Forum Budowlane - budownictwo, maszyny i urządzenia budowlane, opinie i porady ekspertów
Forum Budowlane 5/2018

Szanowni Czytelnicy

Tegoroczne targi Autostrada-Polska/Maszbud w Kielcach nie nastrajały zbytnim optymizmem. Mniejsza niż przed rokiem była liczba wystawców, a także ilość gości targowych, którzy odwiedzili Targi Kielce. Jednak wielu wystawców jest zadowolonych z kontaktów nawiązanych na targach, które jak liczą przełożą się już niedługo na konkretne zamówienia.

Przyszłość rysuje się także w zdecydowanie jasnych barwach. Do dużej ilości realizowanych już i planowanych inwestycji drogowych dołączył program „Mosty dla regionów”, finansujący przygotowanie dokumentacji dla nowych przepraw mostowych w latach 2018–2022. Program przewiduje uzupełnienie lokalnej infrastruktury drogowej o brakujące mosty w ciągach dróg będących w zarządzie jednostek samorządu terytorialnego. Budowa i modernizacja odcinków dróg wraz z mostami (w tym budowa nowych), zostanie dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych przygotowywanego w Ministerstwie Infrastruktury. Na realizację tyko prac przygotowawczych zaplanowano 60 mln zł. Dofinansowanie obejmie 20 priorytetowych przepraw mostowych, w dziewięciu województwach.

Zleceń dla firm projektowych i wykonawczych na pewno nie zabraknie, a my wierzymy, że w ślad za tym pójdzie również zapotrzebowanie na maszyny i sprzęt budowlany.

Życzę przyjemnej lektury

Tadeusz Bak
Dyrektor wydawnictwa

Źródło: Forum Budowlane, nr 5 (264) 2018