Forum Budowlane - budownictwo, maszyny i urządzenia budowlane, opinie i porady ekspertów

Zamet Industry podsumował ubiegły rok

Ocena: 0
1530
Spółka Zamet Industry S.A. podsumowała IV kwartał 2015 roku. W tym okresie osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 52 mln zł. Po dwunastu miesiącach 2015 roku grupa kapitałowa Zamet Industry odnotowała przychody ze sprzedaży w wysokości 206 mln zł, uzyskując zysk netto za ten okres w wysokości 14 mln zł.
W samym IV kwartale, grupa kapitałowa Zamet Industry odnotowała ujemny wynik netto w wysokości -1,1 mln zł. Wpływ na taki wynik miała niższa niż w okresie porównawczym wysokość odnotowanych przychodów ze sprzedaży, a także ujemna wycena bilansowa stosowanych przez spółkę instrumentów zabezpieczających, która związana jest z kształtowaniem się kursów walut obcych. W ujęciu narastającym, po dwunastu miesiącach 2015 roku, spółka odnotowała 14 mln zł skonsolidowanego zysku netto, co oznacza wypracowanie rentowności netto na poziomie 7%.

Na wyniki finansowe prezentowane przez Grupę Zamet Industry wpływają głównie czynniki makroekonomiczne. Utrzymująca się od ponad roku niekorzystna koniunktura w sektorze związanym z podwodnym wydobyciem ropy i gazu ziemnego, tj. w dominującym segmencie działalności Zamet Industry, niekorzystnie oddziałuje na prezentowane przez spółkę wyniki finansowe. Zarząd Zamet Industry podejmuje działania, których celem jest zapewnienie dywersyfikacji źródeł przychodów oraz dalszy rozwój Grupy Zamet Industry.

30 marca, spółka Zamet Industry S.A., podpisała z Mostostalem Pomorze umowę na wykonanie, scalenie oraz zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej w ramach projektu Johan Sverdrup na Morzu Północnym. Ważącą 750 t konstrukcję stalową modułów pokładów platformy wiertniczej wykona, a także zabezpieczy antykorozyjnie, firma Mostostal Chojnice, należąca do Zamet Industry.

Źródło: Forum Budowlane, nr 4 (239) 2016
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: