Forum Budowlane - budownictwo, maszyny i urządzenia budowlane, opinie i porady ekspertów
Forum Budowlane 10/2017
Szanowni Czytelnicy

W 2016 roku odnotowano 805 upadłości firm, z czego 135 dotyczyło firm budowlanych. Niestety w tym roku w naszej branży wcale nie jest lepiej. W I pierwszej połowie 2017 roku liczba upadłości wzrosła bowiem aż o 19% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Trudności finansowe dotyczą głównie wykonawców infrastruktury drogowej oraz wodociągowej. Jakby tego było mało drożeją materiały budowlane, a przedsiębiorcy mają problemy z rosnącym niedoborem pracowników.

Ale są też i dobre wieści. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego za I półrocze 2017 roku, w tym czasie rozpoczęto budowę 106 tys. mieszkań, co oznacza wzrost aż o 22,9% r/r. Całkiem dobrze wygląda (a raczej zapowiada się) budownictwo drogowe. Stale ogłaszane są nowe przetargi i podpisywane umowy na realizację, o czym świadczą informacje podawane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Przykładem może być chciałby podpisana 10 października umowa na wybudowanie ostatniego fragmentu trasy S7 między Warszawą a granicą województwa małopolskiego (o długości 7,6 km). Koszt tego przedsięwzięcia przekracza kwotę 250 mln zł.

Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z 20 czerwca br. limit finansowy Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.) wzrósł do 135 mld zł. Zatem do wydania na budowę dróg jest średnio 20 mld zł rocznie. Należy przypuszczać, że skorzystają na tym nie tylko przedsiębiorstwa drogowe, ale również dostawcy oraz wypożyczalnie maszyn budowlanych.

Życzę przyjemnej lektury

Artur Kuźmiuk
Redaktor naczelny