Forum Budowlane - budownictwo, maszyny i urządzenia budowlane, opinie i porady ekspertów

Wzrosty Wieltonu w pierwszym półroczu

Ocena: 0
1695

Mariusz Golec, prezes zarządu Wielton S.A.
Fot. Wielton

"Na bieżąco monitorujemy wszystkie strategiczne rynki i dostosowujemy działania do ich indywidualnej sytuacji. Wyniki poszczególnych spółek wskazują na skuteczność w zarządzaniu Grupą Wielton".

Grupa Wielton, należąca do grona największych światowych producentów przyczep, naczep i zabudów samochodowych, wypracowała w I połowie tego roku 1326,2 mln zł przychodu (wzrost o 34,9% r/r) oraz 85,4 mln zł zysku EBITDA (o 26,1% więcej r/r). Zysk netto Grupy wyniósł w omawianym okresie 40,4 mln zł i był o 3,1% wyższy niż w I połowie 2018 roku. Przychody francuskiej spółki Freuhauf sięgnęły niemal 387 mln zł i były o ponad 23% wyższe niż rok wcześniej. Spółka z Grupy Wielton pozostaje liderem rynku z niemal 21% udziałem (wzrost o ok. 3% r/r). Poprawa wyników jest efektem robotyzacji linii produkcyjnych, która bardzo pozytywnie wpłynęła na ich efektywność.

Polska spółka zrealizowała na krajowym rynku 236 mln zł obrotu (zaledwie 1% mniej niż rok wcześniej). Grupa utrzymała pozycję lidera w kluczowych kategoriach produktów. W omawianym okresie Wielton oparł się presji cenowej ze strony konkurencji, przez co udało się utrzymać poziom marż z wcześniejszych okresów. Spółka Viberti umocniła swoją pozycję na rynku włoskim. Firma jest na etapie finalizacji biznesplanu prowadzącego do optymalizacji kosztów i zmiany struktury sprzedaży (czego efektem będzie utrzymanie marż). Planowane jest również wprowadzenie do sprzedaży nowych produktów.

Tomasz Śniatała, wiceprezes zarządu ds. ekonomiczno-finansowych Wielton S.A.
Fot. Wielton

"Biorąc pod uwagę to, że wyniki Grupy Wielton za I półrocze 2019 r. uwzględniają przychody przejętej pod koniec ubiegłego roku brytyjskiej spółki Lawrence David oraz fakt, że wciąż trwają działania integracyjne, które w najbliższej przyszłości przyniosą wzrost marż generowanych przez tę firmę, należy podkreślić utrzymanie zadowalającego poziomu rentowności naszego dotychczasowego biznesu w 2019 r."

Przychody niemieckiej Grupy Langendorf ze sprzedaży produktów sięgnęły niemal 139 mln zł i były o ponad 14% wyższe r/r. Firma wdraża działania prowzrostowe związane z zarządzaniem portfelem produktów oraz wykorzystaniem synergii grupy, których celem jest wzrost przychodów i maksymalizacja marż. Sprzedaż Grupy Wielton zwiększyła się 3,5-krotnie na przestrzeni ostatnich 5 lat. Podczas gdy przychody ze sprzedaży w 2014 r. wyniosły niespełna 600 mln zł, w roku 2018 było to już niemal 2,1 mld zł. Grupa wypracowała w tym czasie ponad 272 mln zł zysku netto, a Wielton wypłacił akcjonariuszom 74 mln zł dywidendy.

Grupa pracuje m.in. nad rozszerzeniem sprzedaży zabudów wywrotek o kolejne rynki oraz utrzymaniem pozycji lidera w tym segmencie w Polsce. W portfelu produktów w I półroczu 2019 r. naczepy wywrotki miały 18%, a zabudowy wywrotki 7% udział.

Źródło: Forum Budowlane, nr 10 (281) 2019

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -

Polecane firmy

Polecamy

Polecamy

Które z niżej wymienionych minikoparek są Ci najlepiej znane?GŁOSUJ

Jakie znasz koparki kołowe z napędem elektrycznym?

GŁOSUJ