Forum Budowlane - budownictwo, maszyny i urządzenia budowlane, opinie i porady ekspertów

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku

Ocena: 0
1788
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku (ZDZ) posiada ponad 60-letnie doświadczenie w kształceniu dorosłych. Szkolenia operatorów odbywają się od 2008 roku w Słupsku oraz w Koszalinie. W ostatnim czasie baza szkoleniowa została rozszerzona o kolejne lokalizacje – Lębork, Bytów oraz Człuchów.

Na szkolenia operatorów koparkoładowarek, koparek i ładowarek jednonaczyniowych ZDZ posiada akredytację kuratora oświaty
Fot. ZDZ Słupsk

Zakres szkoleń przeprowadzanych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego obejmuje następujące maszyny i klasy:
 • koparkoładowarki (kl. III),
 • koparki jednonaczyniowe (kl. III i kl. II),
 • ładowarki jednonaczyniowe (kl. III i II),
 • narzędzia udarowe ręczne,
 • zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych (kl. III),
 • walce drogowe (kl. III),
 • zagęszczarki i ubijaki wibracyjne,
 • przecinarki do nawierzchni dróg,
 • wielozadaniowe nośniki osprzętu,
 • sprężarki przewoźne (kl. III),
 • wielozadaniowe zasilacze hydrauliczne,
 • betoniarki, pompy do mieszanki betonowej,
 • rusztowania budowlano-montażowe metalowe.
Wszystkie szkolenia z powyższego zakresu kończą się egzaminem przed komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Ponadto na szkolenia operatorów koparkoładowarek, koparek i ładowarek jednonaczyniowych Zakład posiada akredytację kuratora oświaty.
ZDZ realizuje również inne szkolenia techniczne będące uzupełnieniem wyżej wymienionych:
 • spawanie we wszystkich metodach w oparciu o certyfikat Instytutu Spawalnictwa,
 • kursy zakończone egzaminami Urzędu Dozoru Technicznego (zakres: żurawie przenośne, przewoźne i samojezdne, wózki jezdniowe, podesty ruchome),
 • kursy energetyczne grupy I, II, i III zakończone egzaminem komisji Urzędu Regulacji Energetyki.

W ZDZ Słupsk szkoleni są m.in. monterzy rusztowań i operatorzy koparkowałdowarek
Fot. ZDZ Słupsk

Zaplecze techniczne ZDZ wykorzystywane do szkolenia operatorów obejmuje m.in.: poligony budowlane do zajęć praktycznych, własne sale szkoleniowe wraz z zapleczem socjalnym, bogaty zestaw pomocy technicznych z szeregiem elementów roboczych maszyn (przekroje oraz funkcjonalne modele). Baza pomocy technicznych wzbogacona jest o techniczne elementy multimedialne, tj. tablice interaktywne oraz rzutniki wraz z szeregiem prezentacji i filmów.

Zaplecze techniczne ZDZ wykorzystywane do szkolenia operatorów obejmuje m.in.: poligony budowlane do zajęć praktycznych
Fot. ZDZ Słupsk

Wszystkie szkolenia realizowane są w przyjaznej dla uczestników formie. Każdy ośrodek ma wypracowany dogodny system realizacji zajęć, które odbywają się kilka razy w tygodniu w godzinach popołudniowych lub w systemie popołudniowo-weekendowym obejmującym piątek, sobotę i niedzielę.

Szkolenia w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego odbywają się regularnie, co ok. 2 miesiące. Zainteresowanych odsyłamy do Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Koszalinie oraz do siedziby w Słupsku. Szczegółów na temat oferowanych szkoleń można również szukać na stronie internetowej ZDZ Słupsk.

Adam Leszczyński
Kierownik Ośrodka Kształcenia przy Wydziale Kształcenia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Słupsku

Forum Budowlane: Jak Ośrodek radzi sobie w obecnej sytuacji gospodarczej, a także w dobie dużej konkurencji na rynku?

Adam Leszczyński: Raczej dobrze, pomimo konkurencji staramy się przyciągnąć doskonałą jakością oferowanych szkoleń. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku ma ponad 60-letnie doświadczenie w kształceniu dorosłych, wykorzystujemy więc posiadany potencjał edukacyjny.

FB: W jaki sposób i skąd pozyskiwane są fundusze na szkolenia?

AL: Rynek szkoleniowy, w tym również związany ze szkoleniami operatorów podzielony jest w zasadzie na dwa segmenty. Jednym z nich jest cały sektor szkoleń realizowanych na zlecenie od pracodawców, przez urzędy pracy, skończywszy na ośrodkach pomocy społecznej, aresztach oraz podmiotach realizujących szkolenia w ramach dofinansowania ze środków europejskich. Drugim segmentem rynku szkoleniowego są tzw. szkolenia z wolnego naboru, czyli finansowane bezpośrednio przez samych uczestników. W tej grupie dominują aktywni zawodowo pracownicy sektora budowlanego pracujący zarówno w kraju jak i poza granicami. Oba źródła finansowania szkoleń są bardzo ważne, nie mniej widzimy, że niektóre środki publiczne (np. Fundusz Pracy) w ostatnich latach zostały bardzo ograniczone.

FB: Ważnym elementem szkoleń są zajęcia praktyczne. Jak wygląda park maszynowy ZDZ? Skąd „brany” jest niezbędny sprzęt?

AL: Sprzęt, na którym realizowane są zajęcia praktyczne pochodzi od lokalnych przedsiębiorców budowlanych, z którymi mamy podpisane umowy o współpracy. Dzięki temu koszty eksploatacji ograniczają się tylko do okresu zajęć praktycznych na poszczególnych szkoleniach. Nie ponosimy kosztów obsługi, serwisu oraz przestoju sprzętu, a ponadto mamy stały dostęp do nowych maszyn.

FB: Jaki jest według Pana kierunek rozwoju i przyszłość szkoleń operatorów maszyn w Polsce?

AL: Uważam, że szkolenia techniczne nie tylko szkolenia operatorów pozostaną stałym elementem rynku szkoleniowego. Dobrym prognostykiem na przyszłość są zapowiedzi, że w przyszłej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej znaczne środki mają być przeznaczone na kontynuację projektów infrastrukturalnych. Ponadto przed naszym krajem stoją ogromne wyzwania w zakresie modernizacji energetyki, kolei, nie wspominając o dokończeniu budowy autostrad, dobre perspektywy ma również budownictwo przemysłowe. Dlatego jestem zdania, że w najbliższych latach nie powinno zabraknąć pracy zarówno dla operatorów, jak i dla ośrodków szkoleniowych.

FB: Dziękujemy za rozmowę.

Forum Budowlane, nr 6 (193) 2012

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: