Forum Budowlane - budownictwo, maszyny i urządzenia budowlane, opinie i porady ekspertów

Jak bezpiecznie montować rusztowania

Ocena: 0
6820

Statystyki dotyczące upadku z wysokości, w tym z wykorzystaniem rusztowań, są bardzo wysokie. Nieprawidłowy montaż, a także demontaż rusztowania może doprowadzić nawet do katastrofy. Działaniem prewencyjnym, zwracającym uwagę na niebezpieczeństwa jakie od chwili rozpoczęcia pracy na ziemi, po pracę na wysokości napotyka monter rusztowania, są odbywające się już po raz drugi Mistrzostwa w Bezpiecznym Montażu Rusztowań.

Podczas Mistrzostw BMR będzie można zobaczyć jak wygląda prawidłowy, czyli bezpieczny montaż rusztowania

Fot. J. Pietrowski

Mistrzostwa BMR stawiają na edukację młodzieży szkół technicznych, wyższych oraz osób pracujących. Uczą jak bezpiecznie poruszać się na wysokości, korzystając z indywidualnych i zbiorowych środków ochrony. W trakcie bloków seminaryjnych można usłyszeć o zasadach bezpiecznej pracy na wysokości, na stanowiskach wystawców wypróbować przeznaczony do tego sprzęt, a podczas pokazów i zawodów zobaczyć go w praktycznym wykorzystaniu.

Podczas Mistrzostw BMR monterzy nie tylko współzawodniczą, ale biorą udział w żywiołowym i spontanicznym pokazie. Spotykanie pracodawców, kierowników, monterów z całej Polski w jednym miejscu, umożliwia wymianę doświadczeń, jest bezcenną możliwością zdobycia wiedzy praktycznej i teoretycznej.

Producenci mają możliwość zaprezentowania swoich rusztowań, nietypowych rozwiązań, pokazania nowości i ciekawych praktycznych udogodnień.

Udział licznej grupy monterów w pierwszej edycji BMR 2016 świadczy, że zainteresowanie tematem jest duże. Przeszkodą jest lekceważące traktowanie pracy na wysokości oraz montażu rusztowań. Przekonanie kadry kierowniczej, pracodawców o potrzebie zakupu dobrego, niestety droższego sprzętu, potrzebie szkolenia monterów docenienia ryzyka jakie podejmują pracując w trudnych warunkach nie należy do łatwych. Jednak takie działania i wydatki opłacają się i zwrócą m.in. w jakości, wydajności, zmniejszeniu statystyk wypadków, bezpieczeństwie i satysfakcji pracowników. Pozytywnych stron jest bardzo dużo, można o nich usłyszeć podczas II edycji targów i Mistrzostw BMR 2018, które odbędą się 8 czerwca w Olsztynie.

Bezpieczeństwo zawsze kojarzone jest z Państwowa Inspekcją Pracy, która wyznacza przepisy, standardy oraz respektuje ich przestrzeganie. Jest instytucją, bez której Mistrzostwa nie mogą się odbyć. Ogromne wsparcie Zbigniewa Kowalczyka dyrektora Departamentu Prewencji i Promocji Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie oraz Marka Wójciaka Okręgowego Inspektora Pracy w Olsztynie powoduje, że wydarzenie ma rangę ogólnopolską. Pomoc ta przekłada się na konkrety np.: przy tworzeniu pytań do testów w części teoretycznej zawodów, oddelegowaniu pracowników do sędziowania zawodów w części praktycznej i oceny prawidłowego przebiegu montażu/demontażu rusztowania, poruszania się na wysokości oraz czuwania nad bezpiecznym jej przebiegiem. Państwowa Inspekcja Pracy odpowiada również za część seminaryjną, a także konkurs z podstawowej wiedzy o bezpieczeństwie pracy na wysokości. Tematów, w których bierze udział PIP jest dużo więcej, a jej wartość nieoceniona.

Podobnie jest z Urzędem Dozoru Technicznego, lecz zakres działalności Urzędu podczas wydarzenia jest inny i dotyczy urządzeń transportu pionowego i poziomego wykorzystywanych na rusztowaniach. Wspólny temat w zakresie np.: wciągarek, czy wózków widłowych zaowocował pokazami i seminariami. Dobre kontakty obecnie z Tomaszem Gosiewskim, kierownikiem biura UDT w Olsztynie, pozwoliły wypromować wydarzenie w całej Polsce. Instytucji i firm wspierających, bez których Mistrzostwa by się nie odbyły jest więcej. Są to Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Wydział Geodezji Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Katedra Budownictwa, Wydział Nauk Technicznych Katedra Podstaw Bezpieczeństwa.

Hitem tegorocznej, II edycji Mistrzostw w Bezpiecznym Montażu Rusztowań będzie pokaz kontrolowanej katastrofy rusztowania. Celem jest zaprezentowanie błędów jakie są najczęściej popełniane w trakcie montażu prowadzonego przez osoby niewykwalifikowane. Pod okiem zawodowców z branży rusztowaniowej Andrzeja Miszteli z IMBiGS oraz Michała Wasilewskiego z Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, zostanie przeprowadzona katastrofa rusztowania elewacyjnego o powierzchni 120 m kw. i wysokości 10 m. Na rusztowaniu prowadzone będą roboty budowlane, które dostarczą realizmu pokazu. Pracowników zaś zastąpią manekiny. Po kontrolowanej katastrofie zostanie poprowadzona prawdziwa akcja ratownicza przez wyspecjalizowane jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz ratowników medycznych Polskiego Czerwonego Krzyża. Z całego pokazu zostanie wykonany film edukacyjny.

Osoby zajmujące się montażem/demontażem rusztowań powinny być wyposażone w odpowiednie środki chroniące przed upadkiem z wysokości – szelki i urządzenie samohamowne

Fot. J. Pietrowski

Zdradzić można już teraz, że błędami konstrukcyjnymi w zmontowanym rusztowaniu będą m.in.: posadowienie na niestabilnym gruncie; złe podkłady i ich brak; wyeksploatowanie elementów; źle dobrane kotwy i miejsca kotwienia; źle wykonane stężenia. Zostanie również zaprezentowany aspekt oddanego do użytkowania niekompletnego rusztowania, w którym częściowo będzie brakowało środków ochrony zbiorowej chroniących przed upadkiem z wysokości.

Inna prezentacja będzie dotyczyła przekroczenia nośności pomostów. Co się dzieje, gdy zostanie zeskładowanych nieprawidłowo, za dużo towaru w jednym miejscu pomostu rusztowaniowego? Będzie to można zobaczyć na żywo.

Badania wytrzymałości kotew na wyrywanie z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów firmy Pionart oraz transport pionowy rusztowań z wykorzystaniem wciągarek Geda, to kolejny pokaz. Przeprowadzona zostanie również ewakuacja osoby poszkodowanej na rusztowaniu, z wysokości 10 m przez jednostki PSP.

Mistrzostwa BMR 2018 będą miały także część seminaryjną, którą poprowadzą autorytety z branży rusztowaniowej, przedstawiciele Peri, IMBiGS, PIP, UDT, PIGR, CIOP-PIB, Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Przedstawiciele ZUS i PFRON przekaż informacje co należy zrobić i co przysługuje pracownikowi, który uległ wypadkowi. Podczas Mistrzostw rozstrzygnięty zostanie również konkurs internetowy na najciekawsze zdjęcie rusztowania.

Przez cały czas wydarzenia będą odbywały się zawody ekip monterskich. W II edycji Mistrzostw BMR możliwość startu ma 40 ekip, tj. łącznie 120 monterów.

mgr inż. Robert Jurkiewicz

Źródło: Forum Budowlane, nr 5 (264) 2018

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -

Polecane firmy

Polecamy

Polecamy

Które z niżej wymienionych minikoparek są Ci najlepiej znane?GŁOSUJ

Jakie znasz koparki kołowe z napędem elektrycznym?

GŁOSUJ