Zarządzanie paliwem w firmie budowlanej

Ocena: 0
3228

Ciągły rozwój przedsiębiorstw oraz zwiększające się tabory pojazdów i maszyn pokazały jak ważnym z punktu widzenia optymalizacji kosztów aspektem jest kontrola wydawanego i zużywanego paliwa. Z wzorcowym procesem kontroli paliwa mamy do czynienia w przypadku stosowania przez firmę zintegrowanego systemu gospodarki paliwowej.

Zbiornik wyposażony w terminal paliwowy XTrack
Fot. XTrack


Na taki system składają się:

  • terminal paliwowy zamontowany na urządzeniu do dozowania paliw wyposażony w GPS i moduł komunikacji GPRS (GSM). Terminal wysyła na bieżąco dane dotyczące ilości wydawanego paliwa i poziomu cieczy, dzięki czemu zbiornik urządzenia dozującego może zostać uzupełniony na czas. Dostęp do terminala i wydanie są możliwe tylko po dokonaniu identyfikacji za pomocą karty zbliżeniowej z unikalnym kodem RFID przypisanej wcześniej do systemu;
  • pojazdy/maszyny z rejestratorami GPS i sondami paliwowymi;
  • identyfikacja pojazdów i pracowników z wykorzystaniem kodów RFID;
  • oprogramowanie do prezentacji i archiwizacji pozyskanych danych.

W kontroli i zarządzaniu zintegrowaną gospodarką paliwową idealnie sprawdza się system XTrack z modułem XTrack GPS oraz terminalem paliwowym. XTrack to system monitoringu, który pozwala na kompleksowe i elastyczne zarządzanie pojazdami, maszynami i pracownikami w przedsiębiorstwie. Stwarza możliwość m.in. monitorowania pojazdów na mapie, optymalizowania trasy przejazdów, rejestrowania poszczególnych działań maszyn itp. Zapewnia również kompleksową i pełną kontrolę gospodarki paliwowej od momentu dostawy paliwa do zbiornika, poprzez tankowanie pojazdu/maszyny, aż po analizę spalania.

Kontrola paliwa przez system XTrack rozpoczyna się już na etapie dostawy paliwa do zbiornika/cysterny. Sondy zamontowane na urządzeniu do dozowania paliw rejestrują na bieżąco poziom paliwa. W przypadku wykrycia nieprawidłowości system automatycznie wyśle alarm do Administratora.

Kolejnym etapem jest najbardziej newralgiczny moment obiegu paliwa czyli tankowanie pojazdu/maszyny. Do uruchomienia pompy konieczne jest wykonanie dwustopniowej autoryzacji na terminalu paliwowym XTrack, polegającej na zidentyfikowaniu po kodach RFID pojazdu oraz osoby pobierającej paliwo. W czasie tankowania system rejestruje takie informacje jak: ile paliwa zostało wydane ze stacji paliwowej i jaki jest jego stan aktualny oraz jaka ilość paliwa trafiła do baku pojazdu. XTrack zapewnia dobre wyniki pomiaru ilości paliwa w baku nawet przy podłączeniu do standardowego pływaka.

System XTrack – schemat działania modułu kontroli i zarządzania zintegrowaną gospodarką paliwową w przedsiębiorstwie
Rys. XTrack


Powiązanie wydanego paliwa z konkretnym autem i kierowcą pozwala na wykonywanie dokładnych rozliczeń w obrębie przedsiębiorstwa oraz szybką identyfikację osób dokonujących nadużyć. Niewątpliwą korzyścią jest wyeliminowanie konieczności prowadzenia papierowej ewidencji ponieważ w każdym momencie można wygenerować odpowiednie zestawienie z oprogramowania XTrack.

Terminal paliwowy rejestruje wszystkie informacje z urządzenia do dozowania paliwa i wysyła je za pomocą GPRS, dzięki czemu Administrator ma stały dostęp do aktualnych danych. Jeżeli zajdzie taka konieczność może on zdalnie zmienić uprawnienia przypisane do poszczególnych pracowników lub zablokować możliwość wydawania paliwa.

XTrack umożliwia również generowanie raportów porównawczych, zestawiających informacje uzyskane z pomiarów wewnątrz systemu z danymi z zewnętrznych źródeł np. DKV czy Shell.

Modułowa budowa systemu XTrack pozwala na jego szerokie zastosowanie, zależne od potrzeb. Pełna integracja z systemem monitoringu XTrack GPS pozwala rejestrować w jednym systemie wszystkie zdarzenia związane zarówno z eksploatacją pojazdów i maszyn, czasami pracy kierowców, wykonanymi zadaniami oraz gospodarką paliwową. Moduły dyspozytorskie oraz planowania i optymalizacji tras dopełniają ofertę XTrack czyniąc ją najbardziej kompleksowym rozwiązaniem.

Na dzień dzisiejszy elementy systemu można spotkać nie tylko w branżach komunalnej, dystrybucyjnej, budowlanej, rolnej, transportowej, ale również na lotniskach, w leśnictwie, kolejnictwie czy pojazdach służb publicznych. Łącznie korzysta z niego prawie 1200 klientów w 11 państwach na trzech kontynentach.

Źródło: Forum Budowlane, nr 5 (228) 2015

 

 

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -

Polecane firmy

Polecamy

PolecamyKtóre z niżej wymienionych minikoparek są Ci najlepiej znane?GŁOSUJ

Jakie znasz koparki kołowe z napędem elektrycznym?

GŁOSUJ