PIGR
Polska Izba Gospodarcza Rusztowań
Idea utworzenia organizacji, która reprezentowałaby interesy zawodowe i gospodarcze młodej, ale bardzo szybko rozwijającej się na rynku budowlanym branży rusztowaniowej, zrodziła się ponad 15 lat temu. Z tą inicjatywą jako pierwsi wystąpili Prezesi firm: Plettac-Serwis - Krzysztof Gąsiorek i Stettak - Roman Rogoziński i to dzięki ich determinacji w głównej mierze można zawdzięczać, że dziś branża rusztowaniowa ma swoją Izbę. Polska Izba Gospodarcza Rusztowań
ul. Czackiego 3/5
00-043 Warszawa

tel./fax:(22)828-03-41

www.rusztowania-izba.org.pl
PZPB
Polski Związek Pracodawców Budownictwa
Polski Związek Pracodawców Budownictwa jest ogólnopolską organizacją zrzeszającą największe firmy z branży budowlanej - to jest około 70% potencjału rynku generalnego wykonawstwa. PZPB reprezentuje interesy zarówno największych firm budowlanych działających na krajowym rynku budowlanym, jak też firm małych i średnich.

ul. Żelazna 59a lok. 0026
00-848 Warszawa
tel. (22) 114 9526
fax. (22) 119 95 73
 

www.pzpb.com.pl
SITPMB
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Warszawski Dom Technika

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych - w skrócie SITPMB - jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem inżynierów i techników wszystkich specjalności, oraz innych osób fizycznych i prawnych, działających w dziedzinie wytwarzania stosowania i rozpowszechniania materiałów budowlanych, szkła i ceramiki.

SITPMB FSN-T NOT:
- integruje środowisko techniczne branży;
-
nadaje tytuł rzeczoznawcy branżowego;
- umożliwia podjęcie pracy w ramach zespołu rzeczoznawców i jego filiach na terenie całego kraju (ekspertyzy, opinie techniczne);
- pomaga w uzyskaniu specjalizacji zawodowych;
- organizuje konkursy na WYRÓB BUDOWLANY ROKU;
- posiada także specjalistów z uprawnieniami w zakresie:
- pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
- prac w obiektach zabytkowej architektury,
- technologii produkcji i jakości szkła

ul. Czackiego 3/5 lok. 115
00-043 Warszawa

tel. 22 827 68 93
fax. 22 826 83 55


www.sitpmb.pl
APCEMP
Stowarzyszenie Dla Rozwoju Krajowej Produkcji Maszyn Budowlanych APCEMP

STOWARZYSZENIE DLA ROZWOJU KRAJOWEJ PRODUKCJI MASZYN BUDOWLANYCH „APCEMP” powołane zostało w maju 1995 roku jako forum polskiego przemysłu maszyn budowlanych. Jego członkami założycielskimi były osoby fizyczne z gremiów kierowniczych zakładów produkcyjnych i jednostek badawczo-rozwojowych przemysłu maszyn budowlanych.

Zgodnie z obowiązującą ustawą o stowarzyszeniach, członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne a członkami wspierającymi osoby prawne.

Stowarzyszenie APCEMP zrzesza 33 członków zwyczajnych (osoby fizyczne) i 8 członków wspierających (przedsiębiorstw).
Członkami  wspierającymi są  następujące polskie przedsiębiorstwa z branży maszyn budowlanych:
- HUTA STALOWA WOLA S.A.
- Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o.
- MISTA Sp. z o.o.
- TARGI KIELCE Sp. z o.o.
- WARYŃSKI TRADE Sp. z o.o.
- KOB-CRANE Sp. z o.o.
- ZM BUMAR-ŁABĘDY S.A.
- Expo Silesia Sp. z o.o.

Przewidniczący Zarządu
Andrzej T. Machniewski
tel. (22) 786 23 26
apcemp@apcemp.pl

Sekretarz
Henryk Zawadzki
tel. 22 786 17 98

www.apcemp.pl
SDMB
Stowarzyszenie Dystrybutorów Maszyn Budowlanych
Zrzeszamy autoryzowanych dystrybutorów i producentów maszyn budowlanych. Reprezentujemy branżę maszynową wobec organów administracji państwowej i samorządowej. Udzielamy firmom budowlanym bezpłatnych informacji o poszukiwanych maszynach i urządzeniach. Prowadzimy Biuro Rzeczoznawców Technicznych w zakresie wyceny maszyn budowlanych i oceny ich stanu technicznego.
Opracowujemy raporty na temat maszyn budowlanych w Polsce.

PROGRAM DZIAŁAŃ STOWARZYSZENIA
1/ Koordynacja i nadzór nad „Programem analizy rynku maszyn budowlanych”
2/ Opracowywanie raportów na temat rynku maszyn budowlanych w Polsce
3/ Występowanie w interesie branży maszynowej wobec Targów maszyn budowlanych
4/ Wymiana informacji o nieuczciwych klientach
5/ Wymiana informacji w zakresie danych dotyczących pochodzenia i historii maszyny będącej przedmiotem obrotu handlowego
6/ Wydawanie opinii o innowacyjności maszyn budowlanych w ramach działalności Biura Rzeczoznawców Technicznych

ADRES REJESTROWY:
ul. Baletowa 14
02-867 Warszawa

ADRES DO KORESPONDENCJI:
Jacek Małęczyński
ul. Suwalska 40 m 9
03-252 Warszawa

tel. 602 288 175


www.sdmb.pl
- Reklama -

Polecane firmy

Polecamy

- Reklama -


Najczęściej czytane

Które z niżej wymienionych minikoparek są Ci najlepiej znane?GŁOSUJ

Jakie znasz koparki kołowe z napędem elektrycznym?

GŁOSUJ