Forum Budowlane - budownictwo, maszyny i urządzenia budowlane, opinie i porady ekspertów
Rok wydania: Numer:
Forum Budowlane 2019/2

Szanowni Czytelnicy

Od 16 lutego bieżącego roku obowiązuje Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 października 2018 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących (Dz.U. 2018 poz. 2147). Zawarte w nim przepisy dotyczą zarówno samego operatora, jak i sygnalisty oraz hakowego.

Praca operatora żurawia wieżowego odbywa się na wysokości, często dochodzącej do kilkudziesięciu metrów, a osoba zasiadająca w kabinie ma ograniczone możliwości ruchu i często podlega zmiennym warunkom atmosferycznym. Dobrze więc, że udało się kompleksowo zebrać zasady bhp, co miejmy nadzieję przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa zarówno samego operatora, jak i obsługi naziemnej.

Dla uściślenia należy jeszcze dodać, że zapisy dotyczące wyposażenia kabiny (m.in. w komunikator, apteczkę, gaśnicę, termometr, anemometr) oraz zapewnienia oświetlenia na terenie pracy żurawia przy ograniczonej widoczności wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenie tj. 16 maja br.

W przypadku paragrafu, w którym mowa o konieczności montażu windy lub innego urządzenia ułatwiającego dotarcie do kabiny żurawia usytuowanej na wysokości 80 m lub większej, wchodzi on w życie po upływie 12 miesięcy, czyli 16 listopada 2019 roku.


Życzę przyjemnej lektury

Artur Kuźmiuk
Redaktor naczelny

 

Forum Budowlane 2019/1

Szanowni Czytelnicy

Przedstawiono długo wyczekiwane propozycje waloryzacji nowych kontraktów na budowę dróg i linii kolejowych. W pracach na projektem prowadzonych przez kilka ostatnich miesięcy pod nadzorem Ministerstwa Infrastruktury uczestniczyła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz PKP Polskie Linie Kolejowe, a także Prokuratoria Generalna RP, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Zamówień Publicznych oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Jak czytamy w komunikacie, waloryzacja ma być comiesięczna, rozliczana na podstawie realnie wykonanych robót budowlanych, wraz z wystawionym przejściowym świadectwem płatności. Jej maksymalna wysokość wyniesie do 5% kontraktu i będzie obliczana na podstawie obiektywnych wskaźników makroekonomicznych, publikowanych przez GUS. Te dane posłużą do stworzenia tzw. „koszyków waloryzacyjnych”, odrębnych dla kontraktów kolejowych i drogowych. Wśród wskaźników branych pod uwagę w tworzeniu „koszyków” znajdą się m.in.: ceny produkcyjne paliwa, stali, kruszywa, średnie wynagrodzenia pracowników branży i inflacja.

Czy takie rozwiązanie sprawi, że wykonawcy będą mogli uprać się z rosnącymi od ponad roku kosztami materiałów? Na pewno będą mogli czuć się bezpieczniej. Należy jednak zauważyć, że waloryzacją mogą być objęte jedynie nowe kontrakty, a aktualnie problemy dotyczą inwestycji będących już w trakcie realizacji.


Życzę przyjemnej lektury

Tadeusz Bak
Dyrektor wydawnictwa

Forum Budowlane 2018/12

Forum Budowlane 2018/11

Szanowni Czytelnicy

Cieszymy się z każdego oddanego do ruchu odcinka drogi ekspresowej czy autostrady. Dobrych i nowoczesnych dróg jest w Polsce coraz więcej i już teraz łączna ich długość wynosi blisko 2040 km. Co więcej Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpisuje kolejne przetargi, które do końca ostatniego kwartału 2018 roku obejmą prace przygotowawcze odcinków o łącznej długości ok. 700 km (w tym ok. 444 km to planowane drogi ekspresowe) oraz realizację ok. 130 km.

Dodajmy, że drogą ekspresową S8 możemy już pojechać bezpośrednio z Warszawy do Białegostoku, a od końca roku będzie można pojechać S3 i autostradą A4 ze Szczecina do Bolkowa przy granicy z Czechami.

Czy wszystko wygląda tak dobrze? Niestety nie. Wzrost cen materiałów budowanych, także tych wykorzystywanych do budowy dróg sprawił, że pojawiają się opóźnienia, a wykonawcy odstępują z podpisanych umów, jak chociażby w przypadku 24,5-kilometrowego odcinka autostrady A1 między Bełchatowem i węzłem Kamieńsk. Do tego dochodzą długotrwałe procedury przetargowe oraz wielokrotnie przytaczane problemy z brakiem wykwalifikowanej kadry, w tym również kierowniczej.

Nie mogą jednak narzekać dostawcy maszyn budowlanych. Jak pokazują wyniki branży leasingowej ich sprzedaż w tej formie finansowania wzrosła w ciągu trzech kwartałów 2018 roku o ponad 50%, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Życzę przyjemnej lektury

 

Tadeusz Bak
Dyrektor wydawnictwa

Forum Budowlane 2018/10

Szanowni Czytelnicy

 

Branża budowlana odnotowuje spadek rentowności, co jak się okazuje w szczególności dotyczy wykonawców, których sytuacja finansowa pogorszyła się najbardziej. Jak czytamy w miesięcznym raporcie Spectis dotyczącym rynku budowlanego w Polsce, rentowność sektora budowlanego jest obecnie najniższa od 5 lat. Z danych wynika, że w II kwartale bieżącego roku strata netto przedsiębiorstw budowlanych notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych wyniosła 101 mln zł, wobec 52 mln zł zysku netto rok wcześniej. Wynik finansowy branży pogarsza się już V kwartał z rzędu, a III kwartał z rzędu jest na minusie. W dalszym ciągu jednak daleko mu do rekordowo niskich poziomów z lat 2012–2013, kiedy to roczna strata branży wynosiła aż 5 mld zł. Zyskowność firm deweloperskich oraz dostarczających materiały i sprzęt, utrzymuje się zaś ciągle na stabilnym poziomie.

Prognozy na kolejny rok nie są również optymistyczne. Przewidywany jest bowiem dalszy wzrost cen materiałów budowlanych, do czego przyczynić ma się podwyższenie płacy minimalnej oraz wzrost cen paliw i energii elektrycznej.

Wzrost cen materiałów oraz usług podwykonawców już teraz jest przyczyną rezygnacji konsorcjów z podpisywania umów, jak chociażby dotyczącej rozstrzygniętego przetargu na budowę 24-kilometrowego odcinka autostrady A1 (od węzła Bełchatów do węzła Kamieńsk), który stracił swoją rentowność.

Życzę przyjemnej lektury

Artur Kuźmiuk
Redaktor naczelny

 

Forum Budowlane 2018/9

Szanowni Czytelnicy

Według wstępnych danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, w I półroczu zmalała liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy. Wyniosła ogółem 37007 osób i była o 5,3% mniejsza niż w 2017 roku. Zmalał również tzw. wskaźnik wypadkowości, czyli liczba poszkodowanych przypadająca na 1000 osób pracujących, z 3,07 w I półroczu 2017 r. do 2,81 w I półroczu 2018 r. Spośród wszystkich poszkodowanych ogółem, 36732 osoby uległy wypadkom przy pracy ze skutkiem lekkim (o 5,3% mniej niż przed rokiem), 202 osoby – wypadkom z ciężkimi obrażeniami ciała (o 9,0% mniej), a wypadkom śmiertelnym – 73 osoby (o 21,5% mniej niż w I półroczu 2017 r.).

Aż 60,6% wszystkich wypadków zostało spowodowane nieprawidłowym zachowaniem się pracownika w czasie pracy. Cieszy przy tym fakt, że tylko 1,5% wypadków była wynikiem braku sprzętu ochronnego. Niewłaściwa organizacja pracy miała 4% udział, a niewłaściwa organizacja stanowiska pracy 5,4%.

Jak na tym tle wygląda branża budowlana? Sytuacja uległa tylko nieznacznej poprawie. W I półroczu w budowlance wydarzyło się 2226 wypadków – mniej o 1,24% niż przed rokiem. Dużo mniej było wypadków śmiertelnych – 20 (o 13% mniej r/r), 36 ciężkich (mniej o 5,3%). Pozostałe wypadki to lekkie w liczbie 2170, ze spadkiem jedynie o 1%. Dobra wiadomością jest, że wg sekcji PKD, w przeliczeniu na 1000 pracujących, branża budowlana znalazła się dopiero na 8 miejscu.

Życzę przyjemnej lektury

 

Tadeusz Bak
Dyrektor wydawnictwa