Strona główna | Analiza katastrof budowlanych w 2014 r.

Analiza katastrof budowlanych w 2014 r.

Katastrofą budowlaną, z godnie z art. 73 ustawy - Prawo budowlane, jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów. Nie jest katastrofą natomiast uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany nadającego się do naprawy lub wymiany, uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami, jak również awaria instalacji.

W Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego prowadzony jest rejestr katastrof budowlanych od 1995 roku. W rejestrze znajdują się informacje o katastrofach budowlanych przekazane przez powiatowych lub wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego w ramach zadań i kompetencji określonych w art. 76 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane.

Na podstawie danych wprowadzonych do rejestru w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego rokrocznie dokonywane są analizy katastrof budowlanych, a ich wyniki publikowane na urzędowej stronie internetowej.

Analizę katastrof budowlanych zaistniałych w 2014 r. przeprowadzono na podstawie danych zawartych w rejestrze katastrof budowlanych na dzień 22 czerwca 2015 r. W stosunku do 4 katastrof, tj. 2% spośród wszystkich zarejestrowanych w 2014 r., toczą się postępowania w zakresie przyczyn i okoliczności ich zaistnienia, w związku z czym nie zostały one w pełnym zakresie uwzględnione w analizie.

Pełna treść analizy - pobierz plik

Źródło: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

TEMAT MIESIĄCA
Narzędzia diamentowe do przecinarek ręcznych

Husqvarna oferuje narzędzia diamentowe do cięcia wszystkich materiałów budowlanych. Znajdują one zastosowanie we wszelkiego typu przecinarkach ręcznych i nie tylko. Szwedzki producent wytwarza elementy wyłącznie we własnych fabrykach. Dostępne są tarcze, pierścienie do przecinarek pierścieniowych, łańcuchowych, po standardowe tarcze diamentowe od mniej intensywnej pracy po najcięższe zastosowania. Czytaj dalej
POLECAMY