Forum Budowlane - budownictwo, maszyny i urządzenia budowlane, opinie i porady ekspertów

Palisander wspiera budowę polskich dróg

Ocena: 0
6126
Napływ znacznych funduszy, od momentu przystąpienia w 2004 roku Polski do Unii Europejskiej, w dużej mierze zintensyfikował powstawanie nowych oraz modernizacje istniejących dróg na terenie całego kraju. Buduje się na potęgę autostrady, trasy ekspresowe czy też miejskie obwodnice. W ten trend wpisuje się również Palisander, który od lat wspiera budowę polskich dróg.

System PAL-BS na jednym z wiaduktów autostrady A1
Fot. Palisander


Palisander jest jednym z czołowych dostawców rozwiązań szalunkowych w kraju, który kompleksowo, od prawie 25 lat, obsługuje zarówno budowy kubaturowe jak i infrastrukturalne. Z wykorzystaniem systemów firmy powstawały i powstają liczne obiekty inżynieryjne na kluczowych trasach w całej Polsce. Wymieniać można by długo.

Na przestrzeni ostatnich lat Palisander wdrożył szereg nowych rozwiązań dedykowanych obiektom inżynieryjnym oraz usług dodatkowych i zasad obsługi usprawniających współpracę z wykonawcami. Obok autorskich systemów firma wprowadziła na rynek polski produkty światowych potentatów m.in. nieobecnego wcześniej w Europie Centralnej, angielskiego giganta RMD Kwikform. Jednym z przykładów jest system Megashor, charakteryzujący się największą na rynku krajowym nośnością, do 100 ton na nogę. Tak wysoka wytrzymałość pozwala zminimalizować pracochłonność na obiektach wymagających bardzo ciężkich podparć. System Megashor zastosowano m.in. na jednej z estakad na trasie S8 w Warszawie. Przy wykorzystaniu siłowników hydraulicznych doprężono podparcie zamontowane pod istniejącym ustrojem nośnym, dzięki czemu możliwe było wycięcie istniejących podpór i wykonanie na nich niezbędnych prac obejmujących m.in. wymianę łożysk. Przy realizacji tej estakady wykorzystano również szalunek słupa okrągłego PAL-SO o średnicy 100 cm z wbudowanym króćcem do oddolnego podawania mieszanki betonowej. Rozwiązanie to pozwoliło na ciśnieniowe wpompowanie mieszanki betonowej SCC do szalunku słupa umieszczonego pod istniejącym ustrojem nośnym estakady.


System Megashor o nośności do 100 ton na nogę (jedna z estakad na trasie S8 w centrum Warszawy)

Fot. Palisander

Kolejnym, chwalonym przez klientów przykładem efektywnego rozwiązania, o wysokiej nośności i uniwersalności jest system PAL-MAX, autorski produkt Palisander. Rozwiązanie to sprawdza się wszędzie tam, gdzie występują duże obciążenia pionowe, czyli przy realizacji obiektów inżynieryjnych, takich jak: mosty, wiadukty i tunele. Wykonywanie bramek przejazdowych, a także podparcia belek prefabrykowanych na obiektach inżynieryjnych jest obszarem, gdzie PAL-MAX sprawdza się doskonale ze względu na wysoką nośność (do 233 kN/podporę), lekkość konstrukcji, prostotę montażu oraz łatwość precyzyjnej regulacji wysokości. Ze względu na coraz większą liczbę inwestycji powstających w miejscach, gdzie przez teren budowy należy poprowadzić ruch drogowy czy kolejowy, skuteczne rozwiązania bramek przejazdowych są bardzo pożądane. Warunki te musiały być spełnione na wielu budowach obsługiwanych przez Palisander, m.in. na trasie S8, Trasie Generalskiej w Białymstoku, czy autostradzie A1.

Przy realizacji wyżej wspomnianej autostrady A1, gdzie z wykorzystaniem szalunków Palisander powstało kilkadziesiąt obiektów, zastosowano również kolejne z autorskich rozwiązań – system inżynieryjny PAL-BS. Uniwersalność tego systemu pozwala na wykonanie różnorodnych elementów konstrukcyjnych. Bogata gama długości belek kotwiących i podpór umożliwia dostosowanie szalunku do konkretnego zadania inżynieryjnego, uwzględniając przy tym wszystkie wymagania stawiane konstrukcji odnośnie odkształceń czy powierzchni betonu. System wykorzystywany jest najczęściej przy wykonywaniu ustrojów nośnych estakad, mostów i wiaduktów. Umożliwia ukształtowanie szalunku belek na monolitycznych obiektach belkowych, a także wyprofilowanie szalunku do wykonania wsporników. Elementy systemu znajdują też zastosowanie przy wykonywaniu kap chodnikowych, zabezpieczaniu bhp obiektów, a nawet jako belki usztywniające do szalunków ściennych. Różnorodność zastosowań współgra z ograniczaniem ilości systemów na budowie, co jest wygodne dla wykonawcy i minimalizuje koszty oraz ryzyka związane z posiadaniem dużej ilości szalunków.


System PAL-MAX zastosowany do wykonania bramki przejazdowej (droga ekspresowa S8)

Fot. Palisander

Powyżej zaprezentowano tylko wybrane elementy z bogatego parku najmu Palisander, który sukcesywnie jest poszerzany o kolejne rozwiązania dla infrastruktury (podparcia wysokonośne, ramowe, itd.). Obok zawansowanych systemów inżynieryjnych firma oferuje również pełen pakiet rozwiązań z zakresu bhp. Są to np. schodnie PAL-120, podesty betoniarskie, elementy zapewniające bezpieczną komunikację poziomą i pionową, a także zabezpieczenia krawędzi budynków i zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości.

Wszystkie oferowane rozwiązania szalunkowe firmy są ze sobą kompatybilne. Pozwala to na ich łączenie w dowolnych konfiguracjach, spełniających oczekiwania wytrzymałościowe i optymalizację kosztów. Równolegle z produktami systemowymi spółka zapewnia kompleksową obsługę budowy. Czuwa nad tym zespół projektowo-konstrukcyjny składający się z doświadczonych inżynierów, z których wielu spędziło lata pracy na placach budów w Polsce i za granicą. Przekłada się to bezpośrednio na podniesienie sprawności obsługi. Inżynierowie konsultują rozwiązania podczas bezpośrednich spotkań na budowach, przygotowują projekty i koordynują dostawy i zwroty szalunków. Palisander stale pracuje nad wzbogacaniem swoich usług zarówno poprzez innowacje produktowe, jak i wdrażanie nowych usług pomocniczych. Wiele z nich sprawdziło się doskonale na budowach drogowych. Opcjonalny odbiór szalunków na placu usprawniający i przyspieszający ich zwrot, ryczałtowanie cen jednostkowych i inne usługi poprawiają relacje między dostawcą, a odbiorcą. W ramach Międzynarodowej Platformy Wymiany Wiedzy i Technologii Palisander nawiązał wieloletnią współpracę z zagranicznymi firmami, m.in. z Niemiec, Danii, Norwegii, Włoch czy też Anglii. Współpraca ta pozwala na większą elastyczność w dopasowywaniu do dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku. W ramach Platformy na budowach firm partnerskich pracują regularnie szalunki Palisander, a w Polsce wykorzystywane są także szalunki partnerów.


Szalunek słupa okrągłego PAL-SO z wbudowanym króćcem do oddolnego podawania mieszanki betonowej (Warszawa)
Fot. Palisander

Kompleksowe podejście do obsługi budów, kładące nacisk nie tylko na optymalne rozwiązania szalunkowe, lecz również na najwyższą jakość świadczonych usług, sprawia, iż Palisander od wielu lat współpracuje z wiodącymi firmami wykonawczymi na terenie całego kraju.

Źródło: Forum Budowlane, nr 4 (251) 2017
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: