Forum Budowlane - budownictwo, maszyny i urządzenia budowlane, opinie i porady ekspertów

Konstrukcje słupowe nie takie straszne

Ocena: 0
2360
Obudowy do tymczasowych wykopów liniowych oraz punktowych z użyciem pojedynczych i podwójnych szyn ślizgowych mają wiele zalet, a mimo to nie cieszą się zbyt dużą popularno-ścią. Dlaczego tak się dzieje?

Fot. 1. Przykład zastosowania obudów słupowych (np. ściany oporowe, fundamenty)
Fot. Kopras


Temat ten poruszany był wielokrotnie podczas spotkań, szkoleń czy prezentacji wyrobów Kopras. W odpowiedzi można było usłyszeć: „kosztowne w zakupie”, „dłużej się montuje”, „wymagają precyzji operatora koparki”, „nie mamy doświadczenia”, „nie damy sobie rady”. Jednym słowem firmy wykorzystują boksy, jeżeli pracownicy je preferują.

Tak więc najpopularniejsze i najczęściej stosowane są boksy (rys. 1). Są one rzeczywiście dobrym rozwiązaniem w przypadku wykopów płytkich – do 4 m głębokości i tam, gdzie nacisk gruntu nie przekracza 40 kN/m2.
Rys. 1. Zabezpieczenie wykopu przy pomocy boksów (dwie nadstawki, duża ilość rozpór, sworzni, zawleczek, mała przestrzeń nad rurociągiem)
Rys. Kopras


Natomiast przy wykopach głębokich lub tych, w których nacisk gruntu przekracza 40 kN/m2, prawidłowym zabezpieczeniem jest obudowa słupowa z podwójnymi prowadnicami ślizgowymi.
Główne zalety konstrukcji słupowej (rys. 2):
  • zwarta, połączona wzajemnie konstrukcja;
  • każdy z elementów montowany jest osobno, co pozwala na zastosowanie mniejszej koparki i uniknięcie zniszczeń elementów szalunkowych;
  • możliwość użycia rozpór pojedynczych, przesuwnych, nawet
  • 10-metrowej długości. Użycie takiej rozpory daje możliwość instalacji rur o dużych średnicach (do 3 m) oraz układanie kilku rurociągów w jednym wykopie;
  • zmienne długości pól – od 2 do
  • 6,5 m oraz proste połączenie szyny ślizgowej (słupa) z płytą, pozwala na szybki montaż;
  • tańszy i prostszy transport oraz magazynowanie;
  • szybsze wykonywanie prac, dłuższe rury to mniej połączeń i tym samym krótszy czas montażu (mniejsze opłaty za zajęcie pasa drogowego);
  • możliwość wykonywania obiektów takich jak: fundamenty, ściany oporowe, przepompownie.
Rys. 2. Zabezpieczenie wykopu konstrukcją słupową (jedna rozpora, brak kłopotliwych drobnych elementów, dużo miejsca nad i wokół rurociągu)
Rys. Kopras


Powyższe zalety konstrukcji słupowych potwierdzają użytkownicy produktów Kopras, korzystający z tego typu szalunków od wielu lat. Jednak pomimo tak wielu zalet unika się obudów słupowych i stosuje boksy, niszcząc przy tym koparkę, rozpory i uszkadzając płyty boksów. Używając większych koparek zużywa się z kolei więcej paliwa. Mało precyzyjny demontaż uniemożliwia z kolei prawidłowe zagęszczanie.

Najczęściej decyzja o wyborze boksów podejmowana jest błędnie w przeświadczeniu, że są one tańsze w wynajmie, prostsze i szybsze w użyciu. Fakty są zupełnie inne: koszty wynajmu oraz czas montażu i demontażu są porównywalne. Często decydującym czynnikiem jest także brak umiejętności montażu konstrukcji słupowych.

Wielu jednak przekonało się już, że konstrukcje słupowe dają przewagę, a profesjonalizm i wiarygodność to główne atuty dla inwestorów, przemawiające za wyborem wykonawców, którzy wykonują zabezpieczenia wykopów obudową słupową (fot. 1).

Popularność konstrukcji słupowych wzrasta z roku na rok, co tym samym potwierdza przekonanie, iż dostarczanie różnorodnych rozwiązań i technologii jest lepsze niż  sprzedaż: boksów, rozpór, płyt, słupów jednym słowem szalunków.

Marek Kopras
Prezes Zarządu Kopras Sp. z o.o.


Źródło: Forum Budowlane, nr 1 (188) 2012
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: