Forum Budowlane - budownictwo, maszyny i urządzenia budowlane, opinie i porady ekspertów

norbert-adr - szkolenia nie tylko operatorów

Ocena: 0
1653
Firma norbert-adr powstała we wrześniu 2008 roku. W początkowym okresie podstawową działalnością było doradztwo w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz związane z tymi przewozami szkolenia kierowców i innego personelu.

Uczestnicy jednego z wielu szkoleń organizowanych przez norbert-adr. Ośrodek posiada łącznie pięć sal wykładowych różnej wielkości
Fot. norbert-adr


Bardzo szybko okazało się, że taka wąska specjalizacja nie zapewnia prawidłowego rozwoju firmy. Wykorzystując kwalifikacje i kompetencje właściciela – Norberta Świderka – mającego prawie trzydziestoletnie doświadczenie w eksploatacji sprzętu budowlanego, samochodowego oraz w zarządzaniu transportem poszerzono zakres szkoleń. Obecnie obejmują one następujące specjalności: szkolenia okresowe i kwalifikacja wstępna dla kierowców zawodowych, szkolenia operatorów maszyn do robót ziemnych i drogowych (spycharki, ładowarki, koparki, koparkoładowarki, walce, równiarki, itd.) klasy III i II, szkolenia operatorów urządzeń transportu bliskiego (żurawie, podesty ruchome), szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia doradcy do spraw bezpieczeństwa w przewozie towarów niebezpiecznych oraz osób przystępujących do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie.

Dzięki zaangażowaniu zatrudnionych w firmie pracowników w ostatnim roku przeszkolonych zostało ponad 1000 osób, skierowanych głównie przez okoliczne powiatowe urzędy pracy oraz urzędy gmin i ośrodki pomocy społecznej. Ośrodek współpracuje także z wieloma firmami budowlanymi i transportowymi w zakresie szkolenia i dokształcania personelu. Duży odsetek przeszkolonych to osoby indywidualne. Ośrodek szkoleniowy norbert-adr jest także wykonawcą wielu programów unijnych, stąd znaczna liczba szkoleń jest bezpłatna dla ich uczestników.

norbert-adr dysponuje własną bazą szkoleniową do zajęć teoretycznych – łącznie pięć sal wykładowych różnej wielkości, wyposażonych w przekroje podzespołów i plansze szkoleniowe. Bogato wyposażona jest biblioteczka, w której zainteresowani mogą znaleźć literaturę fachową i kilkadziesiąt dokumentacji techniczno-ruchowych najróżniejszych rodzajów maszyn. Wykładowcy prowadzą zajęcia wykorzystując autorskie prezentacje multimedialne i filmy. Zajęcia praktyczne odbywają się na poligonie i z wykorzystaniem sprzętu należącego do zaprzyjaźnionego przedsiębiorstwa budowlanego. Taka organizacja szkolenia zdejmuje z ośrodka problemy związane chociażby z bieżącymi naprawami i konserwacją maszyn.


Zajęcia praktyczne odbywają się z wykorzystaniem maszyn należących do zaprzyjaźnionej firmy budowlanej
Fot. norbert-adr

Aby w pełni wykorzystać potencjał organizacyjny i ludzki, a jednocześnie zdobyć kolejne rynki norbert-adr otworzył w bieżącym roku kolejny punkt szkolenia operatorów w Koźminie Wielkopolskim.

O wysokiej jakości szkoleń decyduje nie tylko sprzęt i doskonałe programy, lecz przede wszystkim kadra wykładowców i instruktorów. Wszyscy zatrudniani przez norbert-adr wykładowcy i instruktorzy mają wieloletnie doświadczenie w eksploatacji i naprawach maszyn oraz uprawnienia pedagogiczne.

Wysoka jakość prowadzonych szkoleń została przypieczętowana wdrożeniem systemu zarządzania jakością ISO 9001:2009 oraz uzyskaniem akredytacji Łódzkiego Kuratora Oświaty. Ośrodek posiada decyzję Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach zezwalającą na szkolenie pracowników w ruchu w odkrywkowych zakładach górniczych.

Pomimo krótkiego okresu działalności firma norbert-adr wyrobiła sobie dobrą opinię zarówno wśród klientów instytucjonalnych, jak i indywidualnych. Z przeprowadzonych wśród uczestników ankiet wynika, że ponad 98% z nich jest zadowolonych ze szkolenia. Ponad 60% uczestników deklaruje, że trafili do ośrodka dlatego, że został polecony przez znajomych wcześniej uczestniczących w kursach.

Wielu kursantów wraca do firmy norbert-adr na kolejne szkolenia, pomimo, że na lokalnym rynku działają firmy oferujące „chińskie” ceny. Dewizą ośrodka jest bowiem hasło „nauczyłeś się”, a nie „dostałeś papierek”.

Forum Budowlane, nr 7 (194) 2012
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: