Forum Budowlane - budownictwo, maszyny i urządzenia budowlane, opinie i porady ekspertów

BHP

3
 Prace prowadzone w branży budowlanej związane są z dużym ryzykiem występowania wypadków. Szczególnie prace prowadzone na wysokości wymagają...
0
Firmy budowlane i place budów to miejsca, w których bez względu na charakter pracy oraz ryzyko zawodowe z nią związane, a także bez względu ...
0
Maszyny i urządzenia techniczne do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, zwane maszynami roboczymi, stosowane u danego pracodawcy, decydu...
0
Dbanie o należyty poziom oraz podnoszenie standardów bhp jest w firmach produkcyjnych i dystrybucyjnych szczególnie ważne. Profilaktyka i wi...
0
Zagrożenia ze strony maszyn roboczych i ich oddziaływanie na operatora jest często tragiczne w skutkach. Daje to podstawę do zastosowania od...
0
Podesty ruchome przejezdne służą do przemieszczania osób na stanowiska robocze i wykonywania prac z poziomu ich platformy. Są niezastąpione ...
0
Ostatnie lata w Polsce pokazują, że stan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia znacznie się poprawił. Jednakże liczba wypadków przy pracy, w tym ...
0
Dzięki kontroli przeprowadzonej przez inspektora z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku pracodawca usunął wiele nieprawidłowości na b...
0
Wśród wielu maszyn eksploatowanych na budowach, znaczna ich część podlega dozorowi technicznemu. Są to w szczególności urządzenia transportu...
0
Przepisy prawa polskiego i europejskiego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zobowiązują pracodawców zatrudniających osoby wykonujące ...