Forum Budowlane - budownictwo, maszyny i urządzenia budowlane, opinie i porady ekspertów

Suszarki do kruszyw

Ocena: 0
2345
Niezbędnym składnikiem materiałów budowlanych, czy wypełniaczy technologicznych są różnorodne minerały. Aby jednak minerał stał się pełnowartościowym komponentem musi zostać poddany procesowi suszenia. Z uwagi na złożoność właściwości fizyko-chemicznych minerałów wymagane jest stosowanie odpowiednich procesów oraz technik suszenia.

Suszarka kruszywa
Fot. Madro Kraków

Madro Kraków Sp. z o.o. specjalizuje się w technologii wytwarzania mieszanek bitumicznych i produkcji urządzeń do ich otrzymywania. Spółka ma ogromne doświadczenie w projektowaniu i produkcji suszarek do kruszyw drogowych stosowanych w procesie wytwarzania mieszanek bitumicznych. Jak wiadomo, aby uzyskać wysokiej jakości mieszankę bitumiczną główny jej składnik kruszywo drogowe musi być odpowiednio wysuszone i podgrzane do odpowiedniej, temperatury gwarantującej prawidłowe otaczanie bitumem.

Zdobyte doświadczenie pozwoliło firmie opracować i wdrożyć typoszereg suszarek bębnowych przeciwprądowych o wydajności do 240 t/godz. Ten typ suszarek został zastosowany z uwagi na prostotę konstrukcji, dużą przepustowość, dobrą sprawność cieplną i szybkość suszenia przy niskich kosztach jednostkowych. Bardzo dobrze spełnia swoją rolę w suszeniu materiałów zgranulowanych i swobodnie przesypujących się suszarka, która składa się z:
  • komory wstępnej spełniającej rolę podajnika kruszywa do bębna suszącego oraz kanałów zorganizowanej emisji gazów z procesu suszenia;
  • lbębna suszącego wykonanego z odpowiedniej stali ze specjalistyczną zabudową wnętrza, która ułatwia i przyspiesza proces wymiany ciepła między kruszywem a gorącymi spalinami;
  • komory odbiorczej o specyficznej konstrukcji, do której zamocowany jest palnik (na olej lekki, gaz, olej ciężki) wytwarzający energię cieplną niezbędną do procesu suszenia. Komora ta ma również wbudowany układ koncentracji wysuszonego medium, aby można go było odpowiednio podać na urządzenia odbiorcze;
  • stalowej ramy nośnej, na której nabudowana jest komora wstępna, bęben suszący oraz komora odbiorcza. Na ramie mieści się również układ napędowy bębna, układ regulacji pochylenia bębna, instalacja elektryczna oraz układy zasilające i sterownicze medium grzewczym palnika.


Suszarka piasku
Fot. Madro Kraków

Wykorzystując doświadczenie z procesów suszenia kruszywa drogowego oraz możliwości technologiczne, Madro Kraków uruchomiło produkcję specjalistycznych suszarek do suszenia innych materiałów i produktów, takich jak:
  • piaski różnego gatunku i ziarnistości stosowane jako składniki do produkcji klejów, zapraw i innych produktów;
  • gipsy, kredy, gliny, bentonity – stosowane do wytwarzania materiałów budowlanych;
  • ceramika, jako komponent do dalszego przetwarzania;
  • materiały odpadowe np. skorupy jaj gdzie odpowiednia temperatura procesu powoduje ich wysuszenie i dezynfekcję.
Konstrukcja suszarek jest uzależniona od rodzaju granulacji i żądanej temperatury wyjściowej suszonego materiału, tak więc mogą to być suszarki jedno-, dwu- lub trzypłaszczowe. Do suszarek spółka Madro Kraków projektuje i wykonuje urządzenia filtracyjne. Kompaktowe filtry tkaninowe dokładnego oczyszczania, mogą być nabudowywane na zespole suszącym, lub dostarczane jako samodzielnie stojące.

Źródło: Forum Budowlane, nr 7 (182) 2011
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: