Vademecum Operatora Maszyn

Obsługa urządzeń sygnalizacyjnych i sterowniczych maszyn

 

We współczesnych maszynach roboczych, niezmiernie ważna okazuje się być dostępność do aktualnych informacji. Dzięki nim operator wie, co się dzieje z maszyną w danym momencie. Niektóre informacje skłaniają do odpowiedniej reakcji, wymagają podjęcia konkretnych działań. Najważniejsze zawsze będą te, które dotyczą sytuacji niebezpiecznych. Niniejszy artykuł prezentuje więc problem, jakim są procedury obsługi urządzeń sygnalizacyjnych i związanych z nimi urządzeń sterowniczych wybranych maszyn roboczych. Czytaj więcej

Obsługa układów automatycznego smarowania
Zwiększanie niezawodności maszyn przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów ich eksploatacji oraz spełnianie coraz większych wymagań zachowania czystości i norm ekologicznych, stawia przed producentami konieczność stosowania nowoczesnych metod smarowania. Jedną z najczęstszych przyczyn awarii są bowiem problemy związane ze smarowaniem. Czytaj więcej

Codzienna obsługa układów elektrycznych

 

Dynamiczny rozwój maszyn i urządzeń budowlanych spowodował równolegle przebiegający proces postępu w ich układach elektrycznych. Układy te służą (w zależności od maszyny roboczej) m.in. do zasilania układu rozrusznika silnika spalinowego, oświetlenia pola pracy i innych systemów elektrycznych. Za poprawność działania i wydłużenie żywotności elementów instalacji elektrycznej maszyn, w dużym stopniu odpowiada operator. Czytaj więcej

Rola operatora w codziennej obsłudze silników spalinowych

 

Współczesne maszyny i urządzenia do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, potrzebują niezawodnych jednostek napędowych, jakimi są silniki spalinowe. Za poprawność działania i wydłużenie ich żywotności, w dużym stopniu będzie odpowiadał operator, przeprowadzając sumiennie prostą obsługę codzienną, zarówno przed, w trakcie pracy, jak i po jej zakończeniu. Czytaj więcej

Wypadek przy pracy na budowie. I co dalej?

 

Firmy budowlane i place budów to miejsca, w których bez względu na charakter pracy oraz ryzyko zawodowe z nią związane, a także bez względu na wprowadzone przez pracodawców środki ochrony zbiorowej i indywidualnej, przy obsłudze maszyn i urządzeń, może dojść do wypadku. Żaden z pracodawców nie jest w stanie całkowicie wyeliminować ryzyka wystąpienia wypadku przy pracy, ale znajomość obowiązujących procedur pozwala uniknąć wielu problemów z tym związanych. Czytaj więcej

Przeciwwypadkowe zabezpieczenia maszyn

 

Maszyny i urządzenia techniczne do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, zwane maszynami roboczymi, stosowane u danego pracodawcy, decydują w dużej mierze o bezpieczeństwie osób, środowiska i mienia. Przepisy kodeksu pracy, a zwłaszcza przepisy szczególne, zawierają w tym zakresie określone wymagania co do ich konstrukcji, budowy i użytkowania. Czytaj więcej

Udział operatorów w poprawie warunków bhp

 

Ostatnie lata w Polsce pokazują, że stan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia znacznie się poprawił. Jednakże liczba wypadków przy pracy, w tym ciężkich i śmiertelnych, chorób zawodowych wśród operatorów maszyn roboczych jest wciąż niepokojąco duża. Dla poprawy warunków bhp to właśnie operatorzy oraz ich bezpośredni przełożeni powinni podejmować odpowiednie działania prewencyjne, oparte głównie na współpracy i odpowiednim dialogu. Czytaj więcej

Skuteczna ochrona przed wibracjami

 

Zagęszczarki, ubijaki wibracyjne, narzędzia udarowe ręczne, czy przecinarki do nawierzchni, to tylko wybrane maszyny robocze, które podczas pracy operatorzy trzymają w rękach. Powoduje to, że narażeni są na drgania mechaniczne (wibracje), w wyniku czego po kilku latach ich użytkowania, mogą zapaść na zespół wibracyjny (chorobę wibracyjną). Czytaj więcej

Przeglądy okresowe maszyn roboczych

 

Niektórzy właściciele maszyn często nie wykonują podstawowych przeglądów okresowych, uważając to za zbędny wydatek. Nic bardziej mylnego. Usunięcie awarii spowodowanej zaniedbaniem wykonania przeglądu jest często kosztowniejsze niż podstawowa wymiana filtrów i olejów. Zadbana technicznie maszyna będzie bezpieczna, w gotowości do pracy, a jej żywotność wydłuży się. Aby tak było, oprócz obsługi codziennej, niezbędne jest przeprowadzanie przeglądów okresowych. Czytaj więcej

Eksploatacja ogumienia maszyn roboczych

 

Podczas eksploatacji współczesnych maszyn o podwoziu kołowym, np. równiarek, ładowarek, czy wozideł, istotną rolę odgrywają odpowiednio zaprojektowane i zamontowane opony. Wobec powyższego, operator powinien odpowiedzieć sobie na dwa pytania: jakie korzyści dla maszyny może przynieść dbanie o ogumienie? Czy też odwrotnie – co się może stać, jeśli nie będzie się o nie należycie dbało? Czytaj więcej

Rola systemów sterowania pracą maszyn

 

Spycharki, równiarki, koparki, rozkładarki mas bitumicznych to tylko niektóre maszyny, które mogą zostać wyposażone w elastyczne, wytrzymałe i wiarygodne systemy do sterowania ich pracą. Chcąc dokonać precyzyjnych pomiarów przy wykonywaniu wykopów, budowie dróg czy mostów, coraz częściej niezbędne staje się zastosowanie takich narzędzi, jak systemy sterowania 1D, 2D i 3D. Czytaj więcej

Zdalne monitorowanie pracy maszyn

 

Od kilku lat w maszynach roboczych, takich jak np.: koparki, wozidła, równiarki, walce, kruszarki czy betonomieszarki, stosowane są systemy zdalnego monitorowania ich pracy. Przynoszą wiele korzyści, które pozwalają użytkownikom zaoszczędzić pieniędzy i trosk. Przekazują dane o efektywności operatorów, zapobiegają przestojom i nieefektywnemu wykorzystywaniu maszyn, a automatyczne tworzenie rejestrów jest oczywistością. Czytaj więcej

Konstrukcja kabiny a obciążenie pracą operatora

 

Praca maszynami do robót ziemnych czy drogowych określana jest jako szczególnie ciężka, o dużym ryzyku zawodowym. Producenci tych maszyn starają się projektować maszyny tak, aby były ekonomiczne i ekologiczne, a przy tym zapewniały zarówno bezpieczną pracę, jak i komfort, i ergonomię operatorowi. Czytaj więcej

Obsługa układów hydraulicznych i pneumatycznych

 

Układy hydrauliczne i pneumatyczne w maszynach roboczych to bardzo ważny element, który wpływa m.in. na wydajność maszyny czy wykonywanych przez nią prac. Są zbudowane z elementów o szczególnie dużej dokładności wykonania. Niezawodność działania, prawidłowość funkcjonowania to podstawowe ich cechy. Trwałość tych układów zależy w głównej mierze od warunków eksploatacji, w jakich pracują oraz od operatora i fachowo przeprowadzonej obsługi codziennej. Czytaj więcej

 

PODZIEL SIĘ:


- Reklama -

Polecane firmy

PolecamyKtóre z niżej wymienionych minikoparek są Ci najlepiej znane?GŁOSUJ

Jakie znasz koparki kołowe z napędem elektrycznym?

GŁOSUJ