Forum Budowlane - budownictwo, maszyny i urządzenia budowlane, opinie i porady ekspertów

"Zielona Maszyna" - ekologiczne środki smarne

Ocena: 0
2113
„Posiadamy certyfikat ISO 14001”, „Nasza Deklaracja Środowiskowa”, „Polityka jakości i zarządzania środowiskowego” – takie zakładki pojawiają się coraz częściej na stronach internetowych i w broszurach marketingowych firm budowlanych. Ile w tych deklaracjach starań o poprawę image, a ile rzeczywistej troski o stan środowiska naturalnego trudno wyrokować, niemniej odnotować warto, że coś drgnęło.

Rys. Panolin

Daje się, co prawda powoli, odczuć wpływ działalności legislacyjnej, zarówno unijnej jak i naszej rodzimej, dzięki czemu zważono, zmierzono i skodyfikowano wszelkie szkodliwości, wpływające negatywnie na środowisko. I tak np. na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego z 15 lutego 2006 r. nr 2006/11/WE Minister Środowiska w rozporządzeniu z 24 lipca 2006 r. (Dz.U. z 31 lipca 2006 r.) uznał za substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, które należy eliminować – „trwałe oleje mineralne i węglowodory ropopochodne”. Do tych substancji zalicza się powszechnie stosowane w maszynach budowlanych oleje hydrauliczne, przekładniowe i silnikowe wyprodukowane na bazie ropy naftowej. Kierując się literą prawa i wspomnianymi na wstępie deklaracjami należałoby tych środków smarnych nie stosować wszędzie tam, gdzie istnieje jakakolwiek możliwość emisji (wycieku) tych substancji do środowiska wodnego. Za emisję do wody rozumie się, wg ustawy „Prawo Wodne”, każdą emisję bezpośrednio do wody lub do ziemi (tekst jednolity Dz.U nr 28 z 2012 r. poz. 145). Koparka bez olejów, jak wiadomo, nie popracuje. Co więc stosować?

W rzeczonym rozporządzeniu minister uczynił wyjątek dla substancji: „które charakteryzują się niewielką toksycznością, trwałością i bioakumulacją, i z tego powodu są biologicznie nieszkodliwe lub są szybko przekształcane w wodzie w substancje biologicznie nieszkodliwe”. Potocznie: są biodegradowalne i nietoksyczne.


Rys. Panolin

Światowym liderem w dziedzinie takich produktów jest szwajcarska firma Panolin AG. Opatentowana przez firmę prawie 30 lat temu formuła biodegradowalnego, syntetycznego oleju hydraulicznego posłużyła za bazę do stworzenia całej rodziny biodegradowalnych środków smarnych, z których wyłonił się koncept „Green Machine” – „Zielona Maszyna”. Obejmuje on nie tylko oleje hydrauliczne, ale i przekładniowe, silnikowe, kompresorowe, łańcuchowe, również smary. Wyposażona w takie media koparka, ładowarka czy wiertnica może bez ryzyka skażenia środowiska pracować w każdym terenie: w rzekach i ich pobliżu, w parkach narodowych, obszarach Natura 2000, w lasach i na polach uprawnych. Ale misja ekologiczna Panolin „Green Machine” to nie tylko biodegradowalność i nietoksyczność, lecz również mniejsza emisja CO2, zredukowana ilość olejów odpadowych i większa ochrona zasobów naturalnych. Takie skumulowane efekty uzyskano dzięki wybitnym właściwościom eksploatacyjnym olejów Panolin, pozwalającym na ekstremalnie wydłużone okresy pracy bez wymiany oleju. Raz napełnione olejem podzespoły pracują po 10000* i więcej godzin, a ich obsługa sprowadza się do okresowej analizy czystości oleju, wykonywanej w dodatku bezpłatnie przez dostawcę. Wydłużone okresy pracy są gwarantowane przez producenta, Panolin AG, a gwarancja jest nabywana z chwilą nabycia oleju. Brak wymian to brak odpadów i konieczności ich utylizacji, to brak zapotrzebowania na kurczące się zasoby ropy naftowej, to wreszcie oszczędność energii na przetworzenie ropy, wyprodukowanie i dostarczenie nowego oleju do wymiany. Mniejsze zapotrzebowanie na energię to z kolei mniejsza emisja CO2. Za ilustrację niech posłuży przykład koparki CAT 325 BL, pracującej 10 tys. godzin bez wymiany oleju hydraulicznego Panolin HLP Synth 46 (standardowy okres wymiany dla oleju mineralnego: 2 tys. godzin). Efekt: emisja CO2 mniejsza 49,4% = 1436 kg**. Korzystając z ogólnodostępnego kalkulatora emisji CO2 na stronie internetowej Panolin każdy może policzyć, o ile na jego sprzęcie można zmniejszyć emisję.

Podobnie jak wymierna jest wielkość emisji CO2, tak i mierzalna jest biodegradowalność i nietoksyczność olejów Panolin. Dokonały tego stosowne laboratoria i potwierdziły certyfikatami. Olej hydrauliczny Panolin HLP Synth E 46 jako pierwszy i jak dotąd jedyny w Polsce, otrzymał oficjalny polski certyfikat ekologiczny „Eko Znak”.

Oprócz aspektów ekologicznych trzeba wspomnieć również o ekonomice. Nie trzeba wymieniać oleju, więc nie trzeba również kupować oleju na kolejną wymianę. Zastosowanie produktów Panolin to po prostu szybko rentująca inwestycja. Jak szybko, to zależy od intensywności użytkowania konkretnej maszyny. Do kalkulacji należałoby też włączyć koszty usuwania szkód środowiskowych, prawdopodobnych przy stosowaniu olejów mineralnych i ewentualne sankcje za zanieczyszczenie środowiska.

Było o ekologii i ekonomii, teraz trochę o technologii, która leży u podstaw wyjątkowych parametrów eksploatacyjnych olejów biodegradowalnych Panolin. 100% syntetyczne estry nasycone, chroniony patentem pakiet dodatków, temperatury krzepnięcia ok. -58°C, dopuszczalna dodatnia temperatura pracy (dla olejów hydraulicznych) bez utraty właściwości: ok. 100°C, krótkookresowo do 120°C, brak zaszlamowań, wyjątkowa odporność na utlenianie (starzenie), stabilne parametry w wydłużonych okresach eksploatacji. To dzisiaj bez wątpienia Najlepsza Dostępna Technologia, w skrócie BAT (Best Available Technology), określenie, które tak ładnie brzmi we wspomnianych we wstępie deklaracjach środowiskowych. 

*    Dla olejów hydraulicznych.
**    Do obliczenia emisji zastosowano kalkulator emisji CO2 Panolin, oparty na standardowych algorytmach, używanych w kalkulatorach spotykanych w Internecie.

Źródło: Forum Budowlane, nr 5 (192) 2012
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: