Forum Budowlane - budownictwo, maszyny i urządzenia budowlane, opinie i porady ekspertów

Urządzenia do osuszania powietrza

Ocena: 0
2655
Przekroczenie prawidłowego poziomu wilgotności w pomieszczeniach może być przyczyną strat materialnych oraz wzrostu ryzyka wypadków przy pracy. Aby temu zapobiec powietrze należy osuszyć. Można tego dokonać m.in. poprzez użycie osuszaczy kondensacyjnych bądź adsorpcyjnych.

Rodzina osuszaczy DR Arcodry
Fot. Arcodry


Osuszacze DR Arcodry
Osuszacze DR Arcodry są urządzeniami w pełni automatycznymi. Mogą funkcjonować w ekstremalnych warunkach temperaturowych, gdzie wilgotność względna mieści się w przedziale 40–100%. Są niezwykle proste w obsłudze i nie wymagają żadnych skomplikowanych czynności. W momencie, kiedy wilgotność otoczenia osiągnie zadany na higrostacie poziom, nastąpi wyłączenie urządzenia i rozpocznie się samoistny proces rozmrażania urządzenia, bez konieczności ludzkiej ingerencji.

Modele DR 120, DR 190 i DR 250 wyposażone są w zbiornik na wodę, niemniej mogą pracować w trybie ciągłym, odprowadzając wykroploną wodę np. bezpośrednio do kanalizacji. Modele te są wyposażone w sprężarkę rotacyjną, co znacznie podnosi ich wydajność i zapewnia niski poziom szumów pracy.

Wszystkie tryby pracy są kontrolowane przez zaawansowany technologicznie elektroniczny sterownik. Higrostat typu on/off, licznik godzin pracy i lampki kontrolne są łatwo dostępne na panelu przednim.


Osuszacze DR Arcodry mają nowoczesny, estetyczny wygląd, są funkcjonalne, mogą pracować zarówno w obiektach przemysłowych, handlowych, jak i w warunkach domowych. Mają zwartą, mocną obudowę, są łatwe do transportu dzięki kółkom o dużej średnicy i wygodnemu uchwytowi, co powoduje, że urządzenia te spełniają swoje zadanie nawet na najtrudniejszych powierzchniach, jakie spotykamy w warunkach budowlanych. Masa i wymiary zostały zredukowane do minimum, aby maksymalnie ułatwić manewrowanie urządzeniami. Perfekcyjnie skonstruowane, ułatwiają transport, przechowywanie i magazynowanie.

Na rynku polskim osuszacze DR Arcodry oferuje P.P.U. Creon Sp. z o.o.

Osuszacze Master
Desa Poland Sp. z o.o. w swojej ofercie posiada m.in. osuszacze profesjonalne i półprofesjonalne. Są to osuszacze o wysokiej wydajności, które doskonale sprawdzają się w trudnych warunkach pracy dzięki czemu znajdują swoje zastosowanie między innymi w przemyśle, budownictwie, przyspieszają czas wykonywania robót wykończeniowych i remontowych, usuwają wilgoć po zalaniu pomieszczeń wskutek powodzi. Najważniejszymi cechami osuszaczy Master są: kompaktowa, metalowa oraz wytrzymała obudowa, wytrzymałe koła oraz uchwyt umożliwiający łatwe przemieszczanie urządzenia. Osuszacze Master wyposażone są w zbiornik na wodę oraz posiadają kontrolę jego napełnienia. Istnieje również możliwość ciągłej pracy osuszacza po wcześniejszym podłączeniu węża do odprowadzania skroplin.


Osuszacz profesjonalny Master DH 44
Fot. Desa Poland


Do osuszaczy profesjonalnych zaliczają się modele: Master DH 44, Master DH 62 oraz Master DH 92. Wykorzystuje się je w budownictwie, gdzie woda jest substratem zapraw, betonu, klejów oraz farb i należy usunąć jej nadmiar z nowych i remontowanych budynków. Inne zastosowanie tych modeli to: prace konserwatorskie, archiwa, magazyny, ochrona produktów sypkich przed zbrylaniem oraz po powodzi w zalanych budynkach, mieszkaniach czy piwnicach.


Osuszacz półprofesjonalny Master DH 751
Fot. Desa Poland


Do osuszaczy półprofesjonalnych zaliczają się modele: Master DH 721, Master DH 751 oraz Master DH 771. Ta grupa osuszaczy znajduje swoje zastosowanie m.in. w piwnicach i garażach, hurtowniach, biurach, pomieszczeniach ze sprzętem komputerowym, bibliotekach, pomieszczeniach kolekcjonerskich, pralniach czy suszarniach, podczas prac remontowych, malarskich, po zalaniu mieszkania, piwnicy.


Osuszacze powietrza znajdują swoje zastosowanie wszędzie tam, gdzie występuje podwyższony poziom wilgoci, który niekorzystnie wpływa na otoczenie.

Osuszacze Sial
W ofercie firmy Deltafan z Brzeźnicy znajdują się kondensacyjne osuszacze powietrza włoskiej firmy Sial.

Mają one dwa podstawowe rodzaje zastosowań: przemysłowe – modele XRC oraz domowobiurowe – typ DH20.

Urządzenia Sial pomagają obniżyć wilgotność w piwnicach, magazynach, pomieszczeniach mieszkalnych i halach, które uległy zalaniu na skutek awarii lub powodzi, pozwalając na znaczne oszczędności czasu i pieniędzy.


Osuszacz przemysłowy Sial XRC55
Fot. Sial


Osuszacze zbudowane są jak typowe sprężarkowe układy chłodnicze. Składają się ze: sprężarki (rotacyjnej lub tłokowej w zależności od modelu), parowacza, skraplacza oraz elementu rozprężnego – kapi lary. Elementy połączone są siecią przewodów tworząc obieg zamknięty, w którym krąży czynnik chłodniczy. W parowym obiegu chłodniczym typoszeregu XRC czynnikiem chłodniczym jest mieszanina zeotropowa należąca do grupy HFC – R407C. Jest ona zamiennikiem R22 i jest substancją przyjazną dla środowiska naturalnego (zerowa wartość współczynnika ODP i niska wartość GWP). W modelu typu DH20 stosowany jest czynnik R134a, który również jest zamiennikiem R22 pochodzącym z grupy HFC (cechuje się wysoką wartością współczynnika wydajności chłodniczej).

Zasada działania urządzeń jest prosta. Powietrze zassane z pomieszczenia ochładza się na parowaczu, gdzie następuje wykroplenie pary wodnej zawartej w powietrzu, a następnie zostaje ponownie podgrzane w skraplaczu. Wszystkie modele są standardowo wyposażone w pojemniki zbierające skroploną parę wodną. Istnieje także możliwość podłączenia pompki skroplin. Z uwagi na to, że wydajność cieplna skraplacza jest większa od wydajności chłodniczej parowacza, następuje także pewne podgrzanie powietrza w pomieszczeniu.


Osuszacz domowo-biurowy Sial DH20
Fot. Sial


Wydajność osuszania urządzeń jest zależna od parametrów powietrza wewnętrznego. Dla temperatury na wejściu do wymiennika 30°C i wilgotności 80% można uzyskać wydajności rzędu 20 do 88 l/h.

Minimalna temperatura pracy wynosi +5°C i jest uwarunkowana minimalną temperaturą powierzchni ścianki chłodnicy, przy której nie powinno nastąpić oszronienie powierzchni wymiennika.

Osuszacz typu DH20 ma wbudowany m.in. elektroniczny system kontrolno-pomiarowy (higrostat, elektroniczny termostat przeciwzamrożeniowy, diodę LED poziomu napełnienia zbiornika) oraz filtr powietrza.


Przemysłowe osuszacze powietrza serii XRC cechuje: możliwość podłączenia higrostatu, wbudowany licznik czasu pracy, system filtracji powietrza, system rozmrożeniowy z zabezpieczeniem pracy sprężarki, kontrola poziomu napełnienia zbiornika.

Źródło: Forum Budowlane, nr 3 (166) 2010
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: