Forum Budowlane - budownictwo, maszyny i urządzenia budowlane, opinie i porady ekspertów

Strabag podpisał umowę na kontynuację budowy A1

Ocena: 4.5
7086

Konsorcjum firm Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o., Budimex SA oraz Budpol Sp. z o.o. podpisało z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach umowę na kontynuację robót związanych z budową autostrady A1 na odcinku węzeł Rząsawa – węzeł Blachownia w zakresie prac zabezpieczających. Prace prowadzone będą na odcinku autostrady A1 od km 417+530 do km 437+800 na terenie województwa śląskiego w ramach obwodnicy Częstochowy i rozpoczną się w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy.

Od lewej: Filip Bacik, dyrektor kontraktu Strabag; Marek Niełacny, dyrektor GDDKiA o/Katowice. Fot. Strabag

W zakresie prac realizowanych przez Strabag zostaną wykonane roboty zabezpieczające na ciągu głównym, łącznie z wykonaniem nawierzchni z betonu cementowego i podbudowy z betonu chudego na 1/3 całego odcinka oraz 50% pozostałych robót ujętych w zakresie realizowanych prac, w tym między innymi roboty ziemne, wykonanie warstw konstrukcyjnych i bitumicznych, roboty wykończeniowe obiektów inżynierskich oraz realizacja przepustów. Kontrakt, ze względu na wyznaczony termin zakończenia prac, wymagać będzie zaangażowania zwiększonej ilości sprzętu i zasobów ludzkich oraz ich odpowiedniej koordynacji, co jest dużym wyzwaniem logistycznym. Przy realizacji budowy wykorzystany zostanie specjalistyczny sprzęt Strabag - 50 dużych jednostek sprzętu, w tym rozściełacz do układania nawierzchni z betonu cementowego. Beton na potrzeby projektu będzie wyprodukowany we własnej wytwórni mieszanki betonowej. Na budowie będzie pracować łącznie 300 osób.

Łączna wartość inwestycji: 434,4 mln PLN brutto.
Udział Strabag: 44% (lider konsorcjum).
Termin realizacji: 15 listopada 2019 r.

Źródło: Strabag

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -

Polecane firmy

Polecamy

Polecamy