Forum Budowlane - budownictwo, maszyny i urządzenia budowlane, opinie i porady ekspertów

Przeglądy okresowe maszyn roboczych

Ocena: 0
3537

Niektórzy właściciele maszyn często nie wykonują podstawowych przeglądów okresowych, uważając to za zbędny wydatek. Nic bardziej mylnego. Usunięcie awarii spowodowanej zaniedbaniem wykonania przeglądu jest często kosztowniejsze niż podstawowa wymiana filtrów i olejów. Zadbana technicznie maszyna będzie bezpieczna, w gotowości do pracy, a jej żywotność wydłuży się. Aby tak było, oprócz obsługi codziennej, niezbędne jest przeprowadzanie przeglądów okresowych.

Przeglądy okresowe najlepiej powierzyć profesjonalnemu serwisowi
Fot: Volvo CE


Najdoskonalsze maszyny robocze wcześniej lub później, w wyniku postępujących różnorodnych procesów zużycia będą ulegały uszkodzeniom. Zadaniem jednostek specjalistycznych lub wykwalifikowanych pracowników, mających odpowiedni zasób wiedzy, jest przygotowanie się pod względem techniczno-organizacyjnym do wypełnienia stawianych przed nimi zadań, które sprowadzają się do szybkiego usuwania zaistniałych awarii oraz utrzymania maszyn w pełnej ich gotowości technicznej.

Przeglądy okresowe są zaprojektowane, jako obsługi techniczne okresowe, ograniczone są określonym czasem pracy maszyny (np. rok kalendarzowy) lub jej zakresem (roboczogodziny). Dobór tych okresów czasu uwarunkowany jest z jednej strony kryteriami niezawodności i gotowością techniczną maszyn, natomiast z drugiej strony – rodzajem (typem) maszyny oraz warunkami i czasem, w którym jest ona użytkowana (pora roku).

Podczas przeglądu okresowego badane są objawy i skutki współpracy części kontrolowanych zespołów oraz części. Objawy nadmiernego zużycia powinny być niezwłocznie usuwane ze względu na konieczność zabezpieczenia przed dalszym, stopniowo wzrastającym nadmiernym zużyciem lub na możliwość powstania awarii. Czynności, które należy wykonać w ramach przeglądów okresowych są zapisane w instrukcji obsługi danej maszyny. Ponadto powinny być odpowiednio udokumentowane, np. w książce przeglądów, z jednoczesną informacją dla operatorów.

Fot. 1. Kontrola zębów łyżki ładowarkowej i ich wymiana
Fot. Volvo CE


Podejście użytkowników do przeglądów
Podstawowe czynności przeglądu technicznego okresowego i zalecane materiały eksploatacyjne są opisane w instrukcji obsługi danej maszyny roboczej. Przy pewnym poziomie wiedzy i rzetelności personelu użytkownika jest możliwe ich wykonywanie we własnym zakresie. Nie są to jednak wszystkie czynności, które muszą być okresowo powtarzane, aby koszt eksploatacji maszyny był zgodny z przewidywanym.

Przekonanie niektórych użytkowników maszyn, że niższy koszt przeglądu okresowego uzyskany przez wykorzystanie własnego personelu i użycie nieoryginalnych części do danej maszyny pozwoli na obniżenie całkowitych kosztów eksploatacji, może być przyczyną przykrych rozczarowań i spowodować skutek przeciwny do zamierzonego. Pamiętać należy, że regularne wykonywanie przeglądów jest opłacalne.

Historia pracy głównych zespołów
Maszyny robocze są niekiedy bardzo drogie i jest to poważna inwestycja dla jej właściciela. Dlatego ważne jest, aby maszyny były odpowiednio nadzorowane. Podczas eksploatacji stosuje się niekiedy odpowiednie narzędzia, umożliwiające opracowanie zaawansowanych systemów monitoringu i analiz, aby móc zaplanować przegląd.

Systemy nadzoru tworzą historię eksploatacyjną maszyny, np. silnika spalinowego, przekładni, mostów napędowych oraz zużycia paliwa, pozwalając zmniejszyć koszty utrzymania, przeglądów i napraw oraz wydłużyć jej żywotność.

Fot. 2. Wymiana filtrów w maszynie roboczej
Fot. Volvo CE


Wybrane czynności wchodzące w zakres przeglądów
Przeglądy okresowe (zgodnie z harmonogramem określonym w instrukcji obsługi danej maszyny) obejmują m.in. następujące czynności:

 • wykonanie wszystkich etapów obsługi codziennej;
 • częściowy demontaż zespołów;
 • czyszczenie i mycie poszczególnych elementów bądź mycie i czyszczenie układów smarowania i chłodzenia oraz wymianę olejów lub innych środków smarnych;
 • przegląd i badanie łożysk;
 • określenie stopnia zużycia i czasów pracy zespołów i części, a tym samym ustalenie terminów remontów;
 • usuwanie drobnych uszkodzeń, a także ewentualną wymianę niektórych części (np. zębów łyżki ładowarkowej – fot. 1);
 • wymiana olejów (np. silnikowego, przekładniowego), płynu chłodzącego oraz filtrów (przykład na fot. 2);
 • wymiana wkładu filtra powietrza silnika spalinowego (fot. 3), celem wydłużenia jego żywotności;
 • sprawdzenie stanu technicznego gąsienic i elementów wchodzących w ich skład (np. rolek podtrzymujących – fot. 4), zwisu pasa i napięcia.

Fot. 3. Wymiana wkładu filtra powietrza silnika wysokoprężnego
Fot. Volvo CE

Fot. 4. Sprawdzenie rolek podtrzymujących pas gąsienicy
Fot. Volvo CE


Podsumowanie
Opisane powyżej czynności przeglądów okresowych pokazują, jak ważne są one dla maszyny i jak ważna jest w tym rola osób za nie odpowiedzialnych. To właśnie od nich będzie w głównej mierze zależało, jaka będzie żywotność maszyny roboczej.

Użytkownicy maszyn roboczych powinni odpowiedzieć sobie na jedno z podstawowych pytań: co daje użytkownikowi maszyny wykonywanie przeglądów technicznych przez autoryzowany serwis?

Oto główne, przemawiające za tym zalety:

 • rzetelne wykonanie pełnego zakresu czynności przeglądu. Jedynie profesjonalny serwis dysponuje odpowiednią wiedzą i wyposażeniem, niezbędnym do wykonania zarówno prostych jak i bardziej skomplikowanych czynności obsługowych zalecanych przez producenta;
 • tańsze naprawy zapobiegawcze. Regularne wykonywanie czynności okresowych przeglądów technicznych przez doświadczonych mechaników umożliwia zauważenie i usunięcie drobnych usterek zanim przekształcą się w poważne uszkodzenia. Dzięki temu koszty napraw mogą być wielokrotnie niższe;
 • podwyższona gotowość do pracy. Spostrzeżenia mechaników wykonujących regularnie okresowe przeglądy techniczne pozwalają na zaplanowanie napraw w dogodnym ze względów produkcyjnych i organizacyjnych czasie, podwyższając tym samym gotowość maszyny do wykonywania zadań;
 • l    niższe koszty eksploatacji. Dobrze utrzymana technicznie maszyna pracuje wydajniej i dłużej do czasu poważnej naprawy. Zazwyczaj naprawy dobrze utrzymanej maszyny są rzadsze i tańsze. Częste wizyty mechanika serwisu mobilizują operatora do większej dbałości o maszynę i sumiennego wykonywania obsługi codziennej;
 • znajomość stanu technicznego. Użytkownik otrzymuje regularnie od serwisu informację dotyczącą rzeczywistego stanu maszyny, co ułatwia podejmowanie decyzji o jej wykorzystaniu;
 • przewidywalność kosztów. Zawierając odpowiednią do swoich preferencji umowę serwisową, użytkownik może dokładniej zaplanować koszty eksploatacji;
 • wyższa wartość w chwili sprzedaży. Dobrze utrzymana maszyna z udokumentowanymi przeglądami i naprawami przeprowadzonymi przez uznany serwis osiąga zwykle wyższą cenę w przypadku sprzedaży.

mgr inż. Paweł Sosiński
OKZ Kursal

Źródło: Forum Budowlane, nr 3 (238) 2016

 

 

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -

Polecane firmy

Polecamy

Polecamy

Które z niżej wymienionych minikoparek są Ci najlepiej znane?GŁOSUJ

Jakie znasz koparki kołowe z napędem elektrycznym?

GŁOSUJ