Forum Budowlane - budownictwo, maszyny i urządzenia budowlane, opinie i porady ekspertów

O budownictwie i prefabrykacji na Dniach Betonu

Ocena: 0
1877

W dniach 8–10 października 2018 r. w Wiśle odbędzie się jubileuszowa, X konferencja Dni Betonu. Organizowana jest co 2 lata przez Stowarzyszenie Producentów Cementu. To największe w Polsce spotkanie osób związanych nie tylko z produkcją i technologią betonu, ale przede wszystkim z szeroko rozumianym budownictwem.

Fot. SPC

Andrzej Ptak, przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu

„Jako producenci cementu i betonu jesteśmy ważną składową budownictwa. Jeżeli źle się będzie działo w budownictwie, to automatycznie przełoży się to na wyniki naszej branży. Dlatego podczas Dni Betonu wiele uwagi poświęcamy kondycji budownictwa w Polsce i jego znaczenia dla gospodarki”.

Konferencja odbędzie się pod patronatem Ministra Infrastruktury oraz Dyrektora Generalnego Dróg Krajowych i Autostrad. Patronują jej także dwie sekcje Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk: Sekcja Konstrukcji Betonowych oraz Sekcja Inżynierii Materiałów Budowlanych.

Podobnie jak w latach ubiegłych konferencji będzie towarzyszyła wystawa firm i produktów, których podczas tej edycji będzie ok. 40.

Tematyka konferencji obejmuje 20 sekcji tematycznych m.in. architekturę betonową, drogi betonowe, betony nowej generacji, prefabrykację betonową czy współczesne tendencje w budownictwie. Organizatorzy zwracają szczególną uwagę, aby tematyka konferencji była związana z praktycznymi aspektami technologii betonu, innowacyjnymi rozwiązaniami materiałowymi, technologicznymi i konstrukcyjnymi.

Bardzo ciekawie przedstawia się sesja otwarcia. Jako pierwsze zostaną zaprezentowane referaty omawiające budowę mostów, tuneli oraz najnowsze trendy w budownictwie m.in. druk 3D. Konferencji będą towarzyszyły dwie debaty. W pierwszej będzie mowa o „Budownictwie w polskiej gospodarce”, a podczas drugiej o „Prefabrykacji betonowej w budownictwie mieszkaniowym”.

Do debaty „Budownictwo w polskiej gospodarce” zaprosiliśmy przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury, instytutów badawczych, największych inwestorów w Polsce – PKP i GDDKiA, a także wykonawców. Chcemy porozmawiać o tym, jakie obecnie budownictwo ma problemy i jakie są szanse jego rozwoju w przyszłości” – powiedział Andrzej Ptak, przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu, a zarazem przewodniczący Rady Programowej konferencji Dni Betonu.

Z kolei z uwagi na wzrost zapotrzebowania na mieszkania w Polsce i poszukiwania alternatywnych rozwiązań dla technologii budowania organizujemy debatę pod hasłem „Prefabrykacja w budownictwie mieszkaniowym”. Podczas tej debaty postaramy się odpowiedzieć na pytania czy prefabrykacja ma już swoje miejsce w budownictwie mieszkaniowym. Po latach odwrotu od tej technologii w Polsce zauważyliśmy, że nie odstąpiły od niej np. kraje skandynawskie. Uważamy, że można odczarować prefabrykację betonową dla naszego budownictwa mieszkaniowego” – dodaje przewodniczący.

W ostatniej konferencji Dni Betonu 2016, wzięło udział blisko 1000 uczestników. Podczas tegorocznej organizatorzy spodziewają się podobnej frekwencji

Fot. SPC

Patronem medialnym tegorocznej konferencji Dni Betonu jest miesięcznik „Forum Budowlane”.

Źródło: Forum Budowlane, nr 9 (268) 2018

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: