Forum Budowlane - budownictwo, maszyny i urządzenia budowlane, opinie i porady ekspertów

Wytwórnia Intrame z serii In-Nova

Ocena: 5
2029
Z uwagi na wprowadzane w ostatnich latach rygorystyczne przepisy dotyczące ochrony środowiska, producenci zmuszeni są do szukania rozwiązań, które ograniczają oddziaływanie wytwórni na otoczenie, obniżają energochłonność oraz wykorzystują materiały przewidziane doutylizacji w produkcji mas bitumicznych.

Nowy system sterujący pozwala na całkowitą kontrolę nad procesem produkcyjnym
Fot. Intrame


Mając na uwadze te właśnie rygorystyczne przepisy, firma Intrame opracowała nowe rozwiązania konstrukcyjne, pozwalające zarówno na osiągnięcie wysokiego poziomu wydajności, jak i na zmniejszenie energochłonności i zapewnienie ochrony środowiska. Dzięki tym nowym rozwiązaniom w ostatnich latach wprowadzono na rynek wytwórnie asfaltu serii In-Nova.

W ich konstrukcji zmieniono system ogrzewania wieży mieszającej z olejowego na elektryczny. Przeprojektowano również podzespoły podgrzewane wytwórni przez zastosowanie dodatkowych warstw materiałów o wysokiej izolacji termicznej, zabezpieczających przed utratą ciepła.


Wytwórnia Intrame In-Nova
Fot. Intrame


Te dwa rozwiązania mają szczególne znaczenie dla ochrony środowiska. Możliwość wyeliminowania systemu ogrzewania olejowego zbiorników magazynujących bitum i paliwa przez zastosowanie systemu ogrzewania elektrycznego In-Tega o dużej sprawności znacznie ogranicza zużycie energetyczne. Podobnie zastosowanie wysokiej wydajności materiałów izolacyjnych umożliwia obniżenie koszów ogrzewania. System In-Tega jest nie tylko o wiele bardziej efektywny niż tradycyjna nagrzewnica oleju termicznego, ale jednocześnie eliminuje zagrożenia wynikające z użycia oleju oraz eliminuje emisję spalin do atmosfery i konieczność utylizacji zużytych olejów grzewczych, a to w znacznym stopniu przyczynia się do ochrony środowiska.

W konstrukcji zastosowano także nową generację palników o wysokiej efektywności i niskim zużyciu paliwa, które są w stanie sprostać najostrzejszym przepisom ochrony środowiska. Wielosystemowe palniki mogą być zasilane różnego rodzaju paliwem, takim jak: gazy naturalne, gazy ciekłe, lekkie i ciężkie oleje opałowe, pyły węglowe.


Nowoczesna konstrukcja wieży mieszającej z elektrycznym systemem ogrzewania
Fot. Intrame


Wytwórnie nowej generacji z serii In-Nova przystosowane są do użycia zaawansowanych systemów recyklingu, pozwalających na wprowadzenie do produkcji destruktu przy zachowaniu wysokiej jakości masy.

System recyklingu na zimno dozuje materiał bezpośrednio do mieszalnika i pozwala na dodanie ok. 25% materiału z recyklingu do mieszanki. Z kolei system recyklingu na gorąco, dozujący materiał również bezpośrednio do mieszalnika, pozwala na dodanie aż do 60% materiału z recyklingu do mieszanki. Poprzez użycie materiałów przewidzianych do utylizacji obydwa te systemy wpływają na znaczną redukcję kosztów produkcji asfaltu przy zachowaniu reżimu technologicznego.

System dozowania na gorąco materiału z frezowania do mieszalnika wytwórni mas bitumicznych, przeznaczony do współpracy z wytwórniami Intrame, składa się z niezależnej linii dozowania wstępnego, suszarki i taśmociągu podającego. Wykonany może być w wersji stacjonarnej lub mobilnej. Osiągany poziom produkcji wynosi 80 t/godz. przy zachowaniu określonych parametrów utylizowanych materiałów.


Instalacja dozująca materiał z frezowania „na gorąco”
Fot. Intrame


W wytwórniach serii In-Nova wprowadzono szereg usprawnień wpływających na poprawę efektywności pracy. Zmianie uległ system napędowy mieszalnika i sortownika oraz system wprowadzania bitumu do mieszalnika. W nowoczesnej konstrukcji zastosowano także modularny system budowy, który pozwala w razie potrzeby na rozbudowę instalacji w celu zwiększenia wydajności. Z kolei nowe rozkładacze ciężaru, pozwalają wyeliminować konieczność budowy betonowych fundamentów. W celu zoptymalizowania kosztów transportu opracowano również nowy design poszczególnych elementów.

Firma Intrame opracowała ponadto całkowicie nowy system sterujący, który pozwala zachować pełną kontrolę nad procesem produkcyjnym. System sterujący wyposażony jest w najnowsze technologie oraz komunikację opartą na Internecie. Pozwala to na przeprowadzenie autodiagnostyki w celu wykrycia potencjalnych problemów, a także, dzięki modemowi, umożliwia technikom kontrolowanie pracy wytwórni z siedziby fabryki oraz sterowanie całym procesem produkcji.

Wytwórnie In-Nova oferuje na rynku polskim firma Asbud z Katowic.

Źródło: Forum Budowlane, nr 2 (165) 2010
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: