Strona główna | Kontakt

Kontakt


Adres wydawnictwa i biura reklamy
ul. Franciszka Kostrzewskiego 1, 00-768 Warszawa
tel./fax 22 646 75 21 do 24
e–mail:forum@pcbmedia.pl
strona: www.forum-budowlane.pl
strona: www.pcbmedia.pl

Prezes zarządu
Dyrektor wydawnictwa
Tadeusz Bąk
e-mail: tadeusz.bak@pcbmedia.pl

Redaktor naczelny
Artur Kuźmiuk
e-mail: artur.kuzmiuk@forum-budowlane.pl
tel./fax 22 646 75 21 do 24

Redakcja
Beata Gozdur, Sylwia Rogozińska, Piotr Rożnowicz, Dorota Tokarska

Stali współpracownicy
Zofia Bolkowska, Jerzy Bolkowski, Szymon Fiecek, Małgorzata Getlich, Michalina Kondej-Matarewicz, Barbara Kotula, Barbara Kwiecińska-Kielczyk, Jerzy Kubiszewski, Ryszard Rodzoch, Eugeniusz Smoktunowicz, Janusz Strzyżewski, Ryszard Uchman, Ryszard Wójcicki, Marek W. Zdyb

Rada programowa

Tadeusz Biliński, Eugeniusz Budny, Andrzej Górecki, Ryszard Uchman, Stefan Westrych, Stanisław Zieleniewski

Reklama w miesięczniku:

Beata Gozdur
e-mail: beata.gozdur@forum-budowlane.pl
tel./fax: 22 646 75 21 do 24

Obsługa zleceń reklamowych
Dorota Tokarska
e-mail: dorota.tokarska@forum-budowlane.pl
tel./fax 22 646 75 21 do 24

Reklama w Internecie
internet@pcbmedia.pl

Prenumerata i kolportaż

e-mail: prenumerata@pcbmedia.pl
tel./fax 22 646 75 21 do 24

Odpowiedzialna za reklamę i prenumeratę na terenie Niemiec
Tanja Meurer
tel. (0-049) 221-5497-297
fax (0-049) 221-5497-326
Verlagsgesellschaft Rudolf Müller GmbH & Co. KG,
Postfach 41 09 49, 50869 Köln

Konto bankowe
Polskie Centrum Budownictwa Difin i Müller sp. z o.o.
Bank PeKaO SA VIII Oddział w Warszawie
16 1240 1112 1111 0000 0166 2690


Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca, a w razie opublikowania
zastrzega sobie prawo do ich skracania.
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam.
TEMAT MIESIĄCA
Narzędzia diamentowe do przecinarek ręcznych

Husqvarna oferuje narzędzia diamentowe do cięcia wszystkich materiałów budowlanych. Znajdują one zastosowanie we wszelkiego typu przecinarkach ręcznych i nie tylko. Szwedzki producent wytwarza elementy wyłącznie we własnych fabrykach. Dostępne są tarcze, pierścienie do przecinarek pierścieniowych, łańcuchowych, po standardowe tarcze diamentowe od mniej intensywnej pracy po najcięższe zastosowania. Czytaj dalej
POLECAMY