Forum Budowlane - budownictwo, maszyny i urządzenia budowlane, opinie i porady ekspertów

Żurawie przeładunkowe - rozwój rynku

Ocena: 0
2804

Specyfika polskiego rynku żurawi przeładunkowych uwarunkowana jest historycznie. Do końca lat 90. ubiegłego wieku na rynku było tylko 300 urządzeń tego typu i były przeznaczone do pracy w leśnictwie. Zainteresowanie do szerszego spektrum zastosowań wzrosło w ostatniej dekadzie ubiegłego stulecia, by na koniec 2003 roku osiągnąć ilość nieco ponad 2000 sztuk. Kolejny okres, po przystąpieniu do EU, to dynamiczny rozwój rynku.

 

Rys. 1. Ilość żurawi przeładunkowych zarejestrowanych w latach 2004–2014 (wszystkie w stosunku do nowych)

Rys. CEBARYD

Żurawie przeładunkowe stają się niezbędnym wyposażeniem używanych samochodów ciężarowych importowanych do Polski. W latach 2004–2014 zarejestrowano w Polsce 25246 urządzeń. Największa ilość rejestracji przypadała na lata 2007–2009, kiedy rocznie rejestrowano powyżej 2500 sztuk. Należy zaznaczyć, że większość kupowanych żurawi pochodziła, wraz z samochodami, z rynku wtórnego całej Europy, a zaledwie co piąty rejestrowany żuraw przeładunkowy był urządzeniem nowym (rys. 1).

Importowany z pojazdem czy osobno?

Według danych GUS, 24% żurawi przeładunkowych to import samych żurawi, które następnie są montowane na samochodach w Polsce. Według szacunków CEBARYD, import indywidualny poza ewidencją GUS obejmuje ok. 10%, co stanowi łącznie ok. 35% rynku wszystkich żurawi przeładunkowych.

Około 65% żurawi przeładunkowych zaimportowano wraz z pojazdami używanymi, poza obrotem firm dealerskich. W analizowanym okresie 2004–2014 zarejestrowano ponad 16000 takich urządzeń. Mając na uwadze fakt, że nie są to urządzenia nowe, liczba ta wskazuje na istniejące na rynku ogromne zapotrzebowanie na konserwacje, części zamienne i usługi remontowe. Firmy obsługujące poszczególne marki na polskim rynku, oferujące, części i usługi serwisowe mogą prognozować nie tylko zapotrzebowanie na części zamienne i remonty lecz także przewidywać popyt w oparciu o wiek urządzeń.

Struktura rynku w Polsce

Na polskim rynku występują żurawie przeładunkowe 57 marek z czego 32 marki ulokowały od 10 do 100 urządzeń, 19 marek: od 100 do 500, zaś 6 najbardziej znanych marek ponad 800 żurawi. Liderem jest Hiab, a tuż za nim Palfinger. Żurawie przeładunkowe instalowane są: na pojazdach skrzyniowych (81%), na hakowcach (6%), wywrotkach (5,9%), kłonicowych (4,9%) czy bramowcach (1,5%).

Rejestrowane żurawie przeładunkowe są silnie zróżnicowane pod względem udźwigu. Najpopularniejsze z nich (wg ilości urządzeń) to kolejno: 4,0; 6,0; 2,4; 2,0; 2,5 t. Struktura wiekowa urządzeń (rys. 2) nie nastraja optymizmem zwłaszcza, gdy popatrzymy na ilość żurawi wyprodukowanych przed 1998 rokiem, tj. starszych niż 20 lat.

Szczegółowy przekrój rynku żurawi przeładunkowych zawiera raport „Rynek żurawi przeładunkowych w Polsce 2015”, opracowany przez firmę CEBARYD.

Rys. 2. Rok produkcji żurawi zarejestrowanych w latach 2004–2014

Rys. CEBARYD

Używany żuraw i co dalej?

Dla większości polskich przedsiębiorców nadal bardziej opłacalny jest zakup urządzeń używanych. Nosząc się z zamiarem zakupu takiego żurawia trzeba mieć jednak na uwadze przygotowywane zmiany prawne. Trzeba pamiętać, że kupując żuraw przeładunkowy, którego wiek przekracza 16 lat, bez rejestratora czasu pracy i widma obciążeń czyli bez udokumentowanej historii eksploatacji, musimy być przygotowani na konieczność wykonania przeglądu specjalnego i remontu kapitalnego przed dopuszczeniem urządzenia do pracy. Obydwie czynności będą wiązały się z nakładami finansowymi, które mogą pod znakiem zapytania postawić opłacalność takiego przedsięwzięcia.

Nowe przepisy stwarzają szansę na ucywilizowanie rynku wtórnego, który powinien zacząć oferować żurawie po remoncie kapitalnym, z nowym określonym resursem. Możemy oczekiwać zatem, że Polska przestanie wreszcie być złomowiskiem Europy.

Stanisław Świderski
CEBARYD

Źródło: Forum Budowlane, nr 7 (266) 2018

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: