Forum Budowlane - budownictwo, maszyny i urządzenia budowlane, opinie i porady ekspertów

Allu - fińska alternatywa

Ocena: 0
1818
Maszyny do stabilizacji gruntu.

System Allu. Dobrze widoczna mieszarka zamocowana na szybkozłączu oraz węże dostarczające spoiwo. W tle podajnik ciśnieniowy na podwoziu gąsienicowym
Fot. Allu

System stabilizacji Allu do masowej stabilizacji jest alternatywą dla tradycyjnych technik stabilizacji gruntu. Jest przydatna zwłaszcza przy stawianiu fundamentów pod budynki lub aby uniknąć bardziej kosztownych metod takich, jak zgarnianie podmokłego gruntu i nawożenie nowej gleby.

Fińska firma Allu, która prawdopodobnie lepiej znana jest z łyżek przesiewająco-kruszących używanych przez koparki i ładowarki, stworzyła własny system masowej stabilizacji, przy współpracy z Ramboll Finland, czołowym skandynawskim koncernem konsultingowym. System ten zapewnia szybkie, opłacalne i przyjazne dla środowiska sposoby utwardzania, i wzmacniania miękkiej gleby oraz ulepszania, i wyrównywania gruntu. Został stworzony w celu poprawy jakości gruntu przez zagęszczenie gliny, torfu, błota lub wydobywanych osadów odpowiednim spoiwem. Metodę tę można również zastosować w postępowaniu z glebą zanieczyszczoną, kondensując substancje skażające i zapobiegając przenikaniu ich do sąsiadujących obszarów.

Budowa systemu
System Allu składa się z trzech komponentów. Pierwszy to mieszarka przymocowana do ramienia odpowiedniej koparki, montowana na bolec lub szybkozłącze. Na końcu tego urządzenia znajduje się para mieszająco-kruszących bębnów używanych do sterowania procesem mieszania spoiwa z glebą.
Urządzenie jest w stanie przetwarzać różne rodzaje podłoża na głębokości 6 m, w zależności od modelu mieszarki, zasięgu koparki oraz rodzaju podłoża. Drugi komponent to podajnik ciśnieniowy montowany na podwoziu gąsienicowym lub przyczepie. Wprowadza on wężami spoiwo do podłoża za pomocą sprężonego powietrza. Ilość spoiwa na metr sześcienny może być kontrolowana w zależności od aktualnego stanu gleby. Do wyboru jest zbiornik o pojemności 7 m3 lub podwójnej – 14 m3. Na podajniku montowanym na przyczepie jest możliwość zamontowania zbiornika 20 m3. Trzeci element w systemie Allu to system gromadzenia danych (DAC) umieszczony w kabinie koparki. System kontroluje, mierzy i gromadzi dane dotyczące procesu stabilizacji. Podczas pracy na budowie operator dostosowuje przepływ i nacisk spoiwa za pomocą tego systemu, umożliwiając zoptymalizowane podawanie spoiwa do mieszarki. Następnie, już w biurze, dane zostają przeniesione do komputera za pomocą portu USB i dzięki systemowi DAC można zobaczyć szczegółowy raport dotyczący prac wykonywanych przez cały okres trwania danego projektu.

Zastosowanie praktyczne
System Allu został pomyślnie przetestowany w Północnej i Południowej Irlandii przy stabilizacji złóż gliny, i torfu, przy utwardzaniu miękkiej gleby w hiszpańskim porcie w Walencji oraz w Portugalii i innych krajach europejskich. Jednym z największych projektów była masowa stabilizacja ok. 500 tys. m3 osadów zanieczyszczonych przez tributylocynę w porcie Vuosaari w Finlandii.


Allu podczas zagęszczania podmokłego gruntu
Fot. Allu

Brytyjski klient Allu, który specjalizuje się w zapewnianiu klientom kompleksowych rozwiązań dotyczących budowy fundamentów i piwnic, zakupił pierwszy system stabilizacyjny Allu użyty w Zjednoczonym Królestwie i rozpoczął pracę nad swoim pierwszym projektem w 2009 roku, w opuszczonym suchym doku na rzece Tyne w South Shields. Należało tam wykopać ok. 6000 m3 szlamu, który osadzał się przez lata. Zanim wprowadzono urządzenia Allu na miejsce projektu, przeprowadzono szczegółowe badania próbek podłoża, w celu upewnienia się, czy system ten spełni wymagane kryteria dotyczące stabilizacji gruntu, tak by mógł on być wydobyty i użyty do wypełnienia innej części doku. Aby rozpocząć prace, koparka została przeniesiona do doku za pomocą dźwigu a następnie umieszczona na kamiennej podstawie. Do niej przymocowano sześciometrową mieszarkę.
Pracę podzielono na etapy. Koparka poruszała się do przodu po tym jak każdy kolejny fragment terenu został wzmocniony za pomocą spoiwa. Wejście do doku było zablokowane bardzo miękkim szlamem głębokim na ok. 3 m. Podłoże było tak miękkie, że chodzenie po nim było niemożliwe. Aby umocnić podłoże z podajnika ciśnieniowego dodano cementowe spoiwo. Wzmocniony materiał w połączeniu z kruszywem mógł być użyty do produkcji dobrej jakości betonu. Użycie systemu Allu w tym przedsięwzięciu umożliwiło wykorzystanie całego szlamu z tego terenu. Co więcej, nie trzeba było importować żadnego dodatkowego materiału.

System Allu jest opłacalną metodą inżynierii gruntu, w porównaniu z tradycyjnymi metodami takimi jak nawożenie lub rozkopywanie gruntu, które wiążą się z dodatkowymi kosztami. Pozwala na mokrą i suchą stabilizację gleby, bez konieczności wykopywania danego materiału, z użyciem mniejszej ilości kruszywa, niwelując tym samym potrzebę transportu i unikając kosztów składowania odpadów.

Jest pomyślnie wprowadzany i wykorzystywany w wielu różnych warunkach, w coraz większej liczbie krajów europejskich. Po szczegółowych testach gleby i negocjacjach dotyczących warunków umowy niedawno rozpoczął stabilizację podłoża pod osiedle w angielskim mieście Caister-on-Sea.

Źródło: Forum Budowlane, nr 9 (172) 2010
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: