Forum Budowlane - budownictwo, maszyny i urządzenia budowlane, opinie i porady ekspertów

II Konferencja "Rusztowania"

Ocena: 0
4502

Za nami II Konferencja Naukowo-Techniczna „Rusztowania”. W tym roku odbyła się dniach 22 i 23 listopada w Słoku k. Bełchatowa. Organizatorem spotkania jest Polska Izba Gospodarcza Rusztowań, a współorganizatorem tegorocznej edycji było konsorcjum naukowe projektu ORKWIZ.

Referaty II Konferencji „Rusztowania” skupiały się wokół myśli przewodniej, a mianowicie „Praktycznych aspektów funkcjonowania rusztowań”

Fot. Politechnika Lubelska

Głównym celem konferencji było podsumowanie projektu PBS3/A2/19/2015 „Model oceny ryzyka wystąpienia katastrof budowlanych, wypadków i zdarzeń niebezpiecznych na stanowiskach pracy z wykorzystaniem rusztowań budowlanych”, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach PBS3.

Wśród zaproszonych gości byli m.in. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Norbert Książek, dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli w Głównym Inspektoracie Pracy Jakub Chojnicki oraz przedstawiciele Okręgowych Inspektoratów Pracy, sekretarz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Danuta Gawęcka, sekretarz generalny PZITB Wiktor Piwkowski, honorowy prezes PIGR Piotr Stanik, przewodnicząca Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Barbara Malec, zastępca przewodniczącej Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa dr inż. Jacek Szer, a także prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-biznesowym Politechniki Lubelskiej profesor dr hab. inż. Anna Halicka oraz prorektor ds. innowacji i rozwoju uczelni Politechniki Łódzkiej profesor dr hab. inż. Dariusza Gawin, którzy jako przedstawiciele gospodarzy oficjalnie otworzyli konferencję.

Podczas dwóch dni konferencji przedstawionych zostało czternaście referatów. Uczestnicy wysłuchali wystąpień podsumowujących badania naukowe oraz kilku innych, m.in. na temat szkoleń, doboru sprzętu do transportu pionowego wspierającego montaż rusztowań, czy też dotyczących odbiorów technicznych rusztowań. Po każdym referacie przewidziany był czas na dyskusje, z którego obecni chętnie korzystali, a wiele dysput było kontynuowanych w kuluarach. Ponieważ w konferencji uczestniczyli przedstawiciele różnych grup zawodowych – nauki, przedsiębiorstw, instytucji państwowych – tematy omawiane były z różnych punktów widzenia, co wzbogaciło dyskusje i pokazało, że wspólna przestrzeń do wymiany poglądów i doświadczeń jest potrzebna.

Zorganizowany został także dodatkowy moduł, a mianowicie warsztat dla projektantów rusztowań. Głównym tematem tego spotkania, prowadzonego w formie dyskusji moderowanej, były kwestie związane z oddziaływaniem wiatru na rusztowanie. Warsztat odbył się na prośbę projektantów biorących udział w I edycji konferencji, a jego uczestnicy już dziś zgłosili potrzebę kontynuacji tej formy spotkań.

II Konferencja „Rusztowania” z całą pewnością była ważnym dla branży wydarzeniem, które nie tylko podsumowało przeprowadzone badania naukowe, ale i uwidoczniło kwestie, które wymagają dalszej dyskusji w gronie fachowców. PIGR już dziś zapowiada organizację III edycji.

Patronem medialnym konferencji był miesięcznik „Forum Budowlane”.

Źródło: Forum Budowlane, nr 12 (271) 2018

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: