Forum Budowlane - budownictwo, maszyny i urządzenia budowlane, opinie i porady ekspertów

Bezpieczne użytkowanie sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości

Ocena: 0
3558
Zastosowanie indywidualnego systemu powstrzymywania spadania jest metodą ostateczną, właściwą wtedy, gdy inne środki zabezpieczające nie mogą być użyte. Zadaniem systemu nie jest bowiem zapobieganie upadkowi lecz bezpieczne zatrzymanie spadającego człowieka oraz złagodzenie niebezpiecznych następstw nagłej utraty prędkości.

Szelki P70 z zespołem łącząco-amortyzującym
Fot. Protekt


Aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa, podczas konfiguracji indywidualnego systemu powstrzymywania spadania, należy uwzględnić następujące czynniki ryzyka: minimalna wolna przestrzeń, położenie punktu kotwiczącego, efekt wahadła.

Minimalna wolna przestrzeń
Bezpieczne zatrzymanie spadającego człowieka musi nastąpić w powietrzu (po fazie tzw. swobodnego upadku). Jeżeli nastąpi uderzenie w podłoże lub przeszkodę konsekwencje będą zawsze groźne dla życia lub zdrowia. Aby zapobiec takiemu niebezpieczeństwu należy zapewnić „wolną przestrzeń” poniżej użytkownika. Jest to przestrzeń pozbawiona przeszkód, o które można uderzyć podczas upadku. Określając wielkość wolnej przestrzeni należy uwzględnić parametry podzespołu łącząco-amortyzującego oraz położenie punktu kotwiczącego w stosunku do użytkownika.

Położenie punktu kotwiczącego
Droga swobodnego spadania zawsze powinna być jak najkrótsza. Wysokość położenia punktu kotwiczącego w stosunku do położenia użytkownika systemu determinuje długość drogi swobodnego spadania. Jeżeli punkt kotwiczenia podzespołu łącząco-amortyzującego znajduje się nad pracownikiem droga spadania będzie maksymalnie zmniejszona. Natomiast położenie punktu kotwiczącego poniżej pracownika znacznie wydłuży drogę spadania, co może doprowadzić do uderzenia w powierzchnię znajdującą się poniżej lub spowodować zagrożenie związane z przekroczeniem siły udarowej towarzyszącej powstrzymywaniu spadania. W sytuacji gdy istnieje alternatywa, użytkownik powinien wybierać punkt kotwiczący położony możliwie najwyżej.

Efekt wahadła
Jest to niebezpieczne zjawisko polegające na wahadłowym charakterze swobodnego upadku, podczas którego istnieje ryzyko uderzenia w przeszkody znajdujące się z boku. Oddalenie się użytkownika od pionu wyznaczanego przez linię poprowadzoną od punktu kotwiczącego, zwiększa możliwość wystąpienia efektu wahadła. Efekt wahadła może także powodować niewłaściwe działanie niektórych typów podzespołów łącząco-amortyzujących np. urządzeń samohamownych.


Amortyzator bezpieczeństwa BW 240
Fot. Protekt


Dlatego przy wyborze punktu kotwiczącego należy dążyć do zmniejszenia zagrożenia związanego z efektem wahadła.

Uwagi dodatkowe
Konfigurując system ochrony przed upadkiem dla danego stanowiska pracy należy pamiętać o takim doborze poszczególnych składników systemu aby zminimalizować wyżej wymienione czynniki ryzyka. O ile wybór szelek bezpieczeństwa (pod warunkiem, że będzie to pełna uprząż zgodna z normą PN-EN 361) nie wpływa na zmianę poziomu bezpieczeństwa o tyle położenie punktu kotwiczenia oraz właściwości podzespołu łącząco-amortyzującego mają w tym przypadku znaczenie kluczowe.

Aby maksymalnie ograniczyć wartość drogi swobodnego spadania należy starać się kotwiczyć system ochrony przed upadkiem jak najwyżej w stosunku do klamry zaczepowej (A) szelek bezpieczeństwa. Dodatkowym zabezpieczeniem jest użycie specjalnych amortyzatorów bezpieczeństwa o skróconym maksymalnym wydłużeniu – przeznaczonych szczególnie do pracy na stanowiskach gdzie istnieje ograniczona wielkość wolnej przestrzeni (4–6 m). Najczęściej sytuacja taka występuje podczas montażu niskich poziomów rusztowań.

Amortyzatorami charakteryzującymi się parametrami umożliwiającymi użytkowanie w warunkach zmniejszonej wolnej przestrzeni jest nowy typoszereg amortyzatorów Protekt ABM SCF. Są to specjalnie zaprojektowane amortyzatory, których maksymalne wydłużenie nie przekracza 0,7 m. Dla wygody stosowania w obrębie tego typoszeregu użytkownik ma do wyboru produkty różniące się rodzajem dołączonych linek bezpieczeństwa i zastosowanymi zatrzaśnikami.

Ponieważ ocena ryzyka musi uwzględniać parametry użytych podzespołów oraz uwarunkowania wnikające z położenia stanowiska pracy, przed konfiguracją i użyciem indywidualnego systemu ochrony przed upadkiem należy zawsze zapoznać się z informacjami zawartymi w instrukcjach użytkowania sprzętu ochronnego.

Źródło: Forum Budowlane, nr 1 (164) 2010
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: