Forum Budowlane - budownictwo, maszyny i urządzenia budowlane, opinie i porady ekspertów

Akademia Budowlana - szkolenia dla operatorów

Ocena: 0
1680
Branża budowlana, jak każda korzysta również z szerokiej oferty szkoleń, zwłaszcza dotyczących obsługi maszyn budowlanych. Dodatkowo, ich atrakcyjność, poza zdobyciem wysokich kwalifikacji, zwiększa możliwość dofinansowania ze środków unijnych.

Projekt szkoleniowy „Szkolenia dla wzrostu konkurencyjności branży budowlanej” umożliwia pracownikom wielkopolskich firm sektora budowlanego udział w bezpłatnych szkoleniach zawodowych. W ramach projektu oferowane są bezpłatne szkolenia zgrupowane w trzech blokach tematycznych:
  • Blok I: Operatorzy ciężkich maszyn i urządzeń budowlanych oraz maszyn do robót drogowych,
  • Blok II: Pracownicy realizacji budów,
  • Blok III: Urządzenia podlegające Urzędowi Dozoru Technicznego.
Blok I obejmuje dwa szkolenia: Operatorzy ciężkich maszyn i urządzeń budowlanych oraz maszyn do robót drogowych kl. III i Operatorzy ciężkich maszyn i urządzeń budowlanych oraz maszyn do robót drogowych kl. II i I.

W bloku II dostępne są szkolenia: Ręczne urządzenia drogowe i Rusztowania budowlano–montażowe metalowe.

Szkolenia w bloku III obejmują tematy: Urządzenia dźwigowe, Kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym, Konserwator wózka jezdniowego.

Szkolenia umożliwiają zdobycie nowych umiejętności, kwalifikacji i uprawnień zawodowych, a co za tym idzie poprawiają zdolność adaptacji pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce. Ponadto pozwalają nabyć wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie budowy, obsługi oraz prostych napraw ciężkich maszyn i urządzeń budowlanych oraz maszyn do robót drogowych kl. III, II i I.

Szkolenia przygotowują uczestników do egzaminu kwalifikacyjnego, umożliwiając zdobycie odpowiedniego zakresu wiedzy i umiejętności niezbędnych do złożenia egzaminu kwalifikacyjnego przed Komisją Egzaminacyjną Instytutu Mechanizacji i Górnictwa Skalnego (IMBiGS). Szkolenia realizowane są w oparciu o program uwzględniający niezbędne zagadnienia, jak również zasady bezpiecznego wykonywania pracy związanej z konkretnymi urządzeniami dźwigowymi, wózkami jezdniowymi oraz z ich konserwacją.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (67) 351 27 27 lub 801 700 804, jak również na stronie www.akademiabudowlana-wielkopolskie.pl.

Źródło: Forum Budowlane, nr 6 (169) 2010
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: