Forum Budowlane - budownictwo, maszyny i urządzenia budowlane, opinie i porady ekspertów
Rok wydania: Numer:
Forum Budowlane 2018/5

Szanowni Czytelnicy

Tegoroczne targi Autostrada-Polska/Maszbud w Kielcach nie nastrajały zbytnim optymizmem. Mniejsza niż przed rokiem była liczba wystawców, a także ilość gości targowych, którzy odwiedzili Targi Kielce. Jednak wielu wystawców jest zadowolonych z kontaktów nawiązanych na targach, które jak liczą przełożą się już niedługo na konkretne zamówienia.

Przyszłość rysuje się także w zdecydowanie jasnych barwach. Do dużej ilości realizowanych już i planowanych inwestycji drogowych dołączył program „Mosty dla regionów”, finansujący przygotowanie dokumentacji dla nowych przepraw mostowych w latach 2018–2022. Program przewiduje uzupełnienie lokalnej infrastruktury drogowej o brakujące mosty w ciągach dróg będących w zarządzie jednostek samorządu terytorialnego. Budowa i modernizacja odcinków dróg wraz z mostami (w tym budowa nowych), zostanie dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych przygotowywanego w Ministerstwie Infrastruktury. Na realizację tyko prac przygotowawczych zaplanowano 60 mln zł. Dofinansowanie obejmie 20 priorytetowych przepraw mostowych, w dziewięciu województwach.

Zleceń dla firm projektowych i wykonawczych na pewno nie zabraknie, a my wierzymy, że w ślad za tym pójdzie również zapotrzebowanie na maszyny i sprzęt budowlany.

Życzę przyjemnej lektury

Tadeusz Bak
Dyrektor wydawnictwa

Źródło: Forum Budowlane, nr 5 (264) 2018

Forum Budowlane 2018/4

Szanowni Czytelnicy

Jaką zagęszczarkę rewersyjną wybrać? Takie pytanie często zadają sobie firmy drogowe, czy z branży wod-kan; to także tytuł artykułu, w którym zebraliśmy podstawowe informacje o wybranych modelach zagęszczarek rewersyjnych większości producentów (w tym jednego polskiego) dostępnych na naszym rynku. Z powodu dużego asortymentu, wybór nie jest łatwy. Mamy nadzieję, że artykuł przygotowany przez redakcję będzie w tym pomocny. Przy tej okazji nie mogliśmy się oprzeć, aby nie wspomnieć również o modelach jednokierunkowch, ale zasilanych akumulatorowo. Przypominamy również zasady właściwej eksploatacji zagęszczarek.

Sprzętu do zagęszczania gruntu, a także innych maszyn, na pewno nie zabraknie na tegorocznych targach Autostrada–Polska/Maszbud/Rotra w Kielcach. Targi rozpoczynają się 8 maja i potrwają 3 dni.

Zapraszamy na stoisko „Forum Budowlanego” (F-68), a także do lektury wydawanego przez naszą redakcję dziennika targowego „Forum Budowlane Expo”. Podobnie jak w latach ubiegłych ukażą się dwa wydania – na pierwszy i drugi dzień targów. Gazetę otrzymają wszyscy goście wchodzący na teren Targów Kielce.


Życzę przyjemnej lektury

Artur Kuźmiuk
Redaktor naczelny

Forum Budowlane 2018/3

Szanowni Czytelnicy

23 kwietnia rozpocznie się w Centrum Wystawienniczym Paris Nord-Villepinte międzynarodowe spotkanie najważniejszych przedstawicieli z sektora budownictwa i infrastruktury Intermat 2018. Odbywające się w cyklu 3-letnim targi potrwają 6 dni, do 28 kwietnia włącznie.

W tym czasie na pewno nie zabraknie wielu atrakcji, o co zresztą zadbał organizator. Intermat to miejsce premier, o których można przeczytać w lutowym i bieżącym wydaniu, a także prezentacji nowych technologii i nowatorskich rozwiązań jak chociażby prototypowych koparek napędzanych w 100% elektrycznie.

Największą atrakcją targów będzie niewątpliwie specjalna strefa zewnętrzna Intermat Demo. Tutaj na powierzchni 30 tys. m kw. będzie można zobaczyć maszyny w czasie pracy. Nie zapomniano także o branży wynajmu. Dniem dedykowanym temu sektorowi jest czwartek 26 kwietnia.

W tym samym czasie odbędzie się Salon World of Concrete Europe, gdzie zostanie zaprezentowana kompleksowa oferta z branży betonu. Również tutaj poza ekspozycjami wewnątrz i na zewnątrz hal, przewidziano pokazy w ramach Concrete Demo.

Niemała liczba 1500 wystawców jest zapowiedzią niezwykle ciekawej imprezy branżowej. Nasze wrażenia z tej edycji targów Intermat przekażemy w kwietniowym wydaniu miesięcznika i na facebooku.

Życzę przyjemnej lektury

Tadeusz Bak
Dyrektor wydawnictwa

Forum Budowlane 2018/2

Szanowni Czytelnicy

Po 3-letnej przerwie do kalendarium imprez organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie powróciły Międzynarodowe Targi Maszyn Budowlanych, Pojazdów i Sprzętu Specjalistycznego Intermasz. Tym razem odbyły się na przełomie stycznia i lutego, równolegle z Międzynarodowymi Targami Budownictwa Budma. Chociaż w tegorocznej edycji Intermaszu udział wzięło tylko 32 wystawców (łącznie z Budmą było ich 1000), warto było przyjechać do Poznania. Duża ilość sprzętu budowlanego (deskowania, rusztowania, elektronarzędzia, nagrzewnice, sprzęt ochronny) prezentowano bowiem także w ramach Budmy. Głosy wystawców po obydwu imprezach są jak najbardziej pozytywne, do czego przyłącza się również i nasza redakcja.

Intermasz za nami a przed nami Intermat. Te paryskie targi zapowiadają się niezwykle ciekawie. Swój udział potwierdziło 1500 wystawców a organizatorzy spodziewają się blisko 200 tys. zwiedzających. Tradycyjnie Intermat jest miejscem wielu premier. Pierwsze zapowiadamy już w bieżącym numerze. Znane są także wyniki konkursu „Intermat Innovation Awards”. Będący trampoliną dla innowacji z sektora budownictwa konkurs wyłonił 13 laureatów spośród niebagatelnej ilości 90 zgłoszeń. Z wyróżnionymi produktami i technologiami będzie można zapoznać się oczywiście w czasie trwania targów Intermat.


Życzę przyjemnej lektury

Artur Kuźmiuk
Redaktor naczelny

Forum Budowlane 2018/1

Szanowni Czytelnicy

Z początkiem 2018 roku weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wprowadza ważne i oczekiwane zmiany, m.in. ułatwiające realizację inwestycji.
Od teraz budowa budynku na granicy działki może przylegać do ściany budynku już istniejącego na działce sąsiedniej. Wymogiem jest, aby jego wysokość była zgodna z obowiązującym planem miejscowym lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (§ 12 ust. 3). Wcześniej takiej regulacji brakowało.

Wprowadzono również zmiany w § 271 rozporządzenia, umożliwiające sytuowanie budynków w odległości 4 m od granicy lasu będącej na sąsiedniej działce lub bezpośrednio przy granicy lasu na działce, na której będzie realizowana inwestycja. Dzięki temu będzie teraz można uzyskać pozwolenie na budowę np. budynku w granicy lasu bez konieczności uzyskiwania odstępstwa od warunków technicznych.

W rozporządzeniu po raz pierwszy znalazł się zapis jednoznacznie regulujący minimalne odległości stanowisk postojowych dla samochodów innych niż osobowe od granicy działki i okien budynków, jak również minimalne wymiary tych stanowisk. Szerokość stanowiska postojowego zwiększono z 2,3 do 2,5 m. Określono także wymaganą odległość krawędzi stanowiska od słupa i ściany w garażu (dotychczas była mierzona od boku pojazdu). Zmiany dotyczące stanowisk postojowych wchodzą w życie po 12 miesiącach od ogłoszenia tj. dopiero 9 grudnia 2018 r.

Życzę przyjemnej lektury

Tadeusz Bąk
Dyrektor wydawnictwa

Forum Budowlane 2017/12