Forum Budowlane - budownictwo, maszyny i urządzenia budowlane, opinie i porady ekspertów
Forum Budowlane 1/2018

Szanowni Czytelnicy

Z początkiem 2018 roku weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wprowadza ważne i oczekiwane zmiany, m.in. ułatwiające realizację inwestycji.
Od teraz budowa budynku na granicy działki może przylegać do ściany budynku już istniejącego na działce sąsiedniej. Wymogiem jest, aby jego wysokość była zgodna z obowiązującym planem miejscowym lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (§ 12 ust. 3). Wcześniej takiej regulacji brakowało.

Wprowadzono również zmiany w § 271 rozporządzenia, umożliwiające sytuowanie budynków w odległości 4 m od granicy lasu będącej na sąsiedniej działce lub bezpośrednio przy granicy lasu na działce, na której będzie realizowana inwestycja. Dzięki temu będzie teraz można uzyskać pozwolenie na budowę np. budynku w granicy lasu bez konieczności uzyskiwania odstępstwa od warunków technicznych.

W rozporządzeniu po raz pierwszy znalazł się zapis jednoznacznie regulujący minimalne odległości stanowisk postojowych dla samochodów innych niż osobowe od granicy działki i okien budynków, jak również minimalne wymiary tych stanowisk. Szerokość stanowiska postojowego zwiększono z 2,3 do 2,5 m. Określono także wymaganą odległość krawędzi stanowiska od słupa i ściany w garażu (dotychczas była mierzona od boku pojazdu). Zmiany dotyczące stanowisk postojowych wchodzą w życie po 12 miesiącach od ogłoszenia tj. dopiero 9 grudnia 2018 r.

Życzę przyjemnej lektury

Tadeusz Bąk
Dyrektor wydawnictwa