Forum Budowlane - budownictwo, maszyny i urządzenia budowlane, opinie i porady ekspertów

Rynek leasingu ze stabilnym wzrostem

Ocena: 0
3934

Związek Polskiego Leasingu podsumował wyniki firm leasingowych za 2017 rok. Sfinansowały one inwestycje o łącznej wartości 67,8 mld zł. Rynek odnotował stabilny wzrost, a dynamika branży wyniosła 15,7%. W tym istotną dynamikę wykazała kategoria sprzęt budowlany bo aż 27,4%. Prognozy przewidują, że bieżący rok również zamknie się dwucyfrowym wzrostem.

Fot. ZPL

Andrzej Krzemiński, przewodniczący Komitetu Wykonawczego ZPL

„Trzy ostatnie lata to czas, kiedy dynamika sektora leasingowego utrzymywała się na wysokim, 16% poziomie. W 2016 r. – jako branża – sfinansowaliśmy inwestycje polskich firm o wartości 58,6 mld zł, w ubiegłym roku było to już 67,8 mld zł. Przedsiębiorcy korzystający z leasingu mogą liczyć na utrzymanie podobnego poziomu finansowania w 2018 roku. Jak pokazują badania Komisji Europejskiej, zamiar skorzystania z leasingu deklaruje 60% właścicieli firm z sektora MŚP. Jest to trzeci najwyższy wynik w Europie, przy średniej europejskiej na poziomie 48%”.

Na początku lutego br., Związek Polskiego Leasingu, reprezentujący polski sektor leasingowy, podsumował ubiegły rok. W 2017 r. branża leasingowa sfinansowała inwestycje polskich firm o łącznej wartości 67,8 mld zł. Dynamika inwestycji finansowanych leasingiem i pożyczką, po III kwartale wyniosła +14,3% (r/r), w ostatnich trzech miesiącach ubiegłego roku przyspieszyła do +19,5% (r/r), co przełożyło się na 15,7% wzrost rynku liczony rok do roku.

Zgodnie z wynikami badania SAFE, opublikowanego pod koniec 2017 r. przez Komisję Europejską, dla 60% polskich przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, leasing jest najbardziej istotnym źródłem finansowania inwestycji. Jednocześnie rozważają oni skorzystanie z tego instrumentu w przyszłości. Szacunki Związku Polskiego Leasingu pokazują natomiast, że największą, bo ok. 71% grupę korzystających z leasingu stanowią klienci o obrotach do 20 mln zł. Do tej grupy zaliczane są mikro i małe firmy. 28,5% stanowią klienci o obrotach powyżej 20 mln zł, a indywidualni – 0,5%. Finansowanie sektora publicznego pozostaje marginalne.

Interesująco wygląda zestawienie wartości inwestycji sfinansowanych leasingiem i kredytem. Na koniec 2017 r. łączna wartość aktywnego portfela branży leasingowej w kwocie 119,3 mld zł była porównywalna z wartością salda kredytów inwestycyjnych udzielonych firmom przez banki (127 mld zł).

Klienci firm leasingowych, w ubiegłym roku, najczęściej finansowali pojazdy osobowe i dostawcze do 3,5 t (45% udział w strukturze rynku), maszyny i inne urządzenia, w tym IT (27,2% udział) oraz środki transportu ciężkiego (25,9% udział). Pozostałe transakcje dotyczyły nieruchomości (1,3%) i finansowania innych aktywów (0,6%).

 

W 2017 r. ożywienie na rynku leasingu było obserwowane w trzech głównych kategoriach rynku: pojazdów osobowych i dostawczych do 3,5 t (+21,9% dynamika r/r), maszyn i innych urządzeń, w tym IT (+20,4% dynamika r/r) oraz nieruchomości (+26,5% dynamika r/r).

Spośród wszystkich finansowanych aktywów, przedsiębiorcy najczęściej podpisywali kontrakty dotyczące pojazdów lekkich tj. pojazdów osobowych i dostawczych do 3,5 t. W 2017 r. przeważały pojazdy osobowe (83,8% udział) nad dostawczymi (16,2% udział). 30,5 mld zł to wartości wszystkich pojazdów lekkich sfinansowanych za pomocą leasingu lub pożyczki inwestycyjnej w 2017 roku. Wynik o 21,9% lepszy niż przed rokiem, był możliwy m.in. dzięki rekordowej liczbie pojazdów lekkich zarejestrowanych w ubiegłym roku na firmy.

Najsilniejszą grupę, wśród nabywców instytucjonalnych, stanowiły firmy zajmujące się leasingiem/CFM/RC, wyróżniając się 68,8% udziałem (w tej grupie nabywców).

W całym 2017 r. znacząco wzrosło znaczenie finansowania maszyn i innych urządzeń (w tym IT). Na taki wynik tego segmentu rynku miały wpływ: dobra koniunktura w przemyśle, przyspieszenie wzrostu gospodarczego oraz wykorzystanie funduszy unijnych z perspektywy na lata 2014–2020. Łączna wartość maszyn i urządzeń sfinansowanych przez branżę leasingową w ubiegłym roku wyniosła 18,5 mld zł i była wyższa o 20,4% w odniesieniu do wyników z 2016 r.

Istotne dynamiki branża leasingowa odnotowała w większości kategorii produktowych, raportowanych w ramach tego segmentu (maszyny rolnicze: +45,4% r/r, sprzęt budowlany: +27,4% r/r, maszyny do produkcji tworzyw sztucznych i obróbki metali: 18,1% r/r). Znacząco wzrosły także transakcje dotyczące finansowania IT: +21% r/r.

Trzecim najważniejszym dla rynku segmentem były transakcje dotyczące środków transportu ciężkiego. Po ujemnej dynamice odnotowanej w pierwszej połowie roku, segment transportu ciężkiego zakończyły ubiegły rok lekkim plusem. Do tej grupy zaliczane są takie aktywa jak ciągniki siodłowe, naczepy/przyczepy, pojazdy ciężarowe powyżej 3,5 tony, autobusy, samoloty, statki i środki transportu kolejowego. Przy wartości nowych kontraktów na poziomie 17,5 mld zł, na koniec 2017 r. branża odnotowała 2,3% wzrost (r/r). Mające najwyższy udział w opisywanym segmencie, transakcje dotyczące ciągników siodłowych, zanotowały 1,4% wzrost, transakcje dotyczące finansowania naczep i przyczep: +3,1% dynamikę r/r, podczas gdy transakcje odnoszące się do pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 t wzrosły o 11,5% r/r.

Fot. ZPL

Marcin Nieplowicz, dyrektor ds. Statystyki i Monitorowania ZPL

„Rok 2018 będzie stał pod znakiem finansowania maszyn. Uważamy, że jest to ten obszar działalności firm leasingowych, który powinien rozwijać się najszybciej. Wynika to bezpośrednio z tego co dzieje się w gospodarce, wysokiego popytu konsumpcyjnego, wykorzystania od kilku kwartałów potencjału produkcyjnego w 83% co wiąże się z koniecznością wymiany majątku produkcyjnego firm, boomu w budownictwie mieszkaniowym, gdzie w 2017 roku oddano do użytku 176 tys. mieszkań (a bieżący rok ma być jeszcze lepszy), a także wzrost rzędu 30% w inwestycjach infrastrukturalnych. Możemy zatem założyć, że finansowanie maszyn w 2018 roku wzrośnie o 22%. W styczniu 2017 roku prognozowaliśmy wzrost rynku leasingu o 16,5%. Była to nasza prognoza na cały 2017 rok. Finalnie zostało osiągnięte 15,7%, czyli prognoza była dobra. Teraz oczekujemy dynamiki na poziomie 15% z maszynami, które będą ten rynek ciągnęły, ale również z istotnym udziałem pojazdów lekkich i ciężarowych”.

W 2017 r. w strefie wzrostów pozostawało także finansowanie nieruchomości. Firmy leasingowe sfinansowały nieruchomości o wartości 909 mln zł, przy 26,5% dynamice tego segmentu (r/r). W ubiegłym roku swoje udziały w rynku poprawiły dwie kategorie transakcji w zakresie finansowania obiektów handlowych i usługowych (273,1% dynamika r/r) oraz hoteli i obiektów rekreacyjnych (152,3% wzrost r/r).

Pod koniec 2017 r. Związek Polskiego Leasingu przyjął i ogłosił strategię na trzy kolejne lata. Istotne dla branży leasingowej będą: digitalizacja procesu leasingowego, rozwinięcie projektów badawczych oraz otwarcie się na nowe trendy w zakresie kluczowego dla rynku obszaru tj. motoryzacji. Wysoki priorytet utrzymują także aktywności odnoszące się do bezpieczeństwa obrotu tj. prawo i podatki, przeciwdziałanie fraudom, rachunkowość.

Chcemy, aby branża leasingowa była postrzegana jako nowoczesny sektor, wykorzystujący najnowsze rozwiązania techniczne. Uważamy, że wprowadzenie e-leasingu wpłynie na wzrost konkurencyjność branży, a klienci zyskają wygodny kanał dostępu. W kolejnych latach zamierzamy także zaprezentować nowe podejście do statystyki, dzielić się wynikami badań, które pokażą rolę branży leasingowej w finansowaniu polskiej gospodarki i przedsiębiorstw. Interesują nas nowe zjawiska: rosnąca rola mobilności, nowe sposoby korzystania z pojazdów, ekonomia współdzielenia” – podkreślił Andrzej Krzemiński, przewodniczący Komitetu Wykonawczego ZPL.

Rok 2018 będzie szóstym z rzędu z dwucyfrowym tempem rozwoju. Dynamika rynku leasingu w 2018 roku na poziomie 15,1% będzie zgodna z prognozowanym wzrostem inwestycji prywatnych i scenariuszem rozwoju gospodarczego w Polsce. Struktura wzrostu gospodarczego oraz przyspieszenie wykorzystania funduszy unijnych z perspektywy finansowej na lata 2014–2020 powodują, że finansowanie maszyn staje się głównym motorem rozwoju całej branży leasingowej. Rozwój rynku będzie również zrównoważony i oparty o: pojazdy lekkie (ze względu na mocny popyt krajowy i korzystne przepisy fiskalne) oraz finansowanie pojazdów ciężarowych (rosnący wolumen przewozów i dalszy wzrost gospodarczy w strefie euro).

Źródło: Forum Budowlane, nr 2 (261) 2018

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: