Deskowania na budowie muzeum

Ocena: 0
5133
Na placu przed pomnikiem powstania w getcie warszawskim trwa budowa Muzeum Historii Żydów Polskich. Generalnym wykonawcą jest Polimex-Mostostal. Prace mają potrwać do marca 2012 r. Dostawę deskowań do realizacji tej inwestycji powierzono firmie Harsco Infrastructure Polska.

Prace związane z wykonaniem stropu nad parterem
Fot. Harsco Infrastructure Polska


30 czerwca 2009 r., na placu przed słynnym dziełem Natana Rapoporta, pomnikiem powstania w getcie warszawskim, rozpoczęła się budowa Muzeum Historii Żydów Polskich. Generalny wykonawca Polimex-Mostostal rozpoczął prace, które zakończą się w marcu 2012 r. Obiekt ma być oddany do użytku wiosną 2013 r., przed obchodami 70. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. Budowa będzie kosztować 152 mln zł.

Misją Muzeum Historii Żydów Polskich jest zachowanie dziedzictwa tysiącletniej obecności Żydów na ziemiach polskich. Muzeum ma stać się punktem odniesienia dla wszystkich zainteresowanych dziedzictwem Żydów polskich oraz znakiem dokonującego się przełomu we wzajemnych stosunkach Polaków i Żydów. Muzeum będzie pierwszym i jedynym muzeum na świecie poświęconym w całości historii Żydów polskich. Obok Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie i Yad Vashem w Jerozolimie będzie jedną z najważniejszych placówek tego typu na świecie. Będzie również nową, wielofunkcyjną instytucją kultury w Warszawie.

Projekt budynku został wyłoniony w drodze międzynarodowego konkursu architektonicznego przeprowadzonego w 2006 r. Pierwszą nagrodę otrzymał wówczas projekt fińskiego biura Lahdelma & Mahlamaki. Prosty z pozoru, przeszkolony budynek będzie korespondował z okoliczną zabudową. Obiekt został harmonijnie wkomponowany w istniejące otoczenie. Wyjątkowość obiektu zdradzać ma ciągnące się przez cały budynek pęknięcie skrywające główne wejście i symbolizujące przejście Izraelitów przez Morze Czerwone. Kondygnacja podziemna zawierać będzie ekspozycję narracyjną, natomiast kondygnacje nadziemne: bibliotekę, audytorium i centrum edukacyjne. Budynek posiada prostą, minimalistyczną formę.

Dostawę deskowań do realizacji tej inwestycji Polimex powierzył firmie Harsco Infrastructure Polska Sp. z o.o. Dostawca deskowań, dostarczył na plac budowy sprzęt tj. wielkopłytowe deskowanie Manto, deskowanie stropowe Topflex (do 2010 Variomax), stalowe podpory ramowe ID 15.

Muzeum zlokalizowano na obszarze skweru Willego Brandta, z tego też powodu znaczna część obiektu będzie znajdować się pod poziomem terenu. Po zakończeniu inwestycji skwer zostanie odtworzony. Budynek posiada jedną kondygnację podziemną o wysokości 9 m (4,5 m pod dziedzińcem) oraz od 2 do 4 kondygnacji nadziemnych o zróżnicowanej wysokości, wznosi ok. 20 m ponad poziom terenu. Obiekt zaprojektowano na rzucie prostokąta o wymiarach 67x112 m w kondygnacji –1, natomiast nad poziomem terenu ma wymiary 63x67 m.

Roboty żelbetowe rozpoczęły się w październiku 2009 (płyta denna). Mimo niesprzyjających, zimowych warunków, prace były kontynuowane także w okresie zimowym.

Część podziemna została wykonana w wykopie szerokoprzestrzennym w obudowie tymczasowej w technologii ściany berlińskiej. Obudowa wykonana na całym obrysie budynku w odległości ok. 1 m od ścian zewnętrznych jest kotwiona kotwami gruntowymi iniekcyjnymi. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie ma elementów kolidujących ze ścianami zewnętrznymi i żadne elementy stalowe np. belki oczepowe nie kolidują z żelbetową konstrukcją budynku. Ściany w części podziemnej mają wysokość do 9 m i grubość do 0,6 m. Elementy te były deskowane i betonowane w jednym etapie na pełną wysokość. Do tego celu stosowano deskowanie wielkopłytowe Manto. Płyty zostały dodatkowo usztywnione belkami z systemu wspornikowego SG. Deskowanie przestawiano segmentami o powierzchni do 40 m2. W części podziemnej budynku ściany zaprojektowano głównie na obwodzie zewnętrznym. Wewnątrz budynku rozmieszczono słupy okrągłe o średnicy 50–80 cm w siatce 9x9 m. Słupy te stanowią oparcie dla stropu powyżej. Dzięki temu uzyskano możliwość prawie dowolnego aranżowania przestrzeni wystawowej. Do szalowania słupów użyto form stalowych. Wykonawcy dostarczono 7 kompletów słupów z pełnym wyposażeniem bhp. Każdy słup został wyposażony w drabinę wejściową z obręczą ochronną oraz obarierowany podest roboczy o powierzchni 2 m2. Podest zamocowany jest do słupa za pomocą 3 wsporników, które zapewniają mu pełną stabilność. Dzięki zastosowaniu systemowych podestów możliwe było sprawne i bezpieczne prowadzenie betonowania w każdych warunkach atmosferycznych.


Schemat układu słupów żelbetowych stanowiących podstawę pod stalową konstrukcję nośną ściany krzywoliniowej tzw. „pęknięcia”

Rys. Harsco Infrastructure Polska


Z pewnym opóźnieniem, w stosunku do ścian i słupów, rozpoczęto montaż deskowania stropowego Topflex (do 2010 Variomax). Na budowę dostarczono ok. 5000 m2 deskowania stropowego i ok. 600 szt. wież ID 15. Bezpieczeństwo prac zbrojeniowych i betoniarskich zapewnił system Protecto. Przy realizacji inwestycji wykorzystano pełną gamę elementów tego systemu. Wykonawca stosował zarówno łączniki mocowane na dźwigarach, jak też wsporniki kotwione do wykonanych wcześniej elementów. W okresie zimowym wykonano dwa stropy w tym jeden wysokości 9 m.

Niemal równocześnie z wykonywaniem stropów prowadzono montaż deskowania i betonowano słupy żelbetowe stanowiące podstawę pod stalową konstrukcję nośną ściany krzywoliniowej tzw. „pęknięcia”, o którym mowa na początku tekstu. Słupy te o wysokości do 7 m zostały zaprojektowane w dwóch rzędach. Odległość pomiędzy słupami w rzędzie wynosi ok. 3 m, każdy jest odchylony od pionu od 2 do 10 cm.

Odchylenie jest skokowo zmienne na długości słupa. Każdy element jest „przełamany” jedno- lub dwukrotnie na swej wysokości. Elementy deskowano i wykonywano parami po dwa w każdym rzędzie. Wykonywano co drugi słup w rzędzie. Ze względu na wspomniane wcześniej odchylenie od pionu do szalowania słupów używano deskowania Manto. Stosowno głównie płyty uniwersalne Manto VZ 75x330. Do każdego słupa wykonawca przygotował indywidualne, niepowtarzalne wstawki drewniane, których konstrukcja została oparta na dźwigarach H 20. Właściwy kąt nachylenia deskowań utrzymywano za pomocą podpór pionujących Alu-Super-10. Elementy te wraz z podporami pionującymi K600 służyły do zapewnienia stateczności rozdeskowanym słupom w okresie dojrzewania betonu.

Obecnie wykonawca przygotowuje się do wykonania między innymi ścian recepcji i wejścia do budynku. Elementy te zaprojektowano w betonie bielonym (z dodatkiem tlenku tytanu). Płaszczyznom bocznym ścian postawiono bardzo wysokie wymagania odnośnie jakości powierzchni. Technolodzy Harsco przygotowali szczegółowe projekty deskowań tych elementów. Projekty te obecnie przechodzą procedurę zatwierdzenia przez projektanta, biuro Lahdelma & Mahlamaki.

Źródło: Forum Budowlane, nr 5 (168) 2010
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -

Polecane firmy

Polecamy

PolecamyKtóre z niżej wymienionych minikoparek są Ci najlepiej znane?GŁOSUJ

Jakie znasz koparki kołowe z napędem elektrycznym?

GŁOSUJ