Forum Budowlane - budownictwo, maszyny i urządzenia budowlane, opinie i porady ekspertów

Wielton ma 100% udziałów Fruehauf

Ocena: 5
1179

Wielton podpisał z mniejszościowymi akcjonariuszami spółki Fruehauf SAS aneks dotyczący nabycia kolejnych 34,69%. Oznacza to zakończenie procesu akwizycji francuskiej firmy przez polskiego producenta naczep i przyczep.

Fot. Wielton

Mariusz Golec, prezes zarządu Wielton S.A.

„Zamykamy bardzo ważny proces, a zarazem ciekawy etap współpracy pomiędzy Wieltonem, a spółką Fruehauf. Wierzę, że dzięki pełnej integracji firm, a tym samym wykorzystaniu efektu skali, przewaga Grupy Wielton na rynkach europejskich istotnie wzrośnie. Wspierał nas w tym będzie Richard Rihouet, obejmując stanowisko prezesa zarządu Fruehauf SAS. Jednocześnie pragnę gorąco podziękować Francisowi Doblin, dotychczasowemu prezesowi spółki za jego zaangażowanie w budowę pozycji firmy na francuskim rynku, a także doświadczenie, którym się z nami dzielił na każdym etapie procesu przejęcia”.

Wielton podpisał z mniejszościowymi akcjonariuszami spółki Fruehauf SAS aneks dotyczący nabycia kolejnych 34,69%. Oznacza to zakończenie procesu akwizycji francuskiej firmy przez polskiego producenta naczep i przyczep.

Transakcja na łączną kwotę 11 mln euro obejmuje podstawową cenę nabycia (6,6 mln euro) zwaloryzowaną i powiększoną o premię wynikającą z wyników finansowych Fruehauf SAS osiągniętych w latach 2015–2016 i w I półroczu 2017 roku. Wcześniej, w wyniku umowy z 21 maja 2015 r. Wielton przejął w I etapie transakcji większościowy, tj. 65,31% pakiet akcji spółki od akcjonariusza finansowego MBO Capital 2 FCPR i kilku akcjonariuszy mniejszościowych. Wartość tej transakcji wyniosła 9,5 mln euro.

Obejmujący stanowisko prezesa zarządu Fruehauf SAS, Richard Rihouet ma bogate doświadczenie w obszarze zarządzania w branży produkcyjnej w oparciu o metodykę Lean oraz procesy ciągłego doskonalenia. Aby zapewnić zachowanie płynności dokonywanej zmiany na stanowisku prezesa zarządu, strony uzgodniły, że ustępujący z funkcji Francis Doblin, będzie w I kwartale, pełnił rolę doradcy nowego prezesa.

 

Źródło: Forum Budowlane, nr 1 (260) 2018

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: