Forum Budowlane - budownictwo, maszyny i urządzenia budowlane, opinie i porady ekspertów

Volvo i Shell zawarły globalne porozumienie gazowe

Ocena: 0
4748
Volvo Trucks Shell zawarły porozumienie o globalnej współpracy w sprawie wprowadzania na rynek skroplonego gazu ziemnego (LNG) jako paliwa dla samochodów ciężarowych o dużej ładowności. Bazując na opracowanym przez Volvo nowym systemie spalania MethaneDiesel, w którym LNG jest stosowany do zasilania silników wysokoprężnych, oraz na wiedzy i inwestycjach infrastrukturalnych Shell w LNG, obydwie firmy postanowiły skoordynować swoje działania i aktywnie działać na rzecz popularyzacji LNG w sektorze transportowym.

Model Volvo FM MethaneDiesel jest już dostępny w Szwecji, Holandii i Wielkiej Brytanii. Trwa proces jego wprowadzania na rynki Hiszpanii, Włoch, Niemiec, Belgii i Francji

Umowa o współpracy pomiędzy firmami Volvo i Shell już obowiązuje i rozpoczęto już konkretne działania, które w pierwszej fazie koncentrują się na wybranych rynkach w środkowej Europie i Stanach Zjednoczonych. Umowa nie zawiera klauzuli wyłączności po żadnej ze stron. Tym samym nie ogranicza trwającej lub przyszłej współpracy i dialogu z innymi partnerami. Obecnie gaz ziemny w postaci sprężonej (CNG) jest stosowany w autobusach miejskich i pojazdach ciężarowych o małej ładowności. Jednak transport długodystansowy wiąże się z koniecznością przewozu w pojeździe dużych ilości paliwa.

W przypadku gazu jest to możliwe pod warunkiem zasilania silnika LNG, ponieważ, w porównaniu z gazem sprężonym, gaz w postaci skroplonej zajmuje mniejszą objętość. W Volvo FM MethaneDiesel zastosowano nowy system spalania mieszanki metanu i oleju napędowego, w którym paliwem głównym jest gaz. Model ten jest już dostępny w Szwecji, Norwegii, Belgii, Hiszpanii, Holandii i Wielkiej Brytanii. Trwa proces jego wprowadzania na rynki Włoch i Francji. Upowszechnieniu się LNG będzie sprzyjać także dystrybucja skroplonego biogazu (LBG), pozyskiwanego z surowców odnawialnych.

Źródło i zdjęcie: Volvo Truck Corporation
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: