Współpraca w ekosystemie Eplan

Ocena: 5
4061

Dzisiejsze ekosystemy automatyki przemysłowej charakteryzują się wieloma zakłóceniami na etapie przetwarzania i przekazywania dokumentacji. Niezbędne jest rozwiązanie tych problemów w procesie projektowania maszyn i systemów produkcyjnych poprzez ukierunkowaną współpracę między wszystkimi zainteresowanymi stronami i systemami. Dane utworzone w procesie inżynieryjnym muszą być udostępniane wszystkim zaangażowanym. Celem jest, aby konstruktorzy maszyn, integratorzy systemów, producenci szaf sterowniczych, producenci komponentów, a także operatorzy maszyn i systemów produkcyjnych współpracowali razem w sieci.

 

 

Operatorów zakładów produkcyjnych, konstruktorów maszyn, integratorów systemów, producentów szaf sterowniczych i producentów komponentów łączy jedno, wszyscy pracują razem w całym łańcuchu wartości, począwszy od planowania po eksploatację gotowej maszyny lub systemu produkcyjnego i stale wymieniają informacje w trakcie procesu.

Ekosystem automatyki przemysłowej

Przyjrzyjmy się bliżej jak współpraca pomiędzy różnymi uczestnikami procesu wygląda obecnie. W fazie planowania opisywane są właściwości pożądanej maszyny lub instalacji. Jeśli firma posiada określone specyfikacje dostawcy, to są one uszczegółowiane, a następnie przekazywane operatorowi, który uwzględnia je podczas projektowania maszyny lub systemu. Po fazie koncepcyjnej następuje proces planowania wstępnego. Dodatkowe informacje, takie jak wykaz urządzeń, listy wersji z Excela, specyfikacje w Wordzie czy narzędzia do planowania wstępnego, takie jak EPLAN Preplanning, są brane pod uwagę i wykorzystywane przez inżynierów projektantów do przygotowania np. wyceny. W przypadku bardziej złożonych linii produkcyjnych, zwyczajowo zajmuje się tym integrator systemów, który odpowiada również za szczegóły dotyczące inżynierii oraz generowanie schematów elektrycznych i hydraulicznych.

 

Platforma EPLAN.jpg: Nowa Platforma EPLAN 2022 z całkowicie nowym interfejsem użytkownika, a praktyczna technologia wstążki zapewnia elastyczne dopasowanie do aplikacji.

Wzbogacanie danych w projekcie EPLAN

Projekt stworzony za pomocą systemów Platformy EPLAN, na przykład w EPLAN Electric P8 lub EPLAN Fluid jest przekazywany do producenta szafy sterowniczej. Tworzy on wirtualny prototyp systemu rozdzielnicy w formie rysunku złożeniowego 3D przy użyciu EPLAN Pro Panel. Szafa sterownicza jest następnie budowana, zatwierdzana i uruchamiana przez operatora. W momencie dostarczenia systemu rozdzielnicy procesy producenta szafy sterowniczej kończą się. Firma przekazuje projekt EPLAN, który został wzbogacony o dane, z powrotem do producenta maszyny lub integratora systemu, który wykonuje maszynę lub instalację na podstawie ostatecznych danych projektu. Projekt jest następnie udostępniany operatorowi, który może uzyskać dostęp do aktualnej dokumentacji, na przykład za pomocą EPLAN eView, w przypadku konieczności serwisowania lub konserwacji, a także ma możliwość by w razie potrzeby dokumentować cyfrowo wszelkie zmiany za pomocą funkcji redlining.

Proces ten opisuje codzienną pracę w ekosystemie automatyki przemysłowej. Wyzwanie polega jednak na tym, aby wszystkie dane do projektu automatyki były tworzone i dodawane na różnych stanowiskach w łańcuchu wartości. Często wszyscy uczestnicy projektu pracują z częściowo niespójnymi danymi, co sprawia, że proces jest jeszcze bardziej czasochłonny i podatny na wystąpienie błędów. Na przykład, po zmianie mocy silnika w późniejszym etapie projektu, zmiana ta nie jest brana pod uwagę podczas rozruchu maszyny lub systemu. W rezultacie dokumentacja nie jest aktualna.

 

Service Maintenance.jpg: Wszystkie zmiany w projekcie są centralnie dostępne w EPLAN eView. Korzyści są oczywiste, a dokumentacja projektowa jest zawsze aktualna, przez cały cykl życia produktu oraz podczas eksploatacji i serwisu.

”Kontener danych” jako centralne źródło informacji

Tu właśnie wkracza EPLAN! Systemy nowej Platformy EPLAN 2022 w połączeniu z nową usługą w chmurze EPLAN eManage, łączą w sieć konstruktorów maszyn, integratorów systemów, producentów szaf sterowniczych, producentów komponentów oraz operatorów maszyn i systemów produkcyjnych. Dyrektor generalny firmy EPLAN, Sebastian Seitz, wyjaśnia: »Łączymy firmy z ich klientami i dostawcami za pośrednictwem chmury, aby mogli łatwo i bezpiecznie udostępniać swoje dane. Projekt EPLAN jako centralny, cyfrowy model systemu automatyki, dostarcza wszystkim procesom niezbędnych danych. To, o czym mówimy, to rodzaj «kontenera danych», pobierającego informacje z systemów Platformy EPLAN. A to generuje wartość dodaną w cyfrowej współpracy wszystkich uczestników, poprzez bezpieczny transfer danych i centralny dostęp do Projektu EPLAN.» Nowością jest połączenie z chmurą za pośrednictwem EPLAN ePulse, co również znacznie ułatwia mobilną pracę w projektowaniu i inżynierii.

 

Screenshot EDP Rittal Schrank.jpg: Ważnym elementem składowym są dane urządzeń, udostępniane w EPLAN Data Portal. Liczy się tutaj jakość i szczegółowość danych, intensywnie rozwijana w ramach Data Standard.

Współpraca między projektami za pośrednictwem chmury

Korzystając z nowego oprogramowania EPLAN eManage, można teraz łatwo przesyłać projekty do chmury, zarządzać nimi i je udostępniać. Ściślej mówiąc, łączy to świat oprogramowania lokalnego i rozwiązań chmurowych. Jasne prawa dostępu dzięki zarządzaniu rolami zapewniają bezpieczeństwo danych i elastyczność dostępu do projektów. Użytkownicy EPLAN Electric P8 i EPLAN Pro Panel mogą wygodnie przesyłać swoje projekty do chmury i do Platformy EPLAN w celu dalszego ich przetwarzania. Odbywa się to bez czasochłonnego wysyłania danych projektu pocztą elektroniczną lub przy użyciu serwera FTP. Scentralizowany, przejrzysty dostęp w chmurze umożliwia również wszystkim uczestnikom projektu szybkie wyszukiwanie określonych treści. Dzięki EPLAN eView, wszystkie zmiany w projekcie są dostępne centralnie. Korzyści dla wszystkich są oczywiste! Dokumentacja projektowa jest zawsze aktualna, przez cały cykl życia produktu oraz podczas eksploatacji i serwisu. Ważnym elementem tej metody pracy są dane urządzeń, udostępniane w EPLAN Data Portal. Seitz dodaje, »Liczy się przede wszystkim jakość i szczegółowość danych, co intensywnie rozwijamy w ramach Data Standard.» Wszechstronne, zintegrowane i kompleksowe dane cyfrowe działają jako akcelerator projektu. Należy tu dodać, że dane są spójne, a ich transfer jest bezpieczny.


Wysokiej jakości cyfrowe dane urządzeń mają kluczowe znaczenie w:

• Przetwarzaniu zamówień podczas zarządzania zakładem i wyprowadzania zleceń produkcyjnych.
• Sterowaniu zautomatyzowanymi flotami maszyn (Rittal Automation Systems).
• Dostarczaniu informacji do częściowo zautomatyzowanych stacji roboczych (na przykład podczas upraszczania procesów okablowania za pomocą EPLAN Smart Wiring).

Seitz kontynuuje: »Dzięki zoptymalizowanym procesom i zwiększonej wydajności firmy mogą optymalizować procesy projektowania maszyn i systemów produkcyjnych oraz zwiększać ich dostępność w sposób zrównoważony. Współpraca między wszystkimi uczestnikami zwiększa jakość danych, a tym samym wartość dodaną.»

 

Źródło: Eplan

 

 

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -

Polecane firmy

Polecamy

- Reklama -


Najczęściej czytane

Które z niżej wymienionych minikoparek są Ci najlepiej znane?GŁOSUJ

Jakie znasz koparki kołowe z napędem elektrycznym?

GŁOSUJ