Cemex Polska opublikował Deklarację Środowiskową za 2022 rok

Ocena: 5
2993

EMAS jest europejskim systemem zarządzania i certyfikacji środowiskowej. W Polsce jego założenia realizuje jedynie 68 podmiotów. Opublikowana w tym roku przez Cemex Polska Deklaracja Środowiskowa potwierdza uczestnictwo firmy w tym prestiżowym gronie, a tym samym spełnienie unijnych wymogów środowiskowych.

 

 

 

Cemex Polska należy do krajowej czołówki producentów materiałów budowlanych w szczególności cementu, betonu towarowego i kruszyw. W swoich działaniach firma kieruje się ideą zrównoważonego rozwoju, dużą uwagę poświęcając przeciwdziałaniu zmianom klimatu i wprowadzeniu założeń gospodarki o obiegu zamkniętym.

Mając na uwadze zapewnienie najwyższych standardów środowiskowych, od 2011 roku Cemex wdraża system zarządzania wg wymagań EMAS w swoich zakładach cementowych. Wyniki podejmowanych działań firma corocznie prezentuje w Deklaracji Środowiskowej, która w tym roku ukazała się w październiku.

W publikacji Cemex opisał zarówno podjęte, jak i planowane działania mające na celu ograniczenie negatywnego oraz wzmocnienie pozytywnego wpływu swojej działalności na środowisko, w tym między innymi sposób realizacji globalnej strategii klimatycznej „Future in Action”. Wśród inicjatyw zaplanowanych do realizacji w 2023 roku, znalazły się zwiększenie wykorzystania surowców alternatywnych, obniżenie zużycia ciepła do produkcji oraz doskonalenie nadzoru nad emisją do powietrza. Analizując obszar do doskonalenia, firma zwróciła również uwagę na projekty mające na celu zmniejszenie zużycia wody oraz energii elektrycznej.

Wyrazem zaangażowania w kwestie dotyczące ochrony środowiska naturalnego są również opisane w Deklaracji liczne projekty z zakresu podnoszenia świadomości ekologicznej organizowane przez Cemex. Od wielu lat firma prowadzi działania edukacyjne skierowane do pracowników i ich rodzin oraz mieszkańców lokalnych społeczności, zachęcając do realizacji założeń ochrony środowiska w codziennym życiu. Cemex podejmuje również proaktywne inicjatywy, mające na celu ochronę różnorodności biologicznej, m. in. prowadząc czynną ochronę pustułek – gatunku niewielkiego sokoła gniazdującego w cementowniach należących do firmy oraz wspierając zapylacze, czyli kluczową dla naszej przyszłości grupę owadów.

Cemex zaprasza do zapoznania się z publikacją, która dostępna jest na stronie internetowej https://www.cemex.pl/documents/46481509/46484597/Cemex-Polska-Deklaracja-Srodowiskowa-2022.pdf

 

O Cemex

Cemex to globalna firma z branży materiałów budowlanych, która troszczy się o lepszą przyszłość dla kolejnych pokoleń, dzięki zrównoważonym produktom i rozwiązaniom. Poprzez nieustanne innowacje oraz szeroko zakrojone prace badawcze i rozwojowe, firma dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Cemex to lider gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze budowlanym, a dzięki wdrażaniu nowych technologii, jest również pionierem w zakresie wykorzystania paliw alternatywnych i surowców wtórnych w procesach produkcyjnych. Cemex oferuje cement, beton towarowy, kruszywa oraz rozwiązania urbanizacyjne na rozwijających się rynkach całego świata, a międzynarodowy zespół świadczy na rzecz klientów wysokiej jakości usługi, wykorzystując technologie cyfrowe.

Więcej informacji na www.cemex.pl

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Polecane firmy

Polecamy

- Reklama -


Najczęściej czytane

Które z niżej wymienionych minikoparek są Ci najlepiej znane?GŁOSUJ

Jakie znasz koparki kołowe z napędem elektrycznym?

GŁOSUJ