Forum Budowlane - budownictwo, maszyny i urządzenia budowlane, opinie i porady ekspertów

Zamet Industry zmienił nazwę

Ocena: 0
3275

6 lutego w KRS zarejestrowane zostały zmiany statutu spółki Zamet Industry S.A. obejmujące m.in. zmianę dotychczasowej nazwy. Odtąd spółka będzie prowadzić działalność jako Zamet S.A. Zmiana nazwy jest konsekwencją i zarazem zwieńczeniem procesu transformacji struktury Grupy Zamet do modelu holdingowego, który to proces reorganizacyjny był realizowany na przełomie 2017 i 2018 roku.

Fot. Zamet

Tomasz Jakubowski, prezes zarządu Zamet S.A.

„Wdrożenie nowej struktury organizacyjnej Grupy Kapitałowej Zamet pozwoliło nam skupić funkcjonowanie spółek tworzących holding, wokół rozwoju ich odrębnych, unikalnych kompetencji oraz specjalizacji, zarówno w zakresie obszarów prowadzonej działalności, jak i potrzeb biznesowych oraz finansowania. Jestem przekonany, że wypracowaliśmy optymalny model funkcjonowania. Daje nam on możliwość elastycznego reagowania na zmieniające się warunki rynkowe, a także stanowi fundament dalszego, długoterminowego rozwoju całej Grupy. Przeprowadzone zmiany miały charakter całościowy. Opracowując koncepcję nowej struktury kapitałowej, zdecydowaliśmy się także na zmianę nazwy spółki dominującej na najbardziej odpowiednią dla spółki holdingowej. Jednocześnie marki Zamet Industry oraz Mostostal Chojnice mogą dalej budować swoją pozycję na dedykowanych rynkach”.

Głównym założeniem działań reorganizacyjnych było wyodrębnienie ze struktury giełdowej spółki dwóch zakładów produkcyjnych, tj. zakładu w Piotrkowie Trybunalskim (Zamet Industry) oraz zakładu w Chojnicach (Mostostal Chojnice) i wniesienie ich do nowo utworzonych spółek (odpowiednio: Zamet Industry spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. oraz Mostostal Chojnice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.). W ten sposób każdy z zakładów produkcyjnych zyskał przymiot samodzielności oraz możliwość skoncentrowania się na core bussines i promowaniu własnej marki.

W konsekwencji przeprowadzonych działań, obecnie grupę kapitałową Zamet tworzą spółka dominująca, tj. notowana na warszawskiej giełdzie Zamet S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim oraz spółki zależne: Zamet Industry Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Sp.K., Mostostal Chojnice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. oraz Zamet Budowa Maszyn S.A. Zamet Budowa Maszyn jest ponadto właścicielem Huty Zygmunt. W spółce dominującej Zamet S.A. skupione zostały natomiast funkcje nadzorcze nad spółkami zależnymi oraz świadczenie usług wspólnych na ich rzecz, w obszarach administracyjnych i pomocniczych.

Źródło: Forum Budowlane, nr 2 (261) 2018

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: