Forum Budowlane - budownictwo, maszyny i urządzenia budowlane, opinie i porady ekspertów

Systemy dla budownictwa inżynieryjnego

Ocena: 0
2542

Palisander jest niezależnym polskim dostawcą i producentem systemów szalunkowych. Oferuje produkty oraz rozwiązania techniczne umożliwiające wykonanie dowolnych budowli i obiektów inżynieryjnych.

Połączenie systemu ściennego Mammut z systemem PAL-BS
Fot. Palisander


Do szalowania przyczółków mostów i estakad lub do wykonania ścian tuneli najczęściej stosowany jest system Mammut. Jest to system ścienny najmocniejszy z dostępnych na rynku; wytrzymuje parcie mieszanki betonowej do 100 kN/m2. Ponadto zastosowane w nim poszycie z tworzywa sztucznego Alkus, umożliwiające wielokrotne użycie bez uszkodzenia powodującego konieczność wymiany, gwarantuje uzyskanie powierzchni betonu wysokiej jakości. Mammut stosowano na wielu budowach, m.in. na budowie Autostrady A1 (węzeł Kowal-Sójki i węzeł Kowal-Brzezie), przy budowie Trasy Generalskiej w Białymstoku, przy wykonywaniu tuneli dworca Nowa Łódź Fabryczna, a także na dziesiątkach innych inwestycji drogowych i kolejowych.

Szalunek ścienny Mammut jest kompatybilny z pozostałymi systemami dostępnymi w ofercie Palisander. Dzięki temu, łącząc go np. z szalunkiem słupów okrągłych PAL-SO otrzymujemy owalny kształt słupów, nie wymagający stosowania wybitek.

PAL-SO z króćcem umożliwia wykonywanie żelbetowych elementów konstrukcyjnych w metodzie podstropowej
Fot. Palisander


PAL-SO można też zastosować podczas modernizacji lub przebudowy obiektu inżynieryjnego w sytuacji, gdy nie ma możliwości podania mieszanki betonowej od góry. Do szalunku słupa wbudowywany jest wówczas króciec, który umożliwia ciśnieniowe podawanie mieszanki betonowej z boku szalunku. PAL-SO zastosowano m.in. podczas przebudowy odcinka drogi krajowej S8 od węzła „Modlińska” do węzła „Powązkowska”, przebiegającego przez Warszawę, przy betonowaniu podpór pod istniejącą estakadą. PAL-SO z króćcem umożliwia wykonywanie żelbetowych elementów konstrukcyjnych w metodzie podstropowej.

Połączenie systemu ściennego Mammut z najbardziej uniwersalnym systemem inżynieryjnym, jakim jest system PAL-BS, pozwala zaszalować i wykonać dowolną konstrukcję: od prostych ścian i słupów, po skomplikowane kształty zaprojektowane w betonie architektonicznym, elementy ustrojów nośnych wiaduktów i mostów. Możliwości te wykorzystano m.in. na budowie tunelu pod ulicą Wasilkowską w Białymstoku, mostu przez Wartę w Pławniowicach, mostu przez rzekę Jasionkę oraz na realizowanych aktualnie obiektach w ciągu drogi wojewódzkiej DW nr 869, łączącej drogę S19 z Autostradą A4. System PAL-BS sprawdził się również na budowie tunelu 16T w ciągu drogi S8 w Warszawie oraz na budowie obwodnicy Bargłowa Kościelnego – części przyszłej trasy Via Baltica.

Najmocniejszym systemem podpierającym oferowanym przez Palisander jest Megashor. Dysponuje nośnością do 1000 kN na podporę
Fot. Palisander


Najmocniejszym systemem podpierającym, oferowanym przez Palisander jest Megashor. Jest to jednocześnie jedyny wśród dostępnych na rynku system podpierający o tak wysokiej nośności – do 1000 kN na podporę. Megashor stosowany jest często podczas wymiany łożysk mostów, wiaduktów i estakad. Siłowniki hydrauliczne współpracujące z tym systemem umożliwiają wykonanie prac pod istniejącymi płytami obiektów inżynieryjnych bez konieczności zatrzymywania ruchu drogowego, czy kolejowego. Właśnie dlatego do wymiany łożysk pod jedną z istniejących estakad trasy S8 w Warszawie zastosowano system Megashor.

System Superslim to szalunki wielozadaniowe – od możliwości montażu wózków wspornikowych po konstrukcje podparć o różnym charakterze. Stosuje się go przy budowie estakad i mostów – np. podczas modernizacji mostu na Narwi w Nowogrodzie, na budowie mostu przez Wisłę w Połańcu, przy realizacji obiektów inżynieryjnych „węzła Marynarska” w Warszawie, przy budowie estakad i tuneli Autostrady A1 oraz przebudowie Al. J. Piłsudskiego nad rzeką Białą w Białymstoku. Jest niezastąpiony jako podparcie niestandardowe. Szalunek Superslim wykorzystano m.in. do tymczasowego podparcia konstrukcji stalowej zadaszenia wejścia podczas budowy Centrum Handlowego „3 Stawy” w Katowicach, jako podparcie mostu łukowego w Darłowie oraz wysokiej dzwonnicy kościoła w Koninie.

System PAL-MAX używany jest m.in. do konstruowania bramek przejazdowych, pozwalających na prowadzenie prac z zachowaniem niezakłóconego ruchu drogowego lub kolejowego
Fot. Palisander


Systemem przenoszącym duże obciążenia pionowe jest również PAL-MAX. Używa się go m.in. do konstruowania bramek przejazdowych, pozwalających na prowadzenie prac budowlanych z zachowaniem niezakłóconego ruchu drogowego lub kolejowego. Taką bramkę wykonano np. podczas budowy wiaduktu WD2 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 869 (Jasionka – Rudna Mała). Wiadukt w formie ramy żelbetowej budowany jest nad czynną linią kolejową nr 71. Dzięki zastosowaniu systemu PAL-MAX, ruch pociągów pod nowym obiektem odbywa się bez zakłóceń. Wysoka nośność systemu sprawdziła się również jako tymczasowe podparcie stropu podczas rozbudowy o nową część biurową istniejącego budynku Centrum Bankowo-Finansowego „Nowy Świat” w Warszawie.

Na szczególną uwagę zasługuje system ramowy Rapidshor, który doskonale sprawdził się podczas budowy obiektów inżynieryjnych autostrady A1 (odcinek Toruń – Stryków). Umożliwia on przenoszenie dużych obciążeń dzięki nośności – 80 kN na podporę. Ponadto można go łatwo i szybko zmontować, ponieważ jego konstrukcja pozwala na wykluczenie stosowania dodatkowych stężeń, które znacznie wydłużają czas montażu i demontażu podparć przestrzennych. Rapidshor w porównaniu z tradycyjnymi systemami wieżowymi umożliwia ograniczenie ilości i wagi stosowanych elementów szalunku nawet o 40%, przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów technicznych i wytrzymałościowych. Może on być stosowany na pochyłym podłożu i zróżnicowanych poziomach stropu.

Te oraz pozostałe systemy szalunkowe z oferty Palisander, gwarantują wykonanie każdego obiektu, bez względu na jego wielkość, charakter i stopień skomplikowania.

Źródło: Forum Budowlane, nr 5 (228) 2015

 

 

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: