Forum Budowlane - budownictwo, maszyny i urządzenia budowlane, opinie i porady ekspertów

Tragiczny wypadek na budowie stadionu

Ocena: 0
1921
9 maja 2011 roku w wyniku upadku z wysokości 48 m na podłoże płyty stadionu zginął 30 letni pracownik zatrudniony w prywatnej firmie podwykonawczej. Główną przyczyną tej tragedii był brak skutecznych zabezpieczeń, obowiązkowych podczas przebywania w miejscu, gdzie prowadzono prace wykończeniowe.

Miejsce, z którego spadł poszkodowany znajdowało się na wysokości 48 m
Fot. PIP


Pracownicy przedsiębiorstwa, w którym był zatrudniony poszkodowany wykonywali na budowie Stadionu Narodowego w Warszawie m.in. prace związane z transportem materiałów na poziom zadaszenia oraz montaż: tafli szklanych, rynien, zabezpieczeń bhp (deskowań, barierek), listew dociskowych, a także wypełniali szczeliny międzyszybowe silikonem.

Projekt montażu płyt szklanych na konstrukcji wsporczej dachu stadionu nakładał obowiązek stosowania zabezpieczeń osobistych i lin asekuracyjnych. W związku z tym pomiędzy linami promienistymi dachu wewnętrznego była zamocowana lina asekuracyjna, a wszyscy pracownicy przebywający na dachu lub w rynnie mieli obowiązek posiadać szelki bezpieczeństwa z dwiema linkami bezpieczeństwa. Pracownicy mieli szczególnie obowiązek przypiąć się, co najmniej jedną linką bezpieczeństwa do liny asekuracyjnej albo innego elementu konstrukcyjnego dachu.

W dniu wypadku poszkodowany oraz współpracujące z nim osoby montowali listwy dociskowe i wypełniali silikonem szczeliny między szybami na konstrukcji dachu (na czterech segmentach). Około południa brygadzista zarządził przerwę. Dlatego też członkowie brygady udali się w stronę podestu transportowego podnośnika, a następnie wszyscy, poza poszkodowanym zjechali na płytę stadionu. Poszkodowany wrócił na stanowisko pracy w celu zabrania butów. Prawdopodobnie skrócił sobie drogę do kosza transportowego nie zabezpieczając się przed upadkiem. W wyniku nieuwagi spadł z wysokości 48 m ponosząc śmierć na miejscu.

Poszkodowany posiadał przewidziane prawem szkolenia oraz stosowne badania lekarskie, był wyposażony w odpowiednie ochrony osobiste. Niezależnie od nieprawidłowego zachowania się poszkodowanego tj. nie zastosowania skutecznego zabezpieczenia inspektor pracy ustalił m.in., że:
  • rozwiązania techniczne i ergonomiczne nie były skuteczne, brakowało środków ochrony zbiorowej;
  • organizacja stanowiska pracy na wysokości była wadliwa;
  • nadzór nad pracami nie był prawidłowy.
W związku z powyższym na trzy osoby nałożono karę w postaci mandatów w górnej wysokości, a w stosunku do jednej osoby skierowano wniosek do prokuratury z zawiadomieniem popełnienia przestępstwa.

Na podstawie materiałów źródłowych Państwowej
Inspekcji Pracy opracował Ryszard Rodzoch


Źródło: Forum Budowlane, nr 4 (191) 2012
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: