Zdalne monitorowanie pracy maszyn

Ocena: 0
5486
Od kilku lat w maszynach roboczych, takich jak np.: koparki, wozidła, równiarki, walce, kruszarki czy betonomieszarki, stosowane są systemy zdalnego monitorowania ich pracy. Przynoszą wiele korzyści, które pozwalają użytkownikom zaoszczędzić pieniędzy i trosk. Przekazują dane o efektywności operatorów, zapobiegają przestojom i nieefektywnemu wykorzystywaniu maszyn, a automatyczne tworzenie rejestrów jest oczywistością.

Rys. Volvo

Producenci, jak np.: Volvo, Komatsu, Cat, JCB, stosują w swoich maszynach opracowane przez siebie systemy monitorowania GPS, i tak: Volvo – CareTrack, Komatsu – Komtrax, Cat – VisionLink, JCB – LiveLink. W Polsce istnieją również firmy, m.in. Navifleet (marka należąca do działającej w branży IT od 2005 roku, firmy Intellect), tworzące nowoczesne systemy oparte na technologii GPS, umożliwiające sprawne monitorowanie m.in. maszyn roboczych.

Maszyny zwykle wykonują swoje zadania niekiedy na stosunkowo niewielkim terenie danej budowy, w związku z tym szereg informacji, takich jak prędkość, czy przemieszczanie się na mapie nie są kluczowe. Istotne jest natomiast zautomatyzowanie szeregu czynności, typowych przy rozliczaniu pracy maszyn budowlanych i kosztów ich eksploatacji.

Kolejnym kryterium związanym są takie aspekty, jak: niezawodność maszyny, szybkość reakcji na zauważone usterki i awarie, co z kolei wiąże się z dostępnością do serwisu i części zamiennych.

Dużą rolę oczywiście odgrywa w tym również operator, sumiennie wykonujący czynności obsługowe, co pozytywnie wpływa na wydłużenie żywotności maszyny. Jest to jedna strona medalu. Druga strona natomiast to zastosowanie i pełne wykorzystanie systemów zdalnego sterowania. Korzyści, jakie dają tego typu systemy to m.in.: poprawa stopnia wykorzystania maszyny, zmniejszenie kosztów związanych z jej eksploatacją, utrzymanie w dobrym stanie technicznym, a co za tym idzie – zwiększenie bezpieczeństwa pracy.

Nadzór operatorów
Lokalizacja maszyn roboczych w czasie rzeczywistym pozwala na bieżącą obserwację, gdzie w danej chwili znajdują się poszczególne jednostki (rys. 1). Użytkownik systemu jest informowany, czy maszyna w danym momencie jest uruchomiona, czy pracuje i kto ją obsługuje. System rejestruje przerwy i rzeczywisty czas pracy operatorów. Dzięki zdefiniowaniu obszaru geograficznego, w którym dozwolona jest praca maszyny, można wyeliminować sytuacje, wykonywania zadań w miejscach niedozwolonych.Rys. 1. Lokalizacja maszyny w czasie rzeczywistym
Rys. Navifleet


Moduły systemów zdalnego sterowania
Systemy zdalnego sterowania pozwalają na bieżąco trafiać do osób zarządzających operatorami. Dzięki raportom czasu pracy maszyn, operatorów oraz zużytego paliwa, możliwa jest kontrola kosztów na poszczególnych budowach, a co za tym idzie bardziej precyzyjne i bardziej zautomatyzowane rozliczenia zrealizowanych usług.

W systemach zdalnego sterowania pracą maszyn roboczych, najczęściej spotykanymi są moduły:
 • kontroli czasu pracy,
 • kontroli stanu pracy maszyny,
 • kontroli zużycia paliwa,
 • kontroli poziomu paliwa znajdującego się w zbiorniku,
 • ciągłej lokalizacji maszyny.
Moduł kontroli czasu pracy jest bardzo istotny w wielu przedsiębiorstwach. Analiza czasu pracy operatorów pozwala ocenić na ile wywiązują się ze swoich obowiązków, i czy efektywnie wykonują powierzone im zadania. Dzięki temu możliwe jest tworzenie sprawiedliwych systemów ocen operatorów i rozliczanie z zaplanowanych działań. To oczywiście nie tylko kwestia dobrej atmosfery pracy w przedsiębiorstwie, ale także wymierne korzyści finansowe. Są jednak firmy, w których kwestia kontroli czasu pracy ma bezpośrednie przełożenie na ewentualne straty. W takim przypadku przedsiębiorstwa te zobligowane są do bezwarunkowego przestrzegania czasu pracy operatorów. W rzeczywistości samokontrola operatora, nie zawsze jest w stu procentach skuteczna. Przez Internet można na bieżąco sprawdzać czas pracy operatorów i w razie potrzeby reagować na nieprawidłowości.

Monitoring pozwala także wyłapać nieuczciwych operatorów. Kradzież paliwa z maszyn to wciąż powszechny proceder. Kontrola czasu pracy w odniesieniu do raportów o zużyciu paliwa, daje pracodawcy pełen obraz sytuacji i namacalne dowody w przypadku ewentualnych naruszeń, czy kradzieży. Monitoring pozwala na dokładne rozliczanie operatorów z wykonywanych czynności.

Powyższy moduł jest uzupełniony o moduł kontroli stanu pracy maszyny, który rejestruje parametry, m.in.: prędkość obrotową silnika spalinowego, wydajność pompy hydraulicznej czy jakże istotne ciśnienie w układzie hydraulicznym. Należy przy tym wziąć pod uwagę fakt, że parametry te zmieniają się w zależności od warunków, w jakich dana maszyna pracuje, a także od operatora, który z jej pomocą realizuje powierzone mu zadania. Dzięki modułowi kontroli stanu pracy maszyny, użytkownik (właściciel) rejestrując jej pracę ma obraz tego, czy dany operator wykonuje swoje zadania, czy może maszyna ma tylko uruchomiony silnik, co prowadzi niekiedy do nadużyć ze strony operatorów związanych z deklarowanym przez nich czasem pracy.

Na największe koszty utrzymania maszyn roboczych składa się przede wszystkim zakup paliwa. Dzięki systemowi monitorowania i modułowi kontroli zużycia paliwa, można mieć realny wpływ na obniżenie tych kosztów. Wprawdzie systemy monitorowania same nie rozwiązują problemów związanych z dużymi wydatkami na paliwo, ale mogą być skutecznym narzędziem w rękach osób zarządzających flotą maszyn. To także pośrednio zadanie dla przełożonych zarządzających operatorami, którzy dzięki właściwemu dysponowaniu zadań do wykonania, mogą mieć realny wpływ na sposób użytkowania maszyn, które obsługują. Dużym wsparciem w zarządzaniu są dla nich dane przekazywane przez monitoring maszyn GPS.

Moduł kontroli zużycia paliwa umożliwia nie tylko monitorowanie liczby przepracowanych roboczogodzin, które w oczywisty sposób wpływają na koszty paliwa, ale także daje możliwość obserwowania metod pracy i jazdy. Dzięki temu modułowi możliwa jest oszczędność paliwa na poziomie od kilku do nawet kilkudziesięciu procent. Użytkownik maszyny ma możliwość obserwacji tworzonego wykresu (rys. 2), na którym widoczny jest poziom paliwa, w danym dniu roboczym i o określonej godzinie.


Rys. 2. Wykres poziomu paliwa
Rys. Navifleet


Informacje z modułu kontroli zużycia paliwa przekazywane są do aplikacji, a dane ukazują się w panelu administracyjnym użytkownika (rys. 3). Wskaźniki pobierane są bezpośrednio z komputera maszyny w czasie rzeczywistym. Są to takie dane jak: zużycie paliwa, norma spalania danej maszyny, zadana norma paliwa liczona z przepracowanych godzin, czy informacje o tankowaniu (odbywające się najczęściej w miejscu pracy maszyny) oraz praca na biegu jałowym.


Rys. 3. Raport zbiorczy prezentujący parametry eksploatacyjne maszyny
Rys. Navifleet


W systemach sterowania pracą maszyn stosowany jest moduł ciągłej lokalizacji maszyny roboczej. Dzięki lokalizacji w czasie rzeczywistym możliwe jest kontrolowanie pracy zarówno maszyny, jak i operatora. Drugą ważną funkcją, jaką ma do spełnienia moduł lokalizacji, jest zabezpieczenie przed kradzieżą. W tym przypadku monitoring może działać w dwojaki sposób: poprzez blokadę rozruchu w przypadku nieuprawnionej próby uruchomienia (identyfikacja operatora). Natomiast, jeśli maszyna zostanie załadowana np. na platformę bez jej uruchamiania, system wykryje jej ruch przy wyłączonej stacyjce i wygeneruje zdefiniowane wcześniej powiadomienie lub alarm.

Sygnały diagnostyczne o stanie pracy
Systemy zdalnego sterowania pracą maszyny roboczej mają wbudowany moduł, pozwalający na przesyłanie sygnałów diagnostycznych o stanie pracy maszyny. Wśród tych sygnałów są m.in.: temperatura cieczy chłodzącej silnika, temperatura oleju silnikowego, ciśnienie oleju hydraulicznego w układzie hydraulicznym roboczym, stopień zanieczyszczeń oleju hydraulicznego, stopień zanieczyszczenia filtra paliwa i powietrza. Sygnały te pozwalają między innymi operatorowi maszyny szybko zareagować na zauważone ewentualne usterki, i tym samym zapobiec ewentualnej awarii maszyny, zapewnić w odpowiednim czasie zakup niezbędnych materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych, by tym samym wydłużyć żywotność maszyny.


Ile można zaoszczędzić niwelując pracę silnika na biegu jałowym?
(na podstawie systemu GPS Navifleet)

Każda godzina przestoju na biegu jałowym to zużycie paliwa na poziomie średnio 3,5 l. Mało kto przywiązuje do tego uwagę, postrzega jako trywialne, ale jeśli ma się pięć maszyn, a każda z nich pracuje średnio 30 minut dziennie na biegu jałowym, traci się wówczas duże pieniądze. 2,5 godziny dziennej bezczynności maszyny na biegu jałowym, mnożąc przez 5 dni w tygodniu, licząc 5 zł za litr paliwa, daje kuriozalną kwotę 218 zł/miesiąc niepotrzebnych kosztów.
Należy również przy tym pamiętać, że ponowne uruchomienie silnika nie zużywa więcej paliwa, niż 30 s pracy na biegu jałowym. Operatorzy często pozostawiają maszynę na biegu jałowym, tylko w celu używania klimatyzacji – a właściciela maszyny kosztuje to spore pieniądze.Podsumowanie
Przedstawione w niniejszym artykule moduły systemów zdalnego sterowania pracą maszyn roboczych są niewątpliwie ciekawym narzędziem, ułatwiającym użytkowanie parku maszynowego i zarządzanie nim. A oto główne ich zalety:
 • łatwe monitorowanie pracy, dzięki czemu właściciel może informować operatorów na placu budowy o problemach z maszyną, a nie na odwrót;
 • monitorowanie ciągłe, pozwalające zwiększyć wydajność;
 • wczesne otrzymywanie alarmów i informacji o kodach błędów, co pozwala zapobiegać poważniejszym awariom;
 • moduł antykradzieżowy to wygodny sposób na ochronę firmy, która jest właścicielem maszyny.
Dobrze sprawdza się również funkcja aktywnego śledzenia;
 • umożliwiają sprawdzanie liczby mtg i obliczanie czasu pracy operatorów;
 • są pomocne użytkownikom w prowadzeniu konserwacji i planowaniu przeglądów technicznych, dzięki śledzeniu czasu wykorzystania i przestojów. Mogą również analizować zużycie paliwa w skali dnia i w przeliczeniu na godzinę;
 • po zalogowaniu się, pozwalają o dowolnej porze dnia sprawdzić maszynę bez potrzeby wyjazdu na plac budowy – wystarczy do tego komputer, tablet lub smartfon;
 • dają możliwość monitorowania prawidłowego działania maszyny i zużycia paliwa, a także optymalizowania czasu pracy;
 • informują o zaistniałych problemach, stosowny komunikat pojawia się na wyświetlaczu w maszynie. Operator może wtedy połączyć się z serwisem drogą radiową, nie musi zatrzymywać maszyny, a serwis może dokonać zdalnej diagnostyki;
 • wbudowany moduł do kontrolowania zużycia paliwa i monitorowania czasu pracy, pozwala co roku w przeliczeniu na maszynę oszczędzić nawet kilka tysięcy litrów paliwa rocznie.

mgr inż. Paweł Sosiński
OKZ Kursal


Źródło: Forum Budowlane, nr 11 (234) 2015
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -

Polecane firmy

Polecamy

PolecamyKtóre z niżej wymienionych minikoparek są Ci najlepiej znane?GŁOSUJ

Jakie znasz koparki kołowe z napędem elektrycznym?

GŁOSUJ