i rozwiązaniom. Poprzez nieustanne innowacje oraz szeroko zakrojone prace badawcze i rozwojowe, firma dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Cemex to lider gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze budowlanym, a dzięki wdrażaniu nowych technologii, jest również pionierem w zakresie wykorzystania paliw alternatywnych i surowców wtórnych w procesach produkcyjnych. Cemex oferuje cement, beton towarowy, kruszywa oraz rozwiązania urbanizacyjne na rozwijających się rynkach całego świata, a międzynarodowy zespół świadczy na rzecz klientów wysokiej jakości usługi, wykorzystując technologie cyfrowe.

Źródło: Cemex

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -

Polecane firmy

PolecamyKtóre z niżej wymienionych minikoparek są Ci najlepiej znane?GŁOSUJ

Jakie znasz koparki kołowe z napędem elektrycznym?

GŁOSUJ