Forum Budowlane - budownictwo, maszyny i urządzenia budowlane, opinie i porady ekspertów

MŚP sięgają po leasing

Ocena: 0
3104
Związek Polskiego Leasingu, reprezentujący polski sektor leasingowy podał, że w okresie od stycznia do końca września br. firmy leasingowe sfinansowały inwestycje polskich firm o wartości 47,9 mld zł. Dynamika branży leasingowej w tym czasie wyniosła 12,9% r/r. Z usług polskich leasingodawców korzystają głównie mikro i małe firmy, które deklarują, że leasing jest najważniejszym instrumentem, finansującym ich inwestycje.

Łączne aktywa sfinansowane przez firmy leasingowe w roku 2017 i 2016 (po III kwartale, w mld zł)
Rys. ZPL


Dwie trzecie firm z sektora MSP deklaruje, że realizowane inwestycje finansuje z wypracowanego zysku. Co istotne przedsiębiorstwa, które wykorzystują zewnętrzne środki do finansowania swoich inwestycyjnych potrzeb, najczęściej stawiają na leasing (21,4%  wszystkich ankietowanych firm). W dalszej kolejności znalazły się: kredyt bankowy (20%), faktoring (4%), dotacje (3,8%) oraz pożyczki od innych spółek (1,8%) – wynika z najnowszego raportu NFG „Finansowanie działalności przez MŚP w Polsce”. Raport ten przygotowała firma badawcza Keralla Research na podstawie badań przeprowadzonych w lipcu i sierpniu 2017 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 500 aktywnych firm zatrudniających 1–9 (mikro), 10–49 (małe) i 50–249 osób (średnie) w proporcjach oddających strukturę krajowego rynku firm z segmentu MŚP. Respondentami byli właściciele, współwłaściciele oraz osoby współzarządzające firmami.

W pierwszych trzech kwartałach 2017 r., klienci firm leasingowych najczęściej finansowali pojazdy lekkie (43,9% udział w rynku), maszyny i inne urządzenia – w tym IT (27,7%) oraz środki transportu ciężkiego tj. m.in. ciągniki siodłowe, naczepy/przyczepy, pojazdy ciężarowe powyżej
3,5 t, autobusy, samoloty, statki i środki transportu kolejowego (26,7%). W omawianym okresie rzadziej finansowane były nieruchomości (1,1% udział w rynku).


Podobnie jak w I połowie roku, pojazdy lekkie czyli ujmowane łącznie pojazdy osobowe i pojazdy o wadze do 3,5 t, były dominującym aktywem finansowanym na rynku. Ma to związek z wysokim udziałem klientów z takich branż jak usługi czy handel. Od stycznia do końca września branża leasingowa sfinansowała pojazdy lekkie o łącznej wartości 21,1 mld zł, czyli o wartości 18,5% większej niż przed rokiem (wówczas finansowanie wyniosło 17,8 mld zł).

III kwartał to kolejny okres, w którym obserwowany był wzrost w zakresie finansowania maszyn i urządzeń. Dynamika segmentu  maszyn i urządzeń, liczonych razem z IT (po trzech kwartałach 2017 r.) wyniosła 19,4%, przy łącznym finansowaniu na poziomie 13,3 mld zł. Na dobre wyniki branży leasingowej, z której usług chętnie korzystają firmy działające w takich obszarach jak: przemysł, produkcja rolna czy budownictwo, w zakresie finansowania maszyn, wpływają fundusze unijne z nowej perspektywy finansowej na lata 2014–2020, uruchomione na początku bieżącego roku.

Od stycznia do końca września 2017 r., branża leasingowa podpisała także nowe kontrakty, odnoszące się do takich aktywów jak m.in. ciągniki siodłowe, naczepy/przyczepy, pojazdy ciężarowe powyżej 3,5 t, autobusy, samoloty, statki czy środki transportu kolejowego, o łącznej wartości 12,8 mld zł. Nowe kontrakty w zakresie finansowania środków transportu ciężkiego, na koniec III kwartału 2017 r., pozostały na zbliżonym poziomie do finansowania udzielonego w analogicznym okresie 2016 r.

Warto także zaznaczyć, że na koniec września, branża leasingowa odnotowała dodatnią, 9,5% dynamikę w zakresie finansowania nieruchomości. W przypadku tej ostatniej kategorii, łączna wartość nowych kontraktów wyniosła 0,5 mld zł.

Prognozy na koniec roku, są równie dobre jak najnowsze wyniki branży. W ostatnim kwartale roku firmy leasingowe spodziewają się przyśpieszenia aktywności sprzedażowej oraz ustabilizowania jakości portfela leasingowego. Takie wnioski płyną z badania koniunktury branży leasingowej, zrealizowanego przez Związek Polskiego Leasingu, wśród osób odpowiedzialnych za sprzedaż w firmach leasingowych. Przedstawiciele firm leasingowych oczekują wyższego poziomu finansowania dla wszystkich głównych grup środków trwałych, przy czym zdecydowanie najlepsze perspektywy rysują się – po raz kolejny – dla finansowania pojazdów lekkich.

Opracowano na podstawie materiałów
Polskiego Związku Leasingu


Źródło: Forum Budowlane, nr 11 (258) 2017

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: