Forum Budowlane - budownictwo, maszyny i urządzenia budowlane, opinie i porady ekspertów

Dni Betonu na żywo przez Internet

Ocena: 0
3545

Rekordowa liczba 1060 uczestników wzięła udział w dziesiątej, jubileuszowej konferencji „Dni Betonu”, która od 8 do 10 października 2018 roku odbywała się w Wiśle. Drugie tyle widzów śledziło obrady konferencji przez Internet, gdyż po raz pierwszy były one transmitowane na żywo.

Andrzej Ptak, przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu przedstawił problemy i zagrożenia dla przemysłu cementowego w Polsce

Fot. SPC

Konferencja „Dni Betonu” to największe w Polsce spotkanie osób związanych nie tylko z produkcją i technologią betonu, ale przede wszystkim z szeroko rozumianym budownictwem. Jest organizowana co 2 lata przez Stowarzyszenie Producentów Cementu. Tegoroczna, jubileuszowa 10 edycja odbyła się pod patronatem Ministra Infrastruktury oraz Dyrektora Generalnego Dróg Krajowych i Autostrad. Patronowały jej także dwie sekcje Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk: Sekcja Konstrukcji Betonowych oraz Sekcja Inżynierii Materiałów Budowlanych.

„Dni Betonu” od pierwszych edycji miały bardzo nowatorską formułę. Nowością X edycji była transmisja na żywo przez Internet z sali konferencyjnej. Ciekawe referaty i debaty oglądało każdego dnia ponad 500 internautów.

Podczas tegorocznej konferencji wygłoszono 55 referatów, a 83 zostały opublikowane w dwutomowym wydawnictwie „Monografie technologii betonu”. Sesję otwarcia rozpoczął prof. Tomasz Siwowski z Politechniki Rzeszowskiej referatem „Mosty betonowe – stan obecny i kierunki rozwoju”. Przedstawił nowoczesne obiekty z betonu UHPC i betonu geopolimerowego. Beton TRC (textile reinforced concrete) pozwala na kreowanie elementów betonowych o bardzo małej grubości. Dzięki temu można tworzyć mosty lekkie i długie np. obiekt w Albstadt w Niemczech. Według prof. Siwowskiego z betonu udaje się dzisiaj budować szybko, dobrze i trwale.

Wiele osób wysłuchało również referatu prof. Jana Olka z Purdue University w USA „Betonowe konstrukcje na zamówienie w druku 3D”. Profesor tłumaczył, że jeżeli chodzi o beton drukowany to jesteśmy na etapie początkowym rozwoju tej technologii. Jedną z jej zalet, którą wymienił, jest możliwość realizowania obiektów skomplikowanych architektonicznie.

Druga część sesji otwarcia rozpoczęła się od analizy aktualnej sytuacji gospodarczej, którą przeprowadził prof. Jerzy Hausner z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dr Bohdan Wyżnikiewicz z Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych przedstawił „Rynek materiałów budowlanych w Polsce”.

„Jako branża wspieramy rozwój gospodarczy w Polsce. Mamy 14 zakładów cementowych zlokalizowanych na terenie 8 województw. Branża daje bezpośrednio 4 tys. miejsc pracy, a pośrednio 25 tys. Z każdego euro zainwestowanego w sektor cementowy uzyskujemy 2,8 euro w innych gałęziach gospodarki” – mówił Andrzej Ptak, przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu przedstawiając także problemy i zagrożenia dla przemysłu cementowego w Polsce. „Szeroko rozumiana polityka klimatyczna powoduje konieczność zakupu uprawnień do emisji CO2. Ich koszt przełoży się finalnie na ceny cementu. Kolejnym elementem jest wzrost o ok. 30% w 2019 roku kosztów zakupu energii elektrycznej dla zakładów przemysłowych. Nie jesteśmy w stanie w żaden sposób tego skompensować. To będzie problem dla całego budownictwa, gdyż te koszty będziemy musieli przerzucić na odbiorców. Borykamy się także z problemami braku kierowców na rynku i związanymi z tym problemami logistycznymi. Życzylibyśmy sobie także stabilniejszego systemu prawnego” – dodał Andrzej Ptak.

Dr Maciej Gruszczyński, dyrektor biura Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego podsumował rynek betonu towarowego w Polsce

Fot. SPC

Dr Maciej Gruszczyński w imieniu Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego poinformował, że roczna produkcja sięgająca 20 mln m3 stawia producentów betonu towarowego w Polsce w czołówce Europy. „Mamy ok. 1000 instalacji do produkcji mieszanek betonowych, które są równomiernie rozmieszczone w kraju. Obsługuje je ok. 3000 betonomieszarek. Przy wykorzystaniu tego potencjału w 2017 roku dostarczyliśmy na place budów 22,6 mln m3 betonu czyli prawie tyle ile w rekordowym 2011 roku, kiedy trwała „gorączka” przed mistrzostwami Euro. Po dwóch pierwszych kwartałach br. szacujemy, że 2018 rok zamknie się rekordową produkcją 24,5 mln m3 betonu” – mówił dr Maciej Gruszczyński. „Patrzymy w przyszłość z optymizmem, ale widzimy także zagrożenia m.in. brak ludzi – kierowców i wykonawców na placach budów, kłopoty związane z przepływami finansowymi w sektorze firm budowlanych oraz coraz wyższe ceny surowców” – dodał Maciej Gruszczyński.

Tadeusz Wasąg, prezes Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej zaprosił uczestników konferencji na sesję poświęconą domieszkom do betonu oraz na pokazy technologiczne. „W Polsce zużywany rocznie ok. 86 tys. t domieszek do betonu, co jest kompatybilne ze zużyciem cementu w Polsce” – mówił Tadeusz Wasąg. „O ile w 2012 roku zużyliśmy w Polsce ok. 75 tys. t domieszek, a w 2017 roku – ponad 86 tys. t, to szacujemy, że w 2018 r. przekroczymy 95 tys. t. Za wzrost odpowiadają głównie domieszki polikarboksylanowe. W 2012 roku udział tych produktów sięgał 15%, a obecnie zbliżamy się do 30%” – dodał Tadeusz Wasąg.

Ryszard Zając przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Betonu mówił o rynku prefabrykacji i betonu komórkowego. „Udział betonu komórkowego w ścianach w Polsce sięga 39–42%. Na tym rynku konkurujemy z producentami wyrobów ceramicznych, silikatów i pozostałych materiałów ściennych. W 2015 roku mieliśmy produkcję rzędu 4,5 mln m3, a w 2018 r. szacujemy na poziomie 5,3–5,4 mln m3. Pod względem wielkości produkcji jesteśmy największym rynkiem w Europie, z wynikiem 16 mln m3. Dla porównania w Chinach produkcja sięga 150 mln m3 czyli 10 razy więcej niż w Europie” – mówił Ryszard Zając. Według niego zużycie cementu do prefabrykacji betonowej wyniesie w tym roku 1,3–1,4 mln t. „Nasi producenci prefabrykacji są w stanie spełnić wysokie wymagania stawiane przez architektów, projektantów i deweloperów i z powodzeniem konkurują na rynkach europejskich. Mają większe uznanie za granicą niż w Polsce, gdzie udział prefabrykacji w budownictwie mieszkaniowym sięga 3–4%” – dodał Ryszard Zając.

Piotr Nowicki, prezes Stowarzyszenia Producentów Betonowej Kostki Brukowej oszacował wielkość produkcji wyrobów wibroprasowanych w Polsce w 2018 roku na około 80 mln m2. „U wielu producentów kostki brukowej były w tym roku pustki magazynowe, co potwierdza, że koniunktura jest bardzo dobra. Mieliśmy ogromne zapotrzebowanie na krawężniki, kostkę na chodniki i place. Mamy także problemy m.in. z wykwalifikowanymi kadrami zarówno do produkcji jak i do wbudowania kostki brukowej. Wiosną w producentów kostki uderzyły problemy z dostępnością kruszyw. Trzeba było dostosowywać receptury do kruszyw dostępnych na rynku. Od wielu lat dotyka nas problem związany z dostępnością i stabilnością popiołów. To duże wyzwanie dla producentów kostki” – mówił Piotr Nowicki. Według niego branża zużywa ok. 15% cementu produkowanego w Polsce. „Jesteśmy jednym z liderów produkcji wyrobów wibroprasowanych w Europie” – dodał.

Drugiego dnia wręczono tzw. „betonowe Oskary”. W imieniu SPC nagrody i medale wręczali przewodniczący Andrzej Ptak i wiceprzewodniczący Dariusz Gawlak

Fot. SPC

Z okazji dziesiątego jubileuszu wręczono także „Medale Dni Betonu”. Otrzymały je 22 osoby

Fot. SPC

Na zakończenie drugiego dnia konferencji wręczono tzw. „betonowe Oskary”. Przyznawane są za szczególny wkład w rozwój technologii betonu. Tym razem uhonorowano: dr hab. inż. Marię Kaszyńską, prof. Cezarego Madryasa, Andrzeja Tekiela, Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej, Biuro Projektowe Lewicki Łatak. Z okazji dziesiątego jubileuszu wręczono także „Medale Dni Betonu”. Otrzymali je: Israel Barbossa, Jacek Błoński, Mirosław Hrapkowicz, Robert Czołgosz, Michał Elert, Przemysław Gemel, Krzysztof Kaczan, Zdzisław Kohutek, Cristian Melardi, Janusz Miłuch, Krzysztof Pogan, Tomasz Rudnicki, Kazimierz Rupiński, Józef Siwiec, Małgorzata Skalska, Mieczysław Soboń, Krzysztof Starzyk, Arnold Tomala, Tadeusz Wasąg, Jerzy Wrona, Michał Wrzosek i Łukasz Żyła.

X „Dni Betonu” zamknął przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu Andrzej Ptak. Zaprosił na XI edycję konferencji, która odbędzie się za 2 lata, od 12 do 14 października 2020 roku.

Na podstawie materiałów Stowarzyszenia Producentów Cementu

Źródło: Forum Budowlane, nr 11 (270) 2018

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: