Forum Budowlane - budownictwo, maszyny i urządzenia budowlane, opinie i porady ekspertów
Forum Budowlane 6/2018

Szanowni Czytelnicy

9 stycznia opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 15 grudnia 2017 r. w sprawie bhp przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz.U. 2018 poz. 47). Ustawodawca określił w nim wymagania przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym spalinowym, elektrycznym i spalinowo-elektrycznym, mających zastosowanie w transporcie wewnętrznym. Nowe rozporządzenie zastąpiło obowiązujące w tym zakresie rozporządzenie Ministra Gospodarki z 2002 r. Wchodzi w życie w po upływie 7 miesięcy, czyli już niedługo bo 10 sierpnia 2018 roku.

Jakie zaszły najważniejsze zmiany? Przede wszystkim ważność tracą imienne zaświadczenia do obsługi wózków. Następuje to jednak stopniowo – wystawione przed 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność do 31 grudnia przyszłego roku, wystawione do 31 grudnia 2014 r. – do 31 grudnia 2020 r., a te wystawione od 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do 31 grudnia 2021 roku.

Konieczne jest uzupełnienie kwalifikacji, które nie zakończyły się egzaminem UDT. Chociaż ustawodawca zostawił sporo czasu, nie warto tego odkładać na ostatnią chwilę. Już teraz proponujemy zgłosić się do jednego z ośrodków szkoleniowych rekomendowanych przez „Forum Budowlane”.

Życzę przyjemnej lektury

Artur Kuźmiuk
Redaktor naczelny