Forum Budowlane - budownictwo, maszyny i urządzenia budowlane, opinie i porady ekspertów

XI Polski Kongres ITS

Ocena: 0
2362

ITS Polska zaprasza do udziału w kolejnym Polskim Kongresie ITS, który odbędzie się w dniach 22–23 maja 2018 roku w Warszawie i będzie stanowił otwarcie II dekady działalności Stowarzyszenia. Od ponad 10 lat Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS Polska, wspólnie z dynamicznie rozwijającą się branżą współtworzy rynek ITS w Polsce, czyli niemal od samego początku jego istnienia.

Polski Kongres ITS na stałe zagościł w kalendarzu wydarzeń w sektorze transportu w Polsce i Europie. Co roku w wydarzeniu bierze udział wielu mówców i ekspertów zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Analiza sytuacji w rozwijaniu i wdrażaniu rozwiązań ITS doprowadziła do propozycji dwóch wiodących w 2018 roku tematów. Pierwszy z nich to rozwój współpracujących inteligentnych systemów transportowych (C-ITS) i wdrażanie w Polsce dostępnych rozwiązań ITS we wszystkich gałęziach transportu. Nie ulega wątpliwości, że jest konieczne bardziej aktywne, niż dotąd, włączenie się środowisk i podmiotów sektora publicznego i prywatnego w działania dotyczące C-ITS. Drugi makro-temat to ocena sytuacji w rozwijaniu i wdrażaniu elementów ITS w gałęziach transportu w Polsce. Konieczna jest identyfikacja barier powodujących, np. ograniczony wciąż zakres wdrażania znanych od lat rozwiązań w dziedzinach takich, jak zarządzanie ruchem drogowym.

Szczegółowy program PKITS 2018 wraz z innymi informacjami dostępne na www.pkits.pl. Patronem medialnym wydarzenia jest miesięcznik „Forum Budowlane”.

Źródło: Forum Budowlane, nr 3 (262) 2018

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: