Forum Budowlane - budownictwo, maszyny i urządzenia budowlane, opinie i porady ekspertów

Leasing maszyn budowlanych

Ocena: 0
2290
Bieżąca sytuacja na rynku budowlanym nie jest najlepsza. Mimo to leasing jest wciąż najpopularniejszą formą finansowania inwestycji w środki trwałe w branży budowlanej. Dzieje się tak głównie dlatego, że leasing umożliwia przedsiębiorcom pozyskanie niezbędnych maszyn, bez konieczności posiadania całości środków finansowych potrzebnych do ich zakupu.

Krzysztof Szozda, dyrektor Rozwoju Biznesu Maszyn i Transportu Ciężkiego
w Raiffeisen-Leasing Polska S.A.

Fot. Raiffeisen-Leasing Polska


Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że firmy leasingowe charakteryzują się dużą elastycznością zarówno na etapie określania warunków transakcji (płatności do dostawcy, zabezpieczenia itp.) jak i struktury finansowania, bardzo często uwzględniającej sezonowość tak charakterystyczną dla branży budowlanej. Według danych opublikowanych przez Związek Polskiego Leasingu, wartość segmentu maszyn i urządzeń budowlanych sfinansowanych za pośrednictwem leasingu wyniosła blisko 2,5 mld zł w 2011 roku, co stanowiło 23% całego rynku maszyn i urządzeń. W roku 2012 sytuacja na rynku budowlanym uległa pogorszeniu. Szczególnie dotyczy to firm z sektora budownictwa infrastrukturalnego. Jedną z przyczyn jest zakończenie większości inwestycji związanych z organizacją Euro 2012. Od początku roku notowana jest zwiększona liczba upadłości firm z sektora budowlanego – spowodowane jest to nieodpowiednią oceną ryzyka związanego z realizacją projektów budowlanych, trapiącymi branżę zatorami płatniczymi, ale także nie dostosowaną do realiów rynkowych ustawą o zamówieniach publicznych.

Taka sytuacja musiała w sposób bezpośredni odbić się na wielkości sprzedaży maszyn budowlanych, a co za tym idzie spadku rynku leasingu w omawianym sektorze. Po trzech kwartałach 2012 roku rynek leasingu maszyn budowlanych skurczył się o 39% w stosunku do analogicznego okresu roku 2011 i był to najsłabszy wynik na przestrzeni ostatnich 5 lat (wartość sfinansowanych maszyn wyniosła – 1,1 mld zł).

Patrząc w przyszłość, w roku 2013 można spodziewać się stabilizacji rynku budowlanego, natomiast począwszy od 2014 roku powrotu na ścieżkę wzrostową. Nie będą to jednak tak spektakularne wzrosty, jakie miały miejsce przed Euro 2012. Poprawy koniunktury w sektorze budowlanym można się spodziewać wraz z rozpoczęciem inwestycji w ramach nowej perspektywy unijnej. Również zwiększone inwestycje w infrastrukturę kolejową przełożą się pozytywnie na wyniki zarówno branży leasingowej jak i budowlanej. Zgodnie z założeniami Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych do roku 2013 z perspektywą do roku 2015 podejmowane będą działania mające na celu: budowę nowych linii kolejowych, modernizację istniejących czy też działania odtworzeniowe.

Wielkość planowanych inwestycji w infrastrukturę na lata 2011–2013 wyniesie blisko 19 mld zł. Branża leasingowa może więc spoglądać w przyszłość sektora budowlanego z optymizmem. Nawet w czasach dekoniunktury firmy leasingowe są solidnym i elastycznym partnerem dla budowlanki.

Raiffeisen-Leasing Polska jako jeden z liderów (10% udziału w rynku maszyn i urządzeń budowlanych) z każdym rokiem umacnia swoją pozycję poprzez profesjonalną obsługę oraz ofertę produktową tworzoną z uwzględnieniem specyficznych potrzeb branży budowlanej. 

Krzysztof Szozda
Dyrektor Rozwoju Biznesu Maszyn i Transportu Ciężkiego
Raiffeisen-Leasing Polska S.A.


Forum Budowlane, nr 12 (198) 2012
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: